افق روشن
www.ofros.com

پیروزی دیگر برای کارگران ایرانخودرو

جمعی از کارگران ایرانخودرو                                                                    سه شنبه ١۴مهر ۱٣٨٨


رشد چشمگیر مزایای كارگران تولیدی ایران خودرو

مدیر عامل عامل گروه صنعتی ایران خودرو به منظور حمایت از مردان خط تولید، طرح خرسند سازی كارگران این شركت را تبیین كرد. پس از سلسله نشست های صمیمانه مدیرعامل با كارگران خطوط تولید، به ویژه در ایام ماه مبارك رمضان، مهندس نجم الدین ضمن شنیدن درددل كارگران، از نزدیك در جریان مسائل و مشكلات و پیشنهادهای زحمت كشان عرصه كار و تلاش قرار گرفت.
برهمین اساس، طبق دستور مدیرعامل، طرح جامعی با هدف خرسندسازی كارگران و ارتقای مزایا و درآمد عزیزانی كه به صورت مستقیم در خطوط تولیدی شركت مشغول كار و تلاش هستند، در دستور كار معاونت منابع انسانی قرار گرفت.
مهندس نجم الدین كه به مناسبت عید سعید فطر در صفوف به هم فشرده كارگران در نماز پرصلابت عید حضور یافته بود، در سخنرانی خود وعده داد كه هفته آینده، محورها و رویكردهای اصلی برنامه های پیش بینی شده برای جبران زحمات و ارتقای وضعیت رفاهی كارگران را اعلام خواهد كرد.
مطالعه روند رو به رشد دامنه تولیدات و فعالیت‌های ایران خودرو و نگاهی به چگونگی به كارگیری نیروی انسانی در سازمان، مبین آن است كه به صورت تدریجی طی سال‌های متمادی رشد نامتعادلی در خصوص نسبت به بكارگیری نیروی انسانی در بخش های ستادی، پشتیبانی و تولیدی ایجاد شده است. این موضوع علاوه بر كاهش شاخص های بهره وری نیروی انسانی، از منظر افزایش فشار كار در حوزه های تولیدی و در نتیجه كاهش جذابیت بخش های تولیدی برای كاركنان حائز اهمیت بوده و نیاز به بازبینی اصولی در این خصوص وجود دارد.
نتایج نظرسنجی ها در سال های اخیر و تحلیل صدای كاركنان، موید ضرورت رسیدگی به موضوع ایجاد توازن تعدادی بین واحدهای تولیدی،‌پشتیبانی و ستادی و نیز تمركز هوشمندانه بر بهبود مزایای تخصیص یافته به كارگران واحدهای تولیدی است. آن چه مسلم است مدیریت بر مولفه های اصلی مرتبط با نیروی انسانی شاغل در بخش های مختلف شركت به عنوان ارزشمندترین دارایی سازمان، یك ضرورت است و نه یك انتخاب. طرح خرسندسازی كاركنان برای تحقق رویكردهای اشاره شده، هفته گذشته در جلسه ای با حضور مدیرعامل، قائم مقام ها، معاونان و مدیران مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تصویب شد كه برخی از محورهای اصلی آن توسط مدیرعامل ایران خودرو تشریح شد.

١- افزایش ٢٠ درصدی فوق العاده كارگاه
مهندس نجم الدین در همین رابطه گفت: بر اساس طرح پیشنهادی مصوب،‌ از ماه آینده مبلغ فوق العاده كارگاه كلیه كارگران زحمتكشی كه به صورت مستقیم در خطوط تولیدی مشغول فعالیت هستند، به میزان ٢٠ درصد افزایش خواهد یافت. بدون تردید با توجه به این كه مبالغ كنونی فی كارگاه بر اساس ضریب سختی كار و شرایط محیطی كار متفاوت است، افزایش این مبلغ ضمن ایجاد موجی از شادی در بین كارگران، توزیع كاملا عادلانه ای بر اساس تفاوت ماهیت های كاری ایجاد خواهد كرد.

٢- اختلاف ٣٠ درصدی آكورد كارگران با بخش های ستادی
مدیرعامل ایران خودرو اظهار داشت: بر اساس طرح ارائه شده، طی ماه های آینده، دریافتی آكورد كارگران زحمتكش مستقیم شاغل در محیط های تولیدی در مقایسه با كاركنان واحدهای ستادی حداقل به میزان ٣٠ درصد، اختلاف خواهد یافت. شایان ذكر است علاوه بر افزایش فوق، طبق پیش بینی به عمل آمده متناسب با افزایش تولید ماهانه شركت، آكورد دریافتی كارگران عزیز نیز بهبود چشمگیری خواهد یافت. چنان‌چه میزان تولید ماهانه به ۵۵٠٠١ دستگاه برسد ١٠ درصد آکورد كاركنان مستقیم تولید نسبت به قبل افزایش می یابد. همچنین اگر تولید خودرو به ٦٠٠٠١ دستگاه در ماه برسد ١٠ درصد به مقدار قبلی، چنان چه به ٦۵٠٠١ دستگاه برسد پنج درصد به مقدار قبلی و سرانجام چنان چه به ٧٠٠٠١ دستگاه تولید برسد پنج درصد دیگر به مقدار آکورد پیشین افزوده خواهد شد. مجموع میزان افزایش‌های یاد‌شده به ۴٠درصد خواهد رسید. از این‌رو، در صورت محقق شدن اهداف یاد شده، اختلاف آكورد تولید با ستاد در مقایسه با گذشته ٦٠ درصد افزایش خواهد داشت.

٣- پرداخت پاداش ركورد تولید
مهندس نجم الدین تصریح كرد: طبق برنامه ارائه شده در بسته پیشنهادی خرسندساز كاركنان در نیمه دوم سال به ازای شكست ركوردهای مختلف، پاداش های بسیار متنوعی برای كارگران عزیز در نظر گرفته شده است. از جمله این كه كارگران مستقیم واحدهای تولیدی با شكستن ركورد سال قبل، مبلغ ٢٠٠ هزار تومان و با رسیدن به هدف تولید سال ٨٨ نیز مبلغ٢٠٠ هزار تومان به عنوان پاداش دریافت خواهند كرد. شایان ذكر است برای كاركنان پشتیبانی تولید در مجموع ٢٠٠ هزارتومان و برای كاركنان ستادی در مجموع ١٠٠ هزار تومان پاداش ركورد پیش‌بینی شده است كه در خصوص نحوه توزیع آن متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد. علاوه بر آن به ازای شكستن ركورد تولید روزانه نیز پاداش متناسبی پرداخت می شود. بر این اساس به كارگران مستقیم شاغل در خطوط تولید به ازای رسیدن به تولید روزانه ٢٧٠٠ دستگاه به مدت ۵ روز كاری، ۵٠ ‌درصد آكورد همان ماه پرداخت خواهد شد. هم چنین در صورت رسیدن به تولید روزانه ٣٠٠٠ دستگاه به مدت ۵ روز كاری نیز ۵٠ درصد آكورد همان ماه به كارگران مذكور برای یك بار پرداخت خواهد شد. برای سایر واحدهای پشتیبانی و ستادی نیز به نسبت تعیین شده اقدام خواهد شد.

۴- حواله خودرو
مدیرعامل ایران خودرو گفت: طبق طرح ارائه شده به منظور قدردانی از تلاش های كارگران شاغل در خطوط مستقیم تولیدی و ایجاد زمینه هایی برای بهره مندی این عزیزان از دسترنج تولیدات خود، زمان اختصاص حواله خودرو كارگران مستقیم تولیدی از وضعیت ٤ ساله كنونی به ٣ سال، كارگران پشتیبانی ۴ سال و ستادی ۵ سال تغییر خواهد یافت. آن چه مسلم است این اقدام جذابیت كار در واحدهای تولیدی را بیش از پیش افزایش خواهد داد.

۵- ساماندهی سهمیه كارایی كارگران
مهندس نجم الدین اظهار داشت: به منظور تامین منافع كارگران مستقیم خطوط تولید و جلوگیری از تضییع حقوق ایشان، مصوب شد با جداكردن سبد كارایی كارگران تولیدی، سهمیه كارایی كارگران مستقیم خطوط تولیدی به صورت ویژه در نظر گرفته شود و سهمیه كارگران به هیچ وجه به واحدهای دیگر داده نخواهد شد. لازم به یادآوری است، علاوه بر موارد اشاره شده در بسته پیشنهادی تشریح شده در فوق، محورهای بسیار مهم دیگری از قبیل ارتقای وضعیت كیفیت ایاب و ذهاب و غذای كاركنان، سفرهای زیارتی، بهبود شرایط ارگونومیك و ایمنی محیط كار، بیمه تكمیلی و . . . به عنوان بسته خرسندساز دوم، توسط منابع انسانی در آینده مورد بررسی قرار خواهد گرفت و پس از تصویب به صورت ویژه اطلاع رسانی خواهد شد.
پیش بینی می شود با انتشار و تحقق برنامه های ارائه شده در طرح خرسندسازی كاركنان، از این پس شاهد تقاضاهای مكرر حجم وسیعی از كاركنان واحدهای ستادی و پشتیبانی باشیم كه برای قرار گرفتن در دایره شمول تسهیلات واحدهای تولیدی، خواستار انتقال به خطوط تولید هستند. تمهیدات لازم به منظور انتقال و حضور فعال و با نشاط علاقه مندان در واحدهای مستقیم تولیدی فراهم شده است.
یادآور می شود در هفته های آینده جزئیات بیشتری از تاثیرات و ابعاد این طرح استثنایی مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
ما ضمن تبریک این موفقیت به همکاران گرامی یکباردیگر ثابت کردیم تنها در یک مبارزه متحدانه وپیگیر می توانیم پیروز شویم

فردا از آن ماست

زنده باد مبارزات و همبستگی کارگران

جمعی از کارگران ایرانخودرو

http://khodrokar.blogfa.com