افق روشن
www.ofros.com

برگزاری آکسیون اعتراضی در

(دفاع از کارگران و زندانیان سیاسی در شهر دنهاخ (لاهه


حزب کمونیست ایران - کمیته هلند                                                                              یکشنبه ٧ آبان ١٣٩١

طی فراخوان سراسری که از سوی "شورای نمایندگان نیروهای چپ و کمونیست" در برپایی هفته همبستگی برای آزادی فعالین کارگری و زندانیان سیاسی داده شده بود، در شهر دنهاخ هم آکسیون اعتراضی در میدان "کارنیخی" در مقابل کاخ صلح دیوان بین المللی لاهه، محل برگزاری دومین مرحله دادگاه "ایران تریبونال" با حضور ده ها تن از فعالین چپ و کمونیست برگزار گردید.
آکسیون با حضور پرشور و فعالانه اعضا و هواداران حزب کمونیست ایران و همچنین احزاب و سازمانهای چپ و کمونیست ازجمله؛ فعالین سازمان فدائیان اقلیت، حزب اتحاد کمونیسم کارگری، فعالین چپ و کمونیست منفرد و مدافعین جنبش کارگری از ساعت ١۴ آغاز شد.
شرکت کنندگان آکسیون با سر دادن شعارهایی از قبیل " کارگر زندانی آزاد باید گردد – زندانی سیاسی آزاد باید گردد – مرگ بر جمهوری اسلامی – زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم - زندان، شکنجه، اعدام ملغی باید گردد" و ... به زبانهای هلندی، انگلیسی، فارسی رژیم سرمایه داری ایران را محکوم کردند. به دنبال فراخوان "شورای نمایندگان نیروهای چپ و کمونیست" به زبان انگلیسی در بین حاضرین در محل پخش گردید. سپس نمایندگانی از سوی احزاب و سازمانهای شرکت کننده با ایراد سخنرانی و قرائت اطلاعیه هایی ضمن افشای همه جانبه ماهیت رژیم ضد انسانی ایران، بر ضرورت دفاع و همبستگی بین المللی در حمایت از کارگران و زندانیان سیاسی در ایران تاکید کردند. رفقا حامد سعیدی، هیمن امانی و پیمان وزیری از جانب حزب کمونیست ایران- تشکیلات هلند به زبان های هلندی، انگلیسی و فارسی اطلاعیه هایی را برای حاضرین قرائت کردند. در اطلاعیه های مذکور با تاکید بر اینکه حاکمیت جنایتکارانه رژیم سرمایه داری ایران با وجود سرکوب واختناق حاکم بر ایران، مبارزه و مقاومت کارگران و زحمتکشان علیه شرایط ضد انسانی حاکم بر جامعه و در این میان نقش فعالین و رهبران کارگری در پیشبرد این مبارزه، همواره امید به رهایی و تحقق جامعه ای آزاد و برابر را در دل محرومان و ستمدیده گان جامعه برافروخته نگاه داشته و رژیم اسلامی سرمایه داران را نیز با هراس و نگرانی های همه جانبه ای روبرو کرده است.
در ادامه اشاره شد که "روزی نیست شاهد احضار، دستگیری، محاکمه و نیز اجرای احکام اعدام زندانیان نباشیم٠ رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی فعالین کارگری و دیگران فعالان جنبش های اجتماعی را به "جرم" دفاع از حقوق خود و دیگر همسرنوشتانشان دستگیر و با پرونده سازی و بهانه های مختلف آنها را به زندانهای درازمدت محکوم کرده و بدترین شرایط روحی و جسمی را بر آنان تحمیل می کند. در پایان با تاکید بر اینکه " ضرورت به عقب راندن ماشین سرکوب رژیم، از همه ما و تمامی افراد، جمعیت ها، نهادها، احزاب، سازمان ها و دیگر تشکلات کارگری و چپ و کمونیستی می خواهد که متحدانه وارد عمل شویم و به دفاع از مبارزات مردم ایران و فعالین کارگری زندانی برخیزیم ." در طول اکسیون شرکت کنندگان با خواندن شعر و سرودهای کارگری از جمله: "انترناسیونال" سرود همبستگی جهانی طبقه کارگری، دفاع همه جانبه خود را از فعالین کارگری و زندانیان سیاسی اعلام کردند و اکسیون را با شور و شوق زیادی تا ساعت ١٧ ادامه دادند.

 

 

 

 

کمیته هلند - تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست ایران

٢٧ اکتبر ٢٠١٢