افق روشن
www.ofros.com

برگزاری آکسیون اعتراضی در آمستردام


حزب کمونیست ایران - کمیته هلند                                                                            یکشنبه ١٨ تیر ١٣٩١

برگزاری آکسیون اعتراضی در آمستردام در محکومیت حمله به نشست

سالانه کمیته هماهنگی و در اعتراض به سرکوب کارگران و مهاجرین افغانی در ایران!

در اعتراض و محکومیت حمله وحشیانه رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی ایران به نشست مجمع عمومی "کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری" در شهر کرج و همچنین در اعتراض به کشتار دسته جمعی و همجوم فاشیستی رژیم اسلامی به کارگران و مهاجران افغانی در یزد، روز شنبه ٧ جولای ٢٠١٢ در میدان (spui ) شهر آمستردام پایتخت هلند آکسیون اعتراضی از سوی احزاب و سازمانهای چپ و کمونیست برگزار گردید.
آکسیون که با حضور چشمگیر و فعالانه اعضا و هوادران حزب کمونیست ایران، احزاب و سازمانهای مختلف دیگری همچون: فعالین سازمان فدائیان اقلیت، حزب کمونیست کارگری، حزب اتحاد کمونیسم کارگری، فعالین چپ و کمونیست منفرد و مدافعین جنبش کارگری از ساعت ١۴ آغاز شد.
شرکت کنندگان آکسیون با سر دادن شعارهایی از جمله (کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد – مرگ بر جمهوری اسلامی – مرگ بر رژیم فاشیستی و ... )، سخنرانی و قرائت پیام هایی از سوی احزاب و سازمانهای شرکت کننده به زبانهای هلندی، انگلیسی و فارسی ضمن محکومیت قاطعانه حمله رژیم سرمایه داری ایران علیه کارگران و فعالین کارگری، محکوم کردن تهاجم وحشیانه و ضد انسانی اخیر اوباشان رژیم به مهاجرین افغانستانی در یزد، تنفر و انزجار خود را علیه سیاستهای ضد کارگری و فاشیستی رژیم ایران اعلام کردند.
در جریان آکسیون، رفقای حزب کمونیست ایران با قرائت پیام هایی در دفاع از فعالین کارگری در بند، محکومیت هجوم وحشیانه رژیم به مهاجرین افغانی و پخش و قرائت اطلاعیه کمیته هماهنگی در محکومیت حمله به مجمع عمومی سالیانه این کمیته، پخش نوشته محمود صالحی در باره چگونگی حمله و دستگیری اعضای کمیته هماهنگی (به زبان انگلیسی) در بین مردم حاضر در محل ضمن محکومیت سیاستهای ضد کارگری جمهوری اسلامی خواهان آزادی کارگران زندانی و آزادی فعالیت سیاسی و ایجاد تشکلهای کارگری برای کارگران و پایان دادن به سرکوب و اعمال سیاستهای فاشیستی علیه کارگران و مهاجرین افغانی بودند. اکسیون با تداوم شعار و قرائت پیام در میان شور و شوق حاضرین ساعت ١٧ به پایان رسید.

تشکیلات خارج از کشور حزب کمونیست ایران - کمیته هلند

٢٠١٢.٧.٧