افق روشن
www.ofros.com

گزارشی از برگزاری آکسیون اعتراضی در هلند


حزب کمونیست ایران- هلند                                                                                         جمعه ۴ تیر ۱۳۹۵ - ۲۴ ژوئن ۲۰۱٦

گزارشی از برگزاری آکسیون اعتراضی در هلند علیه رژیم جنایت کار جمهوری اسلامی ایران

گزارش تظاهرات و تجمع در اعتراض به سفر وزیر امورخارجه رژیم جمهوری اسلامی به هلند درشهر لاهه مقابل پارلمان هلند درتاریخ: پنجشنبه ٢٣ ژوئن. به دنبال فراخوان کمیته هماهنگی نیروهای چپ و کمونیست در هلند که دراین کمیته فعالیت مشترک دارند و در اعتراض به سفر وزیر امورخارجه رژیم سرکوب گر و جنایتکار رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی به هلند در تاریخ ٢٣ ژوئن جلوی پارلمان هلند، تظاهرات بزرگی برگزار شد.
در این تظاهرات که علیه سفر وزیر امور خارجه رژیم که برای زد و بند و انعقاد قراردادهای اقتصادی و جلب سرمایه های کشورهای امپریالیستی و سرمایه داری از جمله هلند و جمله شرکت نفتی شل و مذاکره با وزرای هلندی وارد این کشور شده بود نیروهای چپ وکمونیست در هلند شرکت داشتند.
در این تظاهرات، ایرانیان مبارز و فعالین سیاسی چپ و کمونیست، صدای اعتراض خود را هر چه رساتر به ضد سرکوب و شلاق زدن کارگران و زنان و سایر اقشار زحمتکش به گوش جهانیان رساندند.
تطاهرات از ساعت ۱۱ صبح شروع شد و توسط سازماندهندگان یک تئاتر خیابانی در جلوی پارلمان هلند برگزار شد که در این تئاتر همانطور که در وید یو می مشاهده میکنید شلاق زدن رژیم جنایت کار بر بدن کارگران، زحمتکشان و دانشجویان و دیگر اقشار جامعه نمایش داده شد که همراه با شعار هایی بر علیه رژیم جنایت کار همراه بود. در این میان " محمد جواد ظریف" و همراهان وی را از درب دیگری وارد پارلمان کردند که این خود ترس و وحشت مذاکره کنندگان را میرساند؛ ولی به هر حال ما صدای اعتراض خود را به گوش آنها رساندیم و با نمایشی که گویای ستمگری و نقض حقوق بشر بود دعوت کنندگان از او و نمایندگان پارلمان هلند را از نقض حقوق بشر در ایران آگاه کردیم؛ هر چند که آنها سالهاست بر اساس منافع اقتصادی و زد و بند با رژیم ایران گوششان را بسته اند.
در این تظاهرات که به دعوت " کمیته هماهنگی نیروهای چپ و کمونیست در هلند" صورت گرفته بود، همه اعضای این کمیته با در دست داشتن پرچم های خود در زیر چند شعار شرکت نمودند. سازمان های شرکت کننده عبارت بودند از: کمیته میز کتاب آمستردام ، سازمان پناهندگی" پرایم"، سازمان 8 مارس (ایران – افغانستان)، حزب کمونیست ایران، سازمان فداییان خلق" اقلیت"، حزب کمونیست ایران (مارکسیست- لنینیست - مائوئیست)، شورای ایرانیان، وتعداد زیادی از افراد مستقل وابسته به جنبش های کارگری چپ و کمونیست هلند) حضور داشتند. این همه با وقت بسیار کمی که برای سازماندهی این تظاهرات داشتیم ، انجام شد. در ضمن بسیاری از این نیرو ها فراخوان خود را همراه داشتند و بعضی از آنها خوانده و پخش شد.

کمیته هماهنگی نیروهای چپ و کمونیست در هلند - ٢٣ ژوئن ٢٠١٦

تهیه کننده ،سناریست، کارگردان و گریمور: بانو کیانی هفت لنگ صحنه ای از نمایش خیابانی شلاق زنی اخیر رژیم نقض حقوق بشر در ایران، در اعتراض به سفر برای و زد و بندهای سیاسی- اقتصادی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی با مقامات هلندی. تهیه کننده ،سناریست ، کارگردان و گریمور : بانو کیانی هفت لنگ
این صحنه توسط تلفن دستی فیلم برداری شده است و نقص های فنی دارد.

***************

گزارشی از برگزاری آکسیون اعتراضی در هلند علیه رژیم جنایت کار جمهوری اسلامی ایران

به دنبال فراخوانِ سازمان ها و جریانات چپ ایرانی در هلند، از جمله کمیته هلندِ حزب کمونیست ایران، در اعتراض به سفر وزیر امور خارجه ایران به هلند و در دفاع از کارگران و زندانیان سیاسی در سیاه چاله های رژیم اسلامی، با حضور دهها تن از فعالین سیاسی و انسان های آزادیخواه آکسیون اعتراضی جلوی پارلمان هلند در لاهه برگزار گردید .
روز پنج شنبه ٢٣ ژوئن ٢٠١٦ ده‌ها تن از فعالین چپ و کمونیست مقیم کشور هلند، از جمله جمعی از اعضا و هواداران حزب کمونیست ایران، با تجمع در مقابل پارلمان هلند، آکسیون اعتراضی سازمان دادند. شرکت کنندگان با حمل پرچم و پلاکارد و عکس‌هایی از فعالین کارگری در بند و شلاق خوردن کارگران، توجه نمایندگان پارلمان هلند و مردم حاضر در محل را نسبت به وضعیت کارگران و زحمتکشان در ایران جلب کردند. همچنین تجمع‌کنندگان با قرائت بیانیه به زبان هلندی و سردادن شعار و پخش سرودهای انقلابی اعتراض خود را علیه جنایت‌های این رژیم ابراز داشتند. در طی آکسیون "اطلاعیه کمیته هلند حزب کمونیست ایران در رابطه با وضعیت کارگران در ایران" به زبان هلند در میان عابران و تعدادی از نمایندگان پارلمان هلند توزیع گردید. همچنین یکی از رفقا در رابطه با شلاق زدن، زندانی کردن و سرکوب کارگران و فعالین کارگری با یکی از نمایندگان حزب سوسیالیست به نام "هاری فان بومل" صحبت کرد و ضمن مطلع کردنش از وضعیت وخیم کارگران زندانی، درخواست نمود جمهوری اسلامی ایران را تحت فشار قرار دهند.
شرکت‌کنندگانِ این آکسیون با برگزاری تئاتر خیابانی شلاق زدن کارگران معدن آق دره از سوی رژیم جهل و سرمایه را به نمایش گذاشتند که مورد استقبال حاضرین در محل قرار گرفت. تظاهرکنندگان ضمن محکومیتِ شلاق زدن کارگران، تعقیب و زندان، اعدام و کشتار زندانیان سیاسی و فعالین کارگری از سوی رژیم اسلامی، همبستگی خود را در دفاع از جنبش کارگری و حرکت‌های آزادی‌خواهانه در ایران اعلام کردند.

تشکیلات خارج از کشور حزب کمونیست ایران- کمیته هلند

٢٣ ژوئن ٢٠١٦