افق روشن
www.ofros.com

برگزاری آکسیون اعتراضی در دفاع

از کارگران زندانی و فعالین محکوم به اعدام


حزب کمونیست ایران - کمیته هلند                                                                          شنبه ٧ بهمن ۱۳۹۱

به دنبال فراخوان "کمپین دفاع از مبارزات کارگران ایران" از سوی احزاب و نیروهای چپ و کمونیست، روز شنبه ٢٦ ژانویه ٢٠١٣ آکسیون اعتراضی در شهر دنهاخ (لاهه) در اعتراض به دستگیری و فشار رژیم بر فعالین کارگری و همچنین در اعتراض به حکم اعدام زانیار و لقمان مرادی با حضور ده‌ها تن از فعالین چپ و کمونیست برگزار گردید.
آکسیون به دنبال فراخوان مشترک حزب کمونیست ایران – تشکلات هلند و فعالین سازمان فدائیان (اقلیت) - هلند، ساعت ١۴:٠٠ بعدازظهر روز شنبه جلوی پارلمان هلند آغاز گردید. اعضا و هواداران حزب کمونیست ایران همراه با دیگر شرکت کنندگان چپ و کمونیست و فعالین منفرد مدافع جنبش کارگری علیرغم سرمای شدید، با حضور در آکسیون به دفاع از کارگران زندانی و محکومیت موج اعدام ها در ایران با سردادن شعار و قرائت بیانیه، رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی ایران را محکوم کردند.
شرکت کنندگان با سر دادن شعارهایی از قبیل " کارگر زندانی آزاد باید گردد - زندانی سیاسی آزاد باید گردد - کارگر کارگر، اتحاد اتحاد - مرگ بر جمهوری اسلامی - زنده باد سوسیالیسم - حکم ننگین اعدام ملغی باید گردد" و ... به زبانهای هلندی، انگلیسی و فارسی ضمن اعلام انزجار از رژیم ایران توجه مردم حاضر درمحل را به اکسیون جلب کردند.
از طرف حزب کمونیست ایران رفقا حامد سعیدی، شهروز ناصری و یوسف علیپور با قرائت بیانه‌هایی به زبانهای هلندی، فارسی و کردی در دفاع از کارگران زندانی و زندانیان محکوم به اعدام، رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی ایران را محکوم و خواستار آزادی بی قید و شرط فعالین کارگری و لغو حکم ضد انسانی اعدام شدند.
در طول آکسیون شرکت کنندگان با خواندن شعر و سرودهای کارگری و انقلابی از جمله: "انترناسیونال" سرود همبستگی جهانی طبقه کارگر، دفاع همه جانبه خود را از فعالین کارگری و زندانیان سیاسی اعلام کردند و آکسیون را با شور و شوق زیادی تا ساعت ١٦:٠٠ ادامه دادند.

تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست ایران - کمیته هلند

٢٦ ژانویه ٢٠١٣