افق روشن
www.ofros.com

گزارشی از وضعیت کاری کارگران (پارک‌بان) شهرداری شهرستان کامیاران


کمیتۀ هماهنگی برای کمک                                                                               یكشنبه ۲۴ مهرماه ١٣٩٠

٩ کارگر پارک‌بان در شهرستان کامیاران برای یک شرکت پیمان‌کاری - که کار را از شهرداری شهرستان کامیاران به صورت قراردادی گرفته است - کار می‌کنند.
این کارگران مانند سایر هم طبقه‌ای‌های خود در سراسر دنیا، برای تولید هر چه بیشتر سرمایه استثمار می‌شوند و شیره‌ی جان‌شان توسط صاحبان زر و زور و نظام لجام گسیخته‌ی سرمایه‌داری مکیده می شود. در این شرایط، بی حقوقی وتعرض به حقوق ابتدایی و اساسی کارگران به امری عادی و روزمره تبدیل شده است!
شرایط کاری این کارگران به صورتی است که روزانه باید از ساعت ٧ صبح سر کار حضور داشته و تا ساعت ١٨ غروب کار کنند! به این ترتیب روزانه بالای ١٠ ساعت کار می‌کنند و از اضافه کاری هم خبری نیست! این کارگران در تعطیلات رسمی هم باید سر کار حاضر شوند و ساعات طولانی در محیط باز و در سرما وگرما به کار سخت و طاقت‌فرسا مشغول شوند. این در حالی است که هر کدام از آنان، ماهانه تنها مبلغ ٢٠٠ هزار تومان به عنوان حقوق دریافت می‌کنند و این مبلغ همان‌طور که می‌دانیم پایین‌تر از میزان حداقل دست‌مزد - ماهیانه٣٣٠ هزار تومان- است که توسط به اصطلاح شورای‌عالی‌کار تعیین شده است! یعنی این کارگران تنها حدود٦٠% از میزان حداقل دست‌مزد تعیین شده توسط شورای‌عالی کار -که خود نیز یک نهاد ضد‌کارگری است- را دریافت می‌کنند .
قراردادهای آنان نیز مانند بسیاری از هم طبقه‌ای‌های خود در ایران، به صورت موقت و سفید‌امضا است. معنی قرادادهای موقت و یک‌ماهه، نبود امنیت شغلی برای کارگران است و به واسطه‌ی آن کارفرما هر وقت که بخواهد و منفعت خود را در خطر ببیند، می‌تواند آن‌ها را بدون هیچ مانعی از کارشان اخراج کند.
در این جا از بیمه و عیدی و سنوات نیز خبری نیست و این کارگران تنها چیزی که باید بدانند و انجام دهند تولید هر چه بیشتر ثروت است و نه چیز دیگر! کارفرما نیز مرتباً بالای سر آنها کشیک می‌دهد و آن‌ها را کنترل می‌کند وآنان را از این نقطه‌ی شهر به نقطه‌ی دیگر منتقل می‌کند و آنان محل کار ثابتی ندارند.
این مشکلات که به آن‌ها اشاره شد، تنها گوشه‌ی کوچکی از بی حقوقی‌هایی است که به این کارگران تحمیل می‌شود و این کارگران نیز بارها به وضعیت خود معترض بوده و در اعتراض به شرایط سخت کارشان به اداره‌ی کار شهرستان کامیاران مراجعه کرده و در مورد ساعت بالای کار و میزان دست‌مزد کم خود برای آن‌ها توضیح داده و نسبت به این وضعیت اعتراض کرده‌اند. اما متأسفانه به جای رسیدگی به مشکلات این کارگران، به آن‌ها وعده‌های دروغین داده شده که حتماً رسیدگی می‌شود و ما به محل کارتان بازرس می‌فرستیم و از این حرف‌ها! امروز با گذشت مدت زیادی از آن وعده‌ها، هنوز از سوی اداره‌ی کار کامیاران در این خصوص اقدامی صورت نگرفته است.

کمیتۀ هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری

يكشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۰