افق روشن
www.ofros.com

گزارشی از کارخانه پلاستیک رام

فعالان ضدسرمایه داری گیلان                                                                                یکشنبه ١١ بهمن ۱٣٨٨

این کارخانه در شهر صنعتی رشت واقع است. کارخانه متعلق به بخش خصوصی و مالک آن فردی به نام "باقری پو" از اهالی اطراف اصفهان است. باقری پور در ضمن مالک کارخانه های پلاستیک شمال و لوله شمال است که در کیلومتر ۵ جاده رشت - تهران قرار دارند. همچنین طبق اظهارات کارگران وی مالک ۵ کارخانه دیگر در شهرهای دیگر ، رستوران تک در منظریه و یک رستوران دیگر در مدخل شهر صنعتی رشت است.
در کارخانه پلاستیک رام حدود ٧٠ کارگر مشغول به کار هستند که از این تعداد ١٨ نفر استخدام دائم و بقیه قرارداد موقت هستند. این کارخانه تولید کننده ظروف یک بار مصرف است. کارگران در سه شیفت کاری مشغول به کار هستند. دستمزد کارگران از ٢٠٠ تا ۴٠٠ هزار تومان است. اکثر کارگران استخدامی کارخانه بالای ٢٠ سال سابقه دارند و به علت تماس با مواد شیمیایی و تنفس گازهای ناشی از این مواد بیمار هستند و منتظرند هر چه زودتر طبق مصوبه اداره کار با ٢٠ سال سابقه و سختی کار بازنشسته شوند . کارگران قراردادی حتی با اضافه کاری - جمعا" ١٢ ساعت کار روزانه - همان حدود ٢٠٠ هزار تومان را دریافت می کنند . کارخانه دارای سرویس ایاب و ذهاب است اما شورای اسلامی کار ندارد. قبلا" در این کارخانه شورای اسلامی کار وجود داشته است ولی به علت منفعل بودن آن را منحل کرده اند.

گروهی از فعالان ضدسرمایه داری گیلان

بهمن ١٣٨٨

کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری