: گزارش

پانصد و پنجاه هزار كارگر در كارگاههای زيرزمينی از مزايای بيمه‌ای بی‌بهره‌اند


دوازدهم تیر ماه هشتاد و پنج


خبرگزاری فارس:

مديركل تأمين اجتماعی تهران بزرگ گفت: بيش از ١٣٨ هزار كارگاه زيرزمينی در سطح تهران بزرگ وجود دارد كه برآورد می شود در اين كارگاه‌ها بيش از ۵۵٠ هزار كارگر از مزايای بيمه‌ای بی بهره باشند.

به گزارش خبرگزاری فارس، محسن شاكری افزود: اين كارگران به دليل شرايط اقتصادی نامطلوب حاكم بر خانواده‌هايشان و ترس از اخراج شدن از هرگونه اعتراضی نسبت به بيمه نكردن خود توسط كارفرمايان پرهيز می كنند، البته چنانچه كارگری در خواست بازرسی از كارگاهی را داشته باشد، شعب تأمين اجتماعی به طور شبانه روزی آمادگی بازرسی را دارند.

وی در ادامه در خصوص عملكرد بازرسان تأمين اجتماعی تهران بزرگ در بازرسی از كارگاه های مستقر در حوزه اين اداره كل گفت: در حال حاضر ٣٧٤ هزار كارگاه در سطح تهران بزرگ تحت پوشش تأمين اجتماعی هستند كه در سال گذشته در هر ساعت كاری ١٨١ بازرسی، روزانه ١٤٤۵ و ماهانه بيش از ٣٦ هزار بازرسی از اين كارگاه ها به عمل آمده است كه در مجموع بيش از ٢٢هزار بازرسي مربوط به كارگاه های جديد و كشفي بوده است كه تعداد كارگاه های كشفی و جديد نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ٢۵ درصد رشد داشته است.

مدير كل تامين اجتماعی تهران بزرگ درخصوص آمار صدور دفترچه درمانی يك روزه در شعب تهران بزرگ، گفت: در سال گذشته روزانه بيش از ١١ هزار دفترچه درماني در سطح ٣١ شعبه تهران بزرگ صادر شده است كه با توجه به دستورالعمل مدير عامل سازمان تامين اجتماعی مبنی بر افزايش تعداد برگ دفترچه و سرعت توليد دفترچه درمانی، طي چند ماهه گذشته سيستم چاپ و توليد دفترچه درمانی در شعب نصب و را ه اندازی شد كه هم اكنون در ٢٨ شعبه تهران بزرگ دفترچه درمانی كمتر از ٣ ساعت تمديد اعتبار و يا توليد می‌شود.

وی در ادامه با بيان اينكه تعداد مستمری بگيران تحت پوشش تأمين اجتماعی تهران بزرگ نسبت به كل مستمری بگيران سازمان تأمين اجتماعی ١ ٧ درصد است، اظهار داشت: در كل شعب تأمين اجتماعی تهران بزرگ بيش از دو هزار و ٧٠٠ كارمند مشغول خدمت رسانی به بيش از ٢ ميليون و١٠٠ هزار بيمه شده اجباری، اختياری، حرفه و مشاغل آزاد هستند. همچنين بالغ بر ٢٢٩هزار مستمری بگير شامل بازنشستگان، ازكارافتادگان و بازماندگان از خدمات و كمك‌های بلند مدت سازمان تأمين اجتماعی در سطج تهران بهره‌مند می شوند.

مدير كل تامين اجتماعي تهران بزرگ در پايان در خصوص وضعيت منابع و مصارف اين اداره كل گفت: مصارف و منابع اداره كل تهران بزرگ نزديك به ٣٠ درصد از منابع و ٢٦ درصد از مصارف سازمان تامين اجتماعی را تشكيل می دهد.همچنين مجموع پرداخت های اين اداره كل در قالب تعهدات بلند مدت در سال ٨٤ نزديك به ٦٠٠ ميليارد تومان بوده كه به نسبت مدت مشابه سال ٨٣ حدود ٩ درصد افزايش داشته است ميزان تعهدات كوتاه مدت نيز در سال گذشته بيش از ٣ ميليارد تومان بوده است.