افق روشن
www.ofros.com

برگزاری تظاهرات اعتراضی در حمایت از مقاومت مردم کوبانی در هلند


سایت اتحاد                                                                                                      یکشنبه ٢٠ مهر ۱۳۹۳

عصر روز جمعه ١٠ اکتبر ٢٠١۴ تظاهراتی اعتراضی با شرکت صدها نفر در شهر دنهاخ (لاهه) برگزار گردید. تظاهرکنندگان ساعت ٢ بعدازظهر در میدان "مالی‌فلد" (Maliveld) جمع شدند. سپس با حمل پلاکارد و سردادن شعار علیه جنایت‌های گروه تروریستی داعش، ریاکاری‌های دولت فاشیستی ترکیه و سکوت دولت‌های جهانی اقدام به راهپیمایی کردند.
در این تظاهرات احزاب و سازمانهای سیاسی کردی، احزاب چپ کمونیستی از کشورهای مختلف و از جمله با شرکت جمعی از اعضا و هواداران حزب کمونیست ایران و کومه‌له شرکت داشتند.

       

تشکیلات خارج از کشور حزب کمونیست ایران - کمیته هلند

١١ اکتبر ٢٠١۴