افق روشن
www.ofros.com

گزارشی از برگزاری کمپین بین المللی درحمایت از

کارگران زندانی و زندانیان سیاسی در مقابل پارلمان فنلاند

کمیته دفاع از ... فنلاند                                                                                       شنبه ١٧ خرداد ۱۳۹۳

امروز پنجشنبه ساعت ١۴ تا ١٦ یک آکسیون اعتراضی که به فراخوان کمیته خارج از کشور حزب کمونیست ایران انجام گردید تعداد زیادی از احزاب و گروهای چپ و کمونیست و همچنین مردان و زنان آزادیخواه شرکت نمودند.
آکسیون با خوش آمدگوئی مجری برنامه شروع به کار نمود سپس رفقا نجمه شریفی و رشید شکر رزاقی از طرف حزب کمونیست ایران طی سخنانی با اشاره به سیاستهای سازمان جهانی کار به وضعیت بد طبقه کارگر در ایران اشاره نموده و ضمن افشا نمودن چهره ضد کارگری نمایندگان جمهوری اسلامی در نشست سازمان جهانی کار اعلام کردند که انها مطلقا نماینده طبقه کارگر نیستند و کاملا مخالف جنبش کارگری و وابسته به نهادهای حکومتی میباشند، سپس نمایندگان حزب کمونیست کارگری حکمتیست و حزب کمونیست کارگری کردستان و حزب کمونیست فنلاند با ارائه سخنانی به وضعیت وخیم طبقه کارگر در ایران پرداختند و ضمن محکوم نمودن فشار و زندانی کردن فعالین کارگری خواستار آزادی فوری انها شدند .
سپس رفیق شورش کریمیان به نمیاندگی از طرف کمیته دفاع از مبارزات کارگران ایران در فنلاند ضمن خوش آمدگوئی به شرکت کنندگان ضمن حمایت از این کمپین با اشاره به وضعیت بحران اقتصادی موجود در جهان و سرکوب و فشار فعالین جنبش کارگری ضمن محکوم نمودن شرکت نمایندگان جمهوری اسلامی در یکصد و سومین نشست سازمان جهانی کار اشاره نمود که نمایندگان شرکننده از طرف جمهوری اسلامی نه تنها ربطی به کارگران و منافعشان ندارند بلکه بشدت ضد کارگری و کاملا وابسته به حکومت و کارفرمایان میباشند. رفیق شورش در ادامه ضمن محکوم نمودن سیاستهای کثیف و ضد کارگری جمهوری اسلامی خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط فعالین زندانی در ایران و آزادی حق تشکل و اعتصاب خواهان محکوم نمودن جمهوری اسلامی از طرف همه مردم آزادیخواه و مبارز گردید در پایان هیئت هماهنگ کنند مراسم اعلام نمود در باره وضعیت کنونی طبقه کارگر در ایران نامه ای را به نمایندگان پارلمان ارائه نموده است در پایان مراسم با سر دادن شعارهای به زبان فنلاندی و فارسی مراسم به اتمام رسید.
متن پیام قرائت شده از طرف کمیته دفاع از مبارزات کارگران در فنلاند در زیر گزارش می آید.

کمیته دفاع از مبارزات کارگران ایران در فنلاند

komitehf@hotmail.com