افق روشن
www.ofros.com

تشدید بحران در خودروسازی ها


کارگران صنایع خودروسازی                                                                                    یکشنبه ٢۵ تیر ١٣٩١

انجمن خودروسازان ایران اعلام کرده است که تولید خودرو در سه ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۴٠ درصد کاهش یافته است. بنا به آمار این انجمن، تولید مینی بوس از اول سال جاری بیش از ٩٧ درصد و اتوبوس بیش از ٧٠ درصد کاهش یافته است. تولید سواری و کامیون نیز به ترتیب بیش از ٣٧ درصد و ٢۵درصد کاهش یافته است.
شواهد نشان می دهد که تولید خودرو در ایران به اوج بحران خود نزدیک می شود. این بحران و کاهش شدید تولید، که بیشتر به خاطر نبود قطعات در سالن های مونتاژ است، اخراج کارگران را نیز درپی دارد و دسته دسته کارگران صنایع خودروسازی به خیل بیکاران دیگر افزوده می شوند. در شرکت ایران خودرو، دو شیفت تولید خودرو پژو ٢٠٦ تعطیل شده است. در شرکت سایپا تولید به حداکثر٣٠ درصد سال قبل رسیده است. در شرکت سایپا هر روز یک شیفت به شکل گردان تعطیل است. بیشتر کارگران پیمانکاری از سایپا اخراج شده اند و دو شیفت حاضر در محل کار خود نیز بیش از ۴٠ درصد فعال نیستند. در شرکت پارمیدا در سمنان، که سازنده قطعات پلاستیکی خودرو است، بخشی از کارگران اخراج شده اند. شرکت حدید مبتکران، سازنده صندلی خودرو، از١۴٠٠ نفر کارگر خود حدود ٨٠٠ نفر را اخراج کرده است. شرکت پیمانکاری پوپک سفید که کارگران آن خودروهای تولیدی پارس خودرو را به پارکینگ منتقل می کردند تمامی ١۵٠ نفر نیروی خود را اخراج کرد. شرکت ارفع در پارس خودرو که کارگران آن در ایستگاه نصب شیشه پراید کار می کنند ۵٠ درصد از٨٠ نفر نیروی خود را اخراج کرده است. سالن های رنگ و مونتاژ بدنه در پارس خودرو در بیشتر مواقع تعطیل هستند. سالن مونتاژ پراید (٣۵دستگاه) در بیشتر ساعات کاری به خاطر نبود قطعات تعطیل است. سالن ال٩٠ وضعیتی بهتر از دو سالن ذکر شده ندارد. در شرکت ایران خودرو دیزل که تا سال گذشته در سه شیفت حدود١٢٠ دستگاه کامیون های مختلف تولید می شد در حال حاضر ٢٠ تا ٢۵ دستگاه کامیون بنز با گیربکس چینی تولید می شود. در شرکت های خودروسازی، بخصوص گروه سایپا، دریافتی کارگران بیش از ۴٠ درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. آکورد (پاداش افزایش تولید) کارگران حدود ٨٠ درصد کمتر شده و اضافه کاری ها تقریبا از میان برداشته شده است. اهدایی ماهیانه شامل ۵ کیلو برنج و۵ کیلو مرغ و هرسه ماه یکبار کیلو گوشت گوساله یا گوسفند قطع شده است. حق شب کاری نیز به طور کامل پرداخت نمی شود.

کارگران صنایع خودروسازی ٢۵ تیر ١٣٩١

منبع : کمیتۀ هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری

derabaa.wordpress.com
khbitkzs@gmail.com