افق روشن
www.ofros.com

گزارشی از انتخابات نمایندگان كارگری در شركت بافت آزادی

آژانس ایران خبر                                                                                        شنبه ۲۵مهر ۱٣٨٨


بیایید برای یكبار هم شده باهم متحد بشویم

مطابق ماده ١٣١ و تبصره ۴ قانون كار كارگران فقط می توانند یكی از سه مورد شورای اسلامی كار، انجمن صنفی یا نماینده كارگران را داشته باشند كارگران بافت آزادی گزینه سوم را انتخاب كردند .
شركت بافت آزادی دارای دو كارگاه میباشد كه یكی از آنها كه در كیلومتر ١ جاده مخصوص كرج قرار دارد , كارگاه اصلی محسوب می شود ٢۵٠ كارگر و ۵٠ كارمند در آنجا مشغول به كار می باشند و ۵٠ كارگر دیگر در كارگاه بافت ٢ واقع در كیلومتر ٩ مشغول بكار میباشند.
كارگاه بافت دو دارای چندین سوله میباشد كه مدیریت شركت سو له هابه سه شركت به نامهای كارخاته آی سودا برای (انبار), شركت طرح سازان جهت تولید ام دی اف و شركت تی وی تی سازنده در و پنجره های دوجداره واگذار كرده و اجاره چند میلیونی از هر كدام از این شركت ها دریافت می كند و كسی هم نمی داند مدیریت كه این اجاره ها را دریافت می كند در كجا هزینه می كند؟ چون در وضعیت شركت فرقی بوجود نیامده و هر روز هم بدتر می شود.
با وجود این سوله ها كارفرما ٢۴ دستگاه را در یك سوله جا داده هم كار كردن دشوار شده وهم فضای خالی در سوله نیست، در صورتی كه هر دستگاه باید حداقل ۴ متر از همدیگر فاصله داشته باشد این فاصله به كمتر از یك متر رسیده، دوم اینكه بر روی هر دستگاه باید دو كارگر كار كند ولی در حال حاضر یك كارگر به دو یا سه دستگاه نظارت می كند ولی حقوق یك نفر را دریافت می كند، اگر آن حقوق هم به موقع پرداخت شود كارگران بافت یك و دو از نبود امكانات رفاهی و بهداشتی، ندادن لباس كار، مناسب نبودن سرویسهای بهداشتی و مواد شوینده و سرویسهای كارگری, نامطلوب بودن غذا و تعدیل نیرو، اجباری كردن كار در روزهای تعطیل ناراضی هستند و در همین راستا اعتراضاتی هم كرده اند ولی صدایشان بجایی نرسیده، به خاطر اینكه نمایند گانی كه نمایندگی كارگران را بعهده گرفته اند، انتخاب كارفرما بوده نه كارگر به همین دلیل كارگران این بار با آگاهی كامل و تجربه هایی كه در چندین سال گذشته كسب كردند به دلیل پایان دوره نمایندگان قبلی درخواست تشكیل مجمع و انتخابات كردند.
تقاضای كارگران مورد قبول كارفرما قرار گرفته و اعلام كرده كه كسانی كه قصد شركت در انتخابات را دارد ثبت نام بكنند. ١١نفر از كارگران ثبت نام كردند ولی متاسفانه مدیریت اسامی افرادی كه مورد تایید خودش بوده رانگهداشته و ٩ اسم دیگر را خط زده، همین امر مورد اعتراض كارگران قرار گرفته، اما باز این اعتراض كارگران بجایی نرسید، در نهایت انتخابات انجام شده ولی كارگران در یك اقدام هماهنگ و متحدانه در انتخابات شركت نكردند و هیچ رای رد و بدل نشده است .
همین امر باعث شده كه كارفرما عقب نشینی كند و اعلام كند برای دور دوم كارگران افرادی را كه مورد قبولشان هست معرفی كنند و كارگران اینكار رو كردند و قرار شده در یكی و دو هفته آینده انتخابات بدون حضور نمایندگان قبلی برگزار شود.
كارگران اعلام كردند كه ما افرادی را كه معرفی می كنیم آشنایی كامل به آنها داریم و در چندین سال گذشته كه داریم كار می كنیم این افراد امتحان خودشان را پس داده اند و می دانیم در جهت دفاع از حقوق همكاران و بهبود وضعیت شركت و كوتاه كردن دست افراد سودجو كه تا به امروز شركت را چاپیدند كار می كنند . شعار همه كارگران این بوده بیایید برای یكبار هم شده باهم متحد بشویم و حقوق از دست رفته چندین ساله خود و همكارانمان كه اخراج یا بازنشسته شده اند را از اینها بگیریم نترسید حق به حق دار میرسد.

آژانس ایران خبر - ۲۵/۷/۱۳۸۸