افق روشن
www.ofros.com

موافقت مدیرعامل ایران خودرو با خواست کارگران برای ایجاد تشکل


کمیته هماهنگی                                                                                                     شنبه ٩ بهمن ١٣٨٩

در روز پنج شنبه ٧/١١/٨٩ در تجمع چند هزار نفری کارگران ایران خودرو در محل حادثه مرگباری که منجر به جان باختن و مصدومیت بیش از ٢٠ تن از کارگران شد، کارگران ٢٧ مورد از خواست های خود را به مدیرعامل شرکت - نجم الدین - دادند و از او خواستند به آن ها جواب دهد. اگرچه نجم الدین برای پاسخ تا ١۵ اسفند مهلت خواست، اما در همان جا با بسیاری از این خواست ها موافقت کرد. یکی از این خواست ها، ایجاد تشکل بود. کارگران این خواست را به صورت شورای کارگری مطرح کردند و نجم الدین نیز خواست ایجاد شورای کارگری را پذیرفت. بی تردید، منظور نجم الدین از شورا همان شورای اسلامی کار است. افزون بر این، نجم الدین حتی همین شورای اسلامی کار و وعده تحقق آن در شش ماه آینده را نیز تحت فشار کنونی کارگران و برای فرونشاندن خشم آن ها پذیرفته است. اما در شرایط کنونی نفس قبولاندن تشکل کارگری به این مزدور سرمایه حتی به صورت وعده شورای اسلامی کار نیز یک قدم به پیش است. اکنون یک برگ برنده در دست کارگران ایران خودرو است و آنان باید بتوانند با این برگ برنده خوب بازی کنند. تا آنجا که به اسم این تشکل مربوط می شود مهم نیست که اسم آن شورای اسلامی کار یا چیز دیگر باشد. اسم تشکل کارگران نساجی کردستان در سنندج، شورای اسلامی کار بود. اما همان شورای اسلامی کار نقش مهمی در مبارزات کارگران آن کارخانه داشت، به طوری که به عنوان مثال یک اعتصاب پرقدرت دوماهه را با موفقیت رهبری کرد. مهم این است که اولا کارگران این خواست خود را با جدیت تمام پیگیری کنند و از نجم الدین بخواهند که به وعده خود عمل کند.
ثانیا از هم اکنون بحث در مورد چگونگی ایجاد این تشکل و تدارک شرکت تک تک کارگران در مجمع عمومی چندین هزار نفری و بالاخره انتخاب نمایندگان واقعی خود را مطرح کنند و پیش ببرند. کارگران می توانند و باید تمام توطئه ها و ترفندهای ضدکارگری نهادهای گوناگون سرمایه برای جلوگیری از ایجاد تشکل را نقش بر آب کنند، به شرط آن که واقعا بخواهند متحد و متشکل شوند. اگر چنین فرایندی از هم اکنون از سوی کارگران به ویژه کارگران فعال و پیشرو سالن ها و شیفت های مختلف با جدیت و پشتکار لازم پیگیری شود، به رغم تمام مخالفت ها و کارشکنی های مدیریت و حراست و وزارت کار و دیگر نهادهای سرمایه، تشکل شورایی توده کارگران ایران خودرو- حتی تحت نام شورای اسلامی کار - می تواند به سنگر مهمی برای مبارزه کارگران با نظام سرمایه داری تبدیل شود. از یاد نبریم که چند سال پیش در همین ایران خودرو یک شورای اسلامی کار وجود داشت که مدیریت وقت آن را برنتابید و منحل کرد، به این دلیل که از منافع کارگران در مقابل مدیریت سرمایه سالار کارخانه دفاع می کرد. اکنون که مدیریت تحت فشار کارگران و در واقع برای زایل کردن نقش بی چون و چرای خود در کشتار کارگران با ایجاد مجدد شورای اسلامی کار موافقت کرده است، کارگران باید از این فرصت استفاده کنند و آنچه را که از شورای واقعی کارگری مورد نظر دارند در عمل پیاده کنند. ما به سهم خود برای کارگران ایران خودرو در استفاده از این فرصت - که به بهای خون همکارانشان به دست آمده است - آرزوی موفقیت می کنیم.

کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری

٩ بهمن ١٣٨٩