افق روشن
www.ofros.com

گزارش و بازخورد گزارش

کمیته فعالین کارگری ـ سوسیالیستی                                                                 شنبه ٢ آبان ۱٣٨٨

نمایشگاه بین‌اللملی کتاب فرانکفورت نیز همانند بسیاری از نهادهای اقتصادی سرمایه‌داری و در قبال قدرت مالی سهام‌داران آن، دستاورد تجربه و فکر نویسندگان و پژوهش‌گران و فرهیختگان را که به سهولت از قرار دادن علم و دانش و اندیشه خویش در اختیار همگان ناتوان هستند، به منبع سرشار سود تبدیل نموده است. در چنین فضایی، هیئت‌های فرهنگی ـ امنیتی و دولتی رژیم جمهوری اسلامی برای فریب افکار عمومی و سرپوش نهادن بر ترور، شکنجه، اعدام، سانسور و ...، برای معرفی خویش به مثابه گفتگوگر تمدن‌ها و پاسدارنده فرهنگ و ادب در این نمایشگاه شرکت نمودند.
امسال (٢٠٠٩ میلادی) همچون سالهای گذشته حضور گسترده و چندجانبه رژیم در غرفه‌های مختلف نمایشگاه بین‌المللی کتاب فرانکفورت، در کمپینی از جانب کمیته فعالین کارگری ـ سوسیالیستی در محوطه بیرونی و همچنین داخل نمایشگاه از طریق پخش اطلاعیه‌های افشاگرانه به زبان‌های فارسی، آلمانی و انگلیسی و همراه با تصاویری از جنایات رژیم جمهوری اسلامی در برخورد با اعتراضات اجتماعی مواجه گردید.
آکسیون‌هایی که در فاصله روزهای ١۵ تا ١٧ اکتبر انجام گرفت، ضمن افشاگری‌های توضیحی در مورد جنایات رژیم برای جمعیت بازدید کننده از کشورهای مختلف جهان، دروغین بودن دمکراسی نظام سرمایه‌داری و امکان راه‌یابی ضدانسانی‌ترین رژیم سانسور و خفقان در نمایشگاه کتاب را افشاء نمود که بطور وسیعی با گرفتن عکس و فیلم از جانب توده‌های بازدید کننده مورد حمایت قرار گرفت. این جمعیت وسیع پیام رسانان جنبش اعتراضی جامعه ما به مردمان کشورهای خود خواهند بود.
همچنین از جانب مسئولین تهیه فیلم و عکس کمیته فعالین ک ـ س گزارشی در سایت کمیته قرار داده شده است که علاقمندان با مراجعه به آن گوشه‌هایی از آکسیون را می‌توانند مشاهده نمایند.
کمیته فعالین کارگری ـ سوسیالیستی فرانکفورت تاکنون آکسیون‌ها و مراسم متعددی را برعلیه رژیم جمهوری اسلامی سازمان داده که تمامأ حاصل توافقات و فعالیت‌های افرادی است که در این مجموعه خودسازمان‌یافته شرکت می‌نمایند. از آنجا که شرکت فعالین در کمیته فردی بوده، همواره از حضور تمامی افراد فعالِ هم‌راستای جنبش کارگری ـ سوسیالیستی برای شرکت در این کمیته استقبال به عمل آمده و تمامی تصمیم‌گیری‌ها نیز در جلسات عمومی انجام می‌پذیرد. از جمله‌ی فعالین این کمیته برخی دوستان حزب کمونیست کارگری نیز می‌باشند. این دوستان در گزارش بیرونی خود تعدادی عکس بدون هویت و بی نشان را در سایت روزنه و در نشریه شماره ١١ ندای انقلاب با نام " اپوزیسیون چپ " منتشر ساخته‌اند که در مورد حرکت اعتراضی ما می‌باشد. تاکنون مواردی از نقض توافقات از جانب این دوستان در گزارشات بیرونی رخ داده که منجر به تذکراتی هم شده است. اما به نظر میرسد نقض این توافقات نوعی خام طبعی و حرکت دو سویه‌ای را به نمایش می‌گذارد که در سویه‌ی نیمه آگاهانه آن فرض پنداشتن فعالین کمیته کارگری ـ سوسیالیستی به مثابه تعدادی " نیرو"ی فشار صِرف و در نیمه‌ی ناآگاهانه‌اش نوعی ساده انگاری از خود قرار می‌گیرد. انتظار داریم این فراز مارکس که "اساس سوسیالیسم انسان است" فقط یک تصویر برداشت گرایانه نبوده باشد.
فعالین کمیته کارگری ـ سوسیالیستی با گذار از نقد تجارب گذشته که تصویر کوتاهی از آینده را نیز می نمایاند، بطور آگاهانه از فعالیت زیر نام احزاب و سازمان‌ها امتناع نموده و خودفعالیتی اعضای خویش را بالنده‌ترین شکل خودسازمانیابی تلقی می‌نماید. از تمامی فعالان و علاقمندان جنبش کارگری ـ سوسیالیستی درخواست می‌کنیم برای تداوم برگزاری برنامه‌های ک ـ ف ـ ک ـ س یار و همراه ما باشند.

سرنگون باد رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی

برقرار باد سوسیالیسم

زنده باد آزادی

کمیته فعالین کارگری ـ سوسیالیستی ( فرانکفورت ـ ماینز) - ٢٢/١٠/٢٠٠٩


برای ديدن فيلم و عکسهای گزارش نمايشگاه از لينک زير استفاده کنيد.
http://www.youtube.com/watch?v=f_f2PLkF1S8
http://www.youtube.com/watch?v=-OLRPN6uCo0
برای اسناد کتبی از لينک زير استفاده کنيد.
http://kkfsf.wordpress.com