افق روشن
www.ofros.com

کارخانه ریسندگی و بافندگی پوشش


فعالان ضدسرمایه داری گیلان                                                                     پنجشنبه ٢۴ شهریور ماه ١٣٩٠

این کارخانه در کیلومتر ٣ جاده رشت- انزلی واقع است. قبل از انقلاب ١٣۵٧ وابسته به بخش خصوصی بود و پس از انقلاب مالکیت آن دولتی اعلام شد. در سال های ۵٨ الی ٦٠ کارگران فعال آن دست به ایجاد شورای کارگری در داخل کارخانه زدند. با شوراهای کارگری کارخانه های دیگر گیلان مانند فرش گیلان، ایران الکتریک، پارس نیت، ایران برک، پوپلین، چینی پارس، خاور، کنف کار و ایران کنف همکاری می کردند، زیرا در آن دوران با توجه به بحران مواد اولیه و بحران سرمایه داری که گریبان معیشت کارگران شده بود کارگران با ابتکار خود و از طریق شورای کارگری کارخانه را راه اندازی کرده و به تولید رسانده بودند. بعدها دولت با اعمال نفوذ و حذف و دستگیری نمایندگان شورا، کارخانه را از دست کارگران بیرون آورد و مدیریت خود را بر اساس مالکیت دولتی تحمیل کرد و انجمن اسلامی را در کارخانه از طریق سرسپردگان خود راه اندازی کرد. البته آغاز جنگ ارتجاعی ایران و عراق نیز که بین دو این دو رژیم سرمایه داری درگرفت مزید بر علت شد.
قبل از انقلاب ١٣۵٧ پوشش حدود ۵٠٠٠ کارگر داشت و یکی از صادرکنندگان مهم پارچه و لباس به خارج از کشور بود. در سال ١٣٨٣ پس از بارش برف سنگین این کارخانه دچار آسیب شد و از کار افتاد و کارگرانِ بیکار شده جهت دریافت بیمه بیکاری که مبلغ ناچیزی بود به اداره کار معرفی شدند. البته گفتنی است که کارگران مبارز پوشش بارها دست به اعتراض زدند و حتی جاده رشت- انزلی را بارها مسدود کردند. این کارگران مبارز و فعال چندین بار دستگیر و زندانی شدند تا این که کارگران کارخانه به تدریج بازنشسته شدند و از تعداد ١٢٠٠ نفر در سال ٨٣ اکنون به ١١٧ نفر رسیده اند. از این تعداد ١٠٠ نفر استخدامی دائم و ١٧ نفر قراردادی هستند. ۴٠ نفر از کارگران به نگهبانی در کارخانه مشغول اند. ٨٠% سهام کارخانه را شرکت دولتی آتیه دماوند خریداری کرده و بقیه سهام متعلق به بانک ملی و نساجی غرب است. جاذبه خرید کارخانه پوشش وجود بیش از ٢٠ هکتار زمین مزروعی در حاشیه کارخانه است که متعلق به این کارخانه است. با اجرای طرح بازنشستگی، ٩٧ نفر از کارگران پوشش که دارای سابقه ٢٢ الی ٢۵ سال هستند می توانستند بازنشسته شوند. اما پارسا مسئول صندوق بازنشستگی باعث خواباندن این طرح شد. در دی ماه پارسال وضعیت بازنشستگی ٢٠ نفر از کارگران بررسی شد و ١٧ نفر از آن ها تایید نشدند.
لازم به ذکر است که کارخانه ورشکسته ریسندگی و بافندگی فومنات با تمامی ماشین آلات توسط آتیه دماوند خریداری شده و تحت نام نساجی پوشش شروع به فعالیت کرده است. البته دستگاه های الغدیر نیز به این کارخانه انتقال یافته است. در کارخانه پوشش جدید (فومنات قدیم) در حال حاضر ٣۵ کارگر مشغول به کارند که بیشتر آن ها از کارگران قدیمی پوشش و کارگران جدید قراردادی از منطقه سه راه خاور هستند. کارخانه قدیم ریسندگی و بافندگی فومنات در کیلومتر ۵ جاده رشت - فومن و در سه راهی خاور قرار دارد. در کارخانه پوشش مدیر تسویه حساب بازنشستگی فردی است به نام عسگرزاده که به نمایندگی از آتیه دماوند از تهران می آید. در حال حاضر کارگران پوشش قدیم و پوشش جدید هر دو فاقد سرویس ایاب و ذهاب و سالن نهارخوری هستند. در کارخانه قدیم پوشش حدود ۴٠ نفر در بخش اداری کارخانه فعال اند. دستمزد کارگران از طریق آتیه دماوند به بانک صنعت و معدن واریز می شود که بر اساس همان حداقل دستمزد مصوب وزارت کار (وزارت سرمایه) است. مهم ترین خواسته کارگران پوشش تسریع هر چه بیشتر در امر رسیدگی به مفاصا حساب کارگرانِ در مرز بازنشستگی است.

فعالان ضدسرمایه داری گیلان - ٢۴ شهریور ١٣٩٠

کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری