افق روشن
www.ofros.com

گزازش از فراخوان اعتراضی ٩ ژوئن سیدنی


کمیته همبستگی - استرالیا                                                                                    دوشنبه ٢٣ خرداد ١٣٩٠

کمیته همبستگی با جنبش کارگری ایران در سیدنی استرالیا در همراهی با نهادهای همبستگی سراسری با جنبش کارگری ایران در خارج از کشور در ٩ ژوئن ، فراخوانی رامبنی بر برپائی یک آکسیون اعتراضی اعلام کرده بود این فراخوان با توجه به تظاهرات روز دفاع از" حقوق برابر برای کار برابر" که اساسا مسئله کار زنان را مورد حمایت قرار می داد با یک روز تفاوت انجام می گرفت و کمیته ما تصیم گرفت که با شرکت در این تظاهرات نیز پشتیبانی خود را از این خواست به حق جنبش کارگری در استرالیا نشان بدهد. در این گردهمائی پرشکوه در هاید پارک که با دعوت یکی از سخنرانان شعارها برای دقایقی با رقص هماهنگ مردم و موزیک شاد همراه شدند آقای مارک لنون دبیرکل اتحادیه های ایالت نیوساوث ویلز و همچنین خانم سالی مک منوس دبیر اتحادیه خدمات استرالیا و چند نماینده دیگر سخنرانی نمودند. آقای لنون عمدتا به حل مسئله از طرق راه حلهای قانونی در محیط کار اشاره مینمود ولی خانم مک منوس قاطعانه مردم را دعوت به حرف کمتر و عمل بیشتر تا رسیدن کامل حقوق برابر در مقابل کار برابر نموده و طی فراخوانی از همگان خواست که به گردهمائی ١۵ ژوئن برای پافشاری بر این خواست بپیوندند .
کمیته ما با آمادگی قبلی پلاکاردهایی را در دفاع از جنبش کارگری ، آزادی زندانیان سیاسی و اخراج جمهوری اسلامی از سازمان جهانی کار تهیه کرده و حمل می کرد . همچنین اطلاعیه ترجمه شده نهادهای همبستگی در ارتباط با ٩ ژوئن به زبان انگلیسی توسط رفقای کمیته در بین تظاهر کنندگان پخش و مسئله ٩ ژوئن توضیح داده شد که مورد استقبال شرکت کنندگان قرار گرفت . همزمان رفقای ما شروع به جمع آوری امضای در پای نامه اعتراضی ( پیتیشن ) در جهت جلب حمایت بیشتر وگرفتن ارتباط و دادن اطلاعات به مردم کردند .
در شرایطی که سیدنی یکی از روزهای سرد را از سر می گذراند جمعیت بسیار زیادی برای حمایت از"حقوق برابر برای کار برابر" شرکت کرده بودن و این فرصت خوبی بود که کمیته ما در صحبت با مردم و افشای رژیم جمهوری اسلامی اطلاعات بسیار خوبی را در اختیار شرکت کنندگانی که با آنها صحبت شد قرار دهد . از فعالیت های دیگر کمیته مصاحبه با رادیوی صدای نو بخاطر ٩ ژوئن و تماس با اتحادیه های مختلف برای حمایت از کارگران ایران و اخراج جمهوری اسلامی از سازمان جهانی کار بود . جالب توجه این بود که خیلی ها که ما با آنها صحبت می کردیم و خواهان گذاشتن امضایشان پای نامه اعتراضی بودیم اطلاعات خوبی از وضعیت ایران و رژیم اسلامی داشتند . درسیدنی این راهپیمائی اعتراضی تا دفتر نماینده حزب لیبرال نشنال آقای "بری او فارل" که در انتخابات ماه مارچ - پس از ١٦ سال حاکمیت و درنهایت شکست حزب کارگر- با وعده های جدید بر روی کار آمد ادامه پیدا کرد و در ساعت ٢ بعد از ظهر به پایان رسید.
در فردای آن روز یعنی ٩ ژوئن کمیته همبستگی در مجمع عمومی اتحادیه های کارگری ایالت نیو سالت وولز در جهت حمایت از قطعنامه ای که توسط اتحادیه ساختمانی به مجمع عمومی ارائه و خواستار آزادی زندانیان کارگرو حمایت از فراخوان ٩ ژوئن شده بود شرکت کرد .نامه حمایتی اتحادیه ساختمانی جنگلبانی معادن و انرژی استرالیا شعبه ایالت نیوساوث ویلز در سایتهای مختلف بچاپ رسیده است و نکات اصلی آن منجمله آزادی فعالین کارگری- همبستگی بین المللی و حمایت از کمپین ٩ ژوئن در ژنو در اجلاس عمومی هفتگی اتحادیه های ایالتی نیز در شب ٩ ژوئن مطرح شد. نتیجه نهائی صدوریک قطعنامه و فرستادن نامه ای به سفیرایران شد.

 

 

کمیته همبستگی با جنبش کارگری ایران - استرالیا

١٢/٦/٢٠١١(٢٢ خرداد ١٣٩٠)

proletarianunite@gmail.com