افق روشن
www.ofros.com

*در تهران WFTU گزارشی از نشست مطبوعاتی دبیر كل


كمیته هماهنگی برای كمك                                                                                  سه شنبه ١٩ مهرماه ١٣٩٠

جورج ماریکوس نماینده پارلمان یونان و دبیر كل اتحادیه های جهانی كارگری (WFTU) - كه به مانند دیگر رقیب جهانی اشITUC ،نهادی غیر كارگری است - و به دعوت خانه ی كارگر، به ایران دعوت شده بود در كنار دیگر برنامه هایش در عصر روز سه شنبه ١٩ مهرماه ٩٠ ، نشستی را نیز با خبرنگاران در محل روزنامه ی كار و كارگر برپا داشت.
این نشست با دو ساعت تاخیر برگزار شد.چند تن از فعالین كارگری عضو در كمیته هماهنگی نیز به منظور توضیح ضرورت ایجاد تشكل های مستقل كارگری به حاضرین و نیز تشریح ماهیت واقعی تشكل های موجود در جهان در این جلسه شركت كردند. از جمله درمورد خانه ی كارگر و نیز نهادهای بین المللی همچون WFTU و نیز ITUC و غیر كارگری بودنشان ،توضیحاتی به روزنامه نگاران حاضر در جلسه داده شد. چند تن از حاضرین توضیحاتی درباره ی هدف تشكیل كمیته هماهنگی پرسیدند و نیز اینكه شما به كجا وابسته هستید؟ آیا قانونی هستید ؟ آیا توسط هیچ نهاد رسمی ثبت شده اید؟ و ...
یكی از اعضای كمیته درباره ی لزوم تشكل یابی مستقل از دولت و كارفرما به سوال كنندگان پاسخ داد و توضیح داده شد ما باور به حق تشكل یابی مستقل و خود خواسته و توده ای داریم و منتظر ثبت و اجازه ی هیچ نهاد قانونی نمی مانیم.از سال ٨٤ آغاز به فعالیت كرده ایم و بازهم ادامه خواهیم داد.نامه ای برای ثبت در سال گذشته به وزارت كار داده ایم.هدف از این اقدام این بوده كه به آنها بگوییم ما باور داریم حق ما ایجاد تشكل است.اكنون وظیفه ی شما میدانیم كه تشكل ما را ثبت كنید.اگر ثبت نمی كنید مشكل ما نیست. بعد از عدم ثبت توسط آنها، مثل سال های گذشته كماكان و پرتوان تر به فعالیت مان ادامه داده و خواهیم داد.همچنین ما باور داریم كه تشكل های كارگری باید به نیرو و اراده ی خود كارگران ایجاد شود و اصولن تشكلی كه برای فعالیتش بخواهد به هر كدام از نهاد های دولتی و یا كارفرمایی وابسته باشد دیگر تشكلی كارگری نیست.
در پاسخ به یكی از خبرنگاران در مورد ساختار كمیته و اینكه رئیس شما كیست و از كجا پول می گیرید و یا اینكه چگونه امرار معاش می كنید و هزینه های فعالیت هایتان چگونه تامین می شود،توسط یكی از اعضای كمیته اینگونه پاسخ داده شد:بالاترین ركن تصمیم گیری ِ ما مجمع عمومی است.ما رئیس نداریم.مجمع عمومی هیات اجرایی ٩ نفره ای را انتخاب میكند و فعالیت های ما به صورت شورایی انجام میگیرد.همه ی ما شغل و كار خود را داریم و در محیط كار و زندگی مان و در میان دیگر اقشار ولایه های طبقه ی كارگر،در راستای اساس نامه فعالیت میكنیم.هر فرد ماهیانه حق عضویت میپردازد و هزینه های احتمالی فعالیت هایمان از محل همین حق عضویت ها پرداخت می شود.از جایی پول نمیگیریم و بدان هم باور نداریم.ما باور به استقلال فكری،عملی و مالی داریم.البته اگر موردی پیش بیاید كه چنانچه كارگری دوست داشت كمك مالی كند درصورت شفاف بودن و معین و كارگری بودن منبع، كمك مالی دریافت میكنیم و رسید می دهیم.
یكی از خبرنگاران از شرایط بی حقوقی و استثمار كاری خود و دیگر همكارانش سخن گفت و نیز در مورد قرارداد های یك طرفه و موقتی ای كه با آنان بسته می شود توضیح داد.عضو كمیته هماهنگی شركت كننده در نشست توضیح داد كه ما دقیقا همین مطلب را دنبال می كنیم كه خود شما خبرنگاران كه بخشی از طبقه ی كارگر هستید چرا به دنبال ایجاد تشكل های مستقل خود نیستید؟ و چرا تشكل های موجود شما باید از فلان یا بهمان وزات خانه یا مراجع قانونی اجازه بگیرند و زیر نظر و خواست آنها فعالیت كنند؟
یكی از حاضرین پاسخ داد این كارها فایده ندارد و هزینه دارد و نمی شود حقوق و مطالبات را با آن به دست آورد.توضیح فعال كارگری حاضر در جلسه این بود كه اتفاقن مادامی كه متشكل نشوید این بی حقوقی ها ادامه خواهد یافت. وی برای حاضرین از تلاش های تا كنونی در جنبش كارگری برای ایجاد تشكل های مستقل از جمله سندیكای خبازان سقز،سندیكای كارگران شركت واحد و سندیكای كارگران هفت تپه و نیز اعتصاب و اعتراضات جمعی در پتروشیمی ها مثال آورد. همچنین ایشان توضیح داد كه البته ایجاد تشكل مستقل هزینه هایی چون اخراج و تهدید و زندان درپی دارد.درست به دلیل مستقل بودن و عدم وابستگی اینگونه تشكل ها به دولت و كارفرمایان است كه با آنان اینگونه برخورد می شود.اما اگر هر چه گسترده تر اینگونه تشكل ها ایجاد شوند و با یكدیگر متحد و در ارتباط باشند قطعن بیشتر و بیشتر پیروز خواهند بود.وما كه وظیفه ی خودمان را كمك به ایجاد تشكل های كارگری میدانیم از هیچ گونه هزینه ی مادی و معنوی باكی نداریم.مثلا در یك سال فقط 180 پرونده قضایی و دستگیری و زندان داشته ایم و هفته ای نیست كه یكی از اعضای ما بازداشت ،محاكمه و یا زندانی نشود.
یكی از خبرنگاران تایید كرد كه برای حركت باید اینگونه هزینه ها را قبول كرد و چاره ای دیگر نیست.
مباحثی شبیه به موارد فوق در حدود یك ساعت درجریان بود كه دبیر كل WFTU به همراه یكی از اعضای خانه ی كارگر و مترجمش در جلسه حاضر شد.وی در پاسخ به سوال یكی از خبرنگاران كه وضعیت تشكل-های مستقل كارگری در ایران را چگونه ارزیابی می كنید پاسخ داد: ما ارتباط خوبی با خانه ی كارگر داریم و آنها عضو ما هستند! فعال كارگری و عضو كمیته هماهنگی توضیح داد سوال این نبود.سوال درباره ی تشكل های مستقل بود.وی پاسخ داد من كه پاسخ دادم.فعال كارگری گفت: نه دقیقا ندادید! دبیر كل WFTU جملات كلی درباره ی باورشان به لزوم ایجاد تشكل های مستقل داد و گفت ما ضد امپریالیسم آمریكا هستیم و تشكل های دیگر هم حق دارند قبول كنند كه در این جبهه هستند یا خیر.او همچنین از دفاع از فلسطینیان دربرابر اسرائیل و دفاع شان از مساله ی اتمی دولت ایران صحبت كرد.وی هرگز درباره ی تشكل های مستقل كارگری ایران پاسخ نداد و به صورتی دیپلماتیك و با جملات كلی از جمله حق تشكل و غیره از اظهار نظر درباره ی تشكل های مستقل و جنبش كارگری ایران امتناع ورزید و تنها به رابطه اش با خانه ی كارگر اشاره میكرد.
وی در پاسخ به سوالی درباره ی دیگر فدراسیون جهانی تشكل های كارگری یعنیITUC و نیز تشكل های وابسته اش مانند ITF و IUF و نظر خودش درباره ی آنها گفت: آنها تشكل هایی بوده اند كه ابتدا با ما یكی بوده اند و از سال ١٩۴٩ جدا شده اند.این جدایی توسط تشكل های آمریكا و انگلیس آغاز شد. ITUC كه در ابتدا نامش ICFTU بوده و دیگر تشكل های وابسته به آن طرفدار سرمایه داری و خصوصی سازی و مواردی نظیر حملات ناتو و یا طرفداری از اسرائیل هستند و ما طرفدار حمل و نقل عمومی و برعلیه خصوصی سازی و طرفدار فلسطین و مخالف حملات ناتو هستیم.
او همچنین در پاسخ به این سوال كه آیا شما كه هم سوی دولت ایران هستید هرگز از زندانی شدن فعالین كارگری خبر داشته اید و آیا برای آزادی آنها تلاش می كنید؟ وی پاسخی كلی با این محتوا داد كه : ما خواهان آزادی همه و حق فعالیت هستیم.و در مواردی نامه نگاری كرده ایم.
مجددا از وی سوال شد پاسختان كلی بود به طور مشخص درباره ی رضا شهابی،بهنام ابراهیم زاده،وفا قادری و یداله قطبی كه فعالین كارگری ای هستند كه برای حقوق اولیه كارگری فعالیت میكنند و زندانی یا محكوم شده اند و افراد دیگری نظیر اصانلو و مددی و بسیاری دیگر كه لیستی چندین نفری را تشكیل میدهند چیزی شنیده اید؟ آیا در موضعی هستید كه به دولت ایران اعتراض كنید؟
دبیركل WFTU پاسخ مشخصی به این مورد نداد و تنها به نشان دادن پوستری از تشكل اش بسنده كرد كه در آن شعاری مبنی بر آزادی فعالیت و تشكل یابی نوشته شده بود. وی همچنین در پاسخ به سوال یك خبرنگار كه آیا وی از وضعیت كودكان كار در ایران اطلاعی دارد گفت:من اطلاع دقیقی از ایران ندارم اما می دانم در آسیا كودك كار وجود دارد.جای كودكان در خانه و مدرسه است و نباید كار كنند.
پس از خروج دبیركل WFTU توسط فعالین كارگری - اعضای كمیته هماهنگی - حاضر در نشست درباره ی ماهیت واقعی آن تشكل صحبت شد و توضیح داده شد كه نهWFTU و نه ITUC هیچكدام نهاد های مستقل كارگری نیستند و كارگران باید به دست خود تشكل های مستقل خود را برپا دارند.

كمیته هماهنگی برای كمك به ایجاد تشكل های كارگری

١٩ مهرماه ٩٠
* توضیح: جملات نقل شده در این گزارش غالبن نقل به مضمون گفتگو های انجام شده هستند.اما در نقل آنها و مطابقت شان با اصل سخنان دقت كاملی صرف شده است.