افق روشن
www.ofros.com

گزارش برگزاری دومین مجمع عمومی و

انتخابات امور صنفی استادکاران و کارگران ساختمانی کامیاران


کمیته هماهنگی برای کمک                                                                               شنبه ٢٨ آبان ماه ١٣٩٠

اولین مجمع انجمن عمومی امور صنفی استادکارارن و کارگران ساختمانی در تاریخ ١٣/٨/١٣٩٠ برگزار شد که در انتها به دلیل ترک مجمع از سوی کارگران معترض به شیوه‌ی برگزاری مجمع و انتخاب نمایندگان، اداره‌ی کار ناچار شد این مجمع را به هفته‌های آینده موکول نماید.
به همین منظور دومین جلسه در تاریخ ٢٠/٨/١٣٩٠ ساعت ٤ بعد از ظهر با حضور حدود ۴١ نفر از استادکارارن و کارگران ساختمانی در مسجد محمد رسول الله شهر ستان کامیاران برگزار شد و ساعت ۵:٢٠ بعد از ظهر پایان یافت.
بنابه گزارش یکی از شرکت کنندگان ، جلسه بدون هماهنگی وبدون هیچگونه توضیحی در مورد اساسنامه ، توسط هیئت موسس انتصابی شروع به کار کرد. ابتدای جلسه چند نفر از کارگران به طور جدی از هیئت موسس در مورد اهداف انجمنِ،تامین کار،بیمه واعتراض به حضور کارگران غیر بومی استانهای مجاور با وجود آمار بیکاری در استان و بی برنامه بودن سازمان فنی وحرفه ای سوال نموده وبه عدم توجه سازمان فنی وحرفه ای در صدور گواهی فنی کار به استاد کاران بشدت اعتراض نمودند و همچنین اعتراض شدید خود را مبنی بر اینکه این سازمان با بیگاری کشیدن از استاد کاران جهت جابجایی اشیاء ونظافت اطراف سازمان برای آنها گواهی تاییدیه حرفه ای کار صادر می کند، نشان دادند.
از میان هیئت موسس انتصابی شخصی که به عنوان رئیس هیئت موسس خود را معرفی کرد بدون هیچگونه توضیح و یا پاسخی به سوال ها ، با دستپاچگی به کارگران پیشنهاد نمود که در رای گیری شرکت نمایند وبه چهار نفر از افراد مورد تایید آنها رای بدهند که این امر باعث تعجب در میان کارگران واستاد کاران حاضر در جلسه شد.
کارگران پیشنهاد نمودند که از میان خود کارگران ،نمایندگانی را پیشنهاد می دهند که این امر با واکنش شدید هیئت موسس انتصابی روبرو شده وآنها اعلام کردند که افراد هیئت موسس باید صلاحیت نمایندگان را از طریق سازمان مربوطه تایید نماید تا هیچگونه سابقه کیفری وسیاسی نداشته باشند.
اما با وجود مخالفت تعداد زیادی از کارگران ،انتخابات فرمایشی برگزار شد که در انتها ٤ نفر به عنوان نمایندگان کارگران و استادکاران انتخاب شدند.
کارگران و استادکارارن با پی بردن به این مسئله که نمایندگان انتخابی این چنین مجمع ای ،نماینده واقعی کارگران نمی باشد ،بعد از انتخابات فرمایشی فوق، با اعلام اینکه این تشکل نماینده واقعی آنان نیست جلسه را ترک واعلام نمودند که در جلسات آینده آن مجمع شرکت نخواهند نمود.

کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکلهای کارگری شهرستان کامیاران

٢٦ آبان ١٣٩٠