افق روشن
www.ofros.com

گزارش و قطعنامه شب همبستگی با معدنچیان آزادشهر


کمیته همبستگی با معدنچیان                                                                                         جمعه ۵ خرداد ۱۳۹٦ - ۲٦ مه ۲۰۱٧

گزارش برگزاری شب همبستگی با معدنچیان آزادشهر

شب همبستگی با معدنچیان آزادشهر، ۱۹ مه ۲۰۱٧ در آ.ب.اف مرکزی استکهلم برگزار شد. مراسم نخست با سرود انترناسیونال، سرود بین المللی کارگران آغاز شد. سپس حاضرین به یاد کارگران جانباخته معدن زمستان یورت آزادشهر و همه پیکارگران راه آزادی و سوسیالیسم به پا خواستند و یاد آنان را گرامی داشتند.
بهرام رحمانی، در رابطه با موضوع شب همبستگی و اشاره به فجایع کارگری و اهمیت مبارزه جدی با عاملین اصلی این حوادث که حکومت سرمایهداری اسلامی ایران و کل سیستم سرمایهداری است توضیح کوتاهی داد.
در ادامه برنامه، پیام محمود صالحی پخش شد؛ سپس مهرنوش شفیعی یک قطعه از اشعار شاعر ساکن ایران «سابیر حاکا» را دکلمه کرد و بهرام رحمانی نیز اسامی تعدادی از کارگران زندانی و آزاد شده و یا در انتظار دادگاه مجدد هستند را اعلام کرد و بر آزادی بدون و قید شرط کارگران زندانی و همه زندانیان سیاسی و اجتماعی و فرهنگی تاکید ورزید، سپس پیام آیت نیافر، فعال کارگری در ایران پخش شد و پیام های کانون زندانیان سیاسی ایران(در تبعید) و غلام عسکری فعال کارگری نیز قرائت شد.
عباس سماکار، ضمن ایراد سخنانی درباره وضعیت کارگران معدن و گرامیداشت یاد جانباختگان معدنچیان، چند قطعه از اشعار خود را دکلمه کرد.
بهروز خباز در ارتباط با وضعیت ایمنی در معادن و ضرورت ایجاد تشکلی در حوزه قربانیان حوادث کار سخنرانی کرد و مظفر فلاحی نیز موقعیت کارگران در ارتباط با نهادهای بین المللی موقعیت و جنبش کارگری ایران صحبت کرد.
در بخش دوم برنامه ویدئو کلیپی در ارتباط با واکنش اعتراضی کارگران در رابطه با وضعیت ایمنی معدن زمستان یورت و مطالباتشان همراه با تصاویری از برخورد خشمگین کارگران و خانوادههای جان باخته به حسن روحانی پخش شد.
شب همبستگی با معدنچیان آزادشهر، با پخش سخنان خسرو بوکانی از حزب کمونیست ایران؛ و پیام حمید علیالی از حزب حیات آزادی(پژاک)، فرامرز قربانی از حزب کمونیست کارگری ایران و سیاوش دانشور از حزب حکمتیست ادامه پیدا کرد و در پایان قطعنامه کمیته همبستگی با معدنچیان قرائت گردید.
ما بهعنوان کمیته برگزاری شب همبستگی با معدنچیان آزاد شهر، از حضور فعال رفقا؛ محمود صالحی و آیت نیافر، فعالین کارگری از ایران که دعوت ما را پذیرفتند و همچنین احزاب و سازمانها و فعالینی که در این مراسم سخنرانی کردند و یا پیام کتبی فرستادند بینهایت سپاسگزاریم.
ما کمیته برگزار‌کننده این شب، یکبار دیگر یاد جانباختگان معدنچیان یورت آزاد شهر در استان گلستان را گرامی میداریم و با بازماندگان این فاجعه صمیمانه ابراز همدردی و همبستگی میکنیم، و تاکید می کنیم که تنها راه رهایی از استثمار و فقر و فلاکتِ حکومت سرمایهداری اسلامی ایران، تقویت جنبش کارگری، اتحاد و همبستگی همه سازمانها و احزاب سیاسی مدافع این جنبش، ایجاد تشکلهای مستقل کارگری، و ایجاد دیگر نهادهای مستقل است!
فیلم کامل این مراسم را میتوانید در زیر مشاهده کنید:

کمیته برگزاری شب همبستگی با معدنچیان

٢۵ مه ٢٠١٧

***************

قطعنامه شب همبستگی با معدنچیان آزادشهر

هر سال بیش از دو میلیون کارگر بدلیل ناامنی محیط کار جانشان را از دست می‌دهند. ده‌ها میلیون کارگر دیگر، که جان سالم بدر می‌برند، دچار نقض عضو و از کار افتادگی می‌شوند. سالیانه ۲۷۰ میلیون واقعه هولناک در محیط های کار رخ می‌دهد که تحت عنوان "سوانح محیط کار" دسته‌بندی می‌شوند. در ایران حداقل روزی ۴ نفر و سالیانه ۱۵۰۰ کارگر جان‌شان را در محیط کار از دست می‌دهند. تنها در سال ۱۳۹۴ قریب ۲۷۵۰۰ مصدوم محیط کار به مراکز درمانی مراجعه کرده‌اند.
این آمار سازمان‌های جهانی، که در فقدان تائید تشکل‌های مستقل کارگری باید آن‌ها را نادقیق خواند و در واقعیت بسیار بیشترند، بیانگر این‌ست که محیط های ناامن کار بیش از هر جنگ دهشتناک منطقه‌ای و جهانی از کارگران قربانی می‌گیرد. این کشتار بدون سر و صدا و روزمره بورژوازی از کارگران است. محیط های ناامن کار، قتل‌گاه کارگران است ما در این مراسم یاد کارگران جانباخته معدن یورت آزادشهر، یاد قربانیان محیط های کار در ایران و جهان را گرامی میداریم. ما مسئول مستقیم این جنایت هولناکِ میلیونی کارگران را طبقات حاکم، بورژوازی و حکومتهایشان میدانیم. ما فعالین و رهبران جنبش کارگری در ایران را به یک حرکت هماهنگ و سراسری برای تحقق خواست ایمنی محیط کار و مقابله با این جنایت روزمره بورژوازی اسلامی فرامی‌خوانیم.
ما به‌عنوان شرکت‌کنندگان در شب همبستگی با معدنچیان آزاد شهر، همه کارگران و نهادهای مدعی دفاع از طبقه کارگر را مورد خطاب قرار داده و اعلام می‌کنیم:
١ـ کارفرمایانی که بدلیل سودپرستی، کارگران را وادار به کار در اعماق معدن و محیط های کار غیر ایمن می‌کنند، از نظر ما مرتکب جنایت و قتل عمد شده‌اند و باید به همین عنوان محاکمه شوند.
٢- برخورداری از یک محیط ایمن کار و مجهز بودن محیط های کار به استانداردهای ایمنی کار یک حق پایه‌ای کارگران و یک خواست قدیمی جنبش کارگری ایران است.
٣- کارگران حق دارند از کار کردن در هر محیط کار ناامن، قاطعانه امتناع کنند.
۴- تنها کمیته‌های ویژه امنیت محیط کار و منتخب نهادهای مستقل کارگران که آموزش کافی برای چک کردن ایمنی و تشخیص مخاطرات دارند، صلاحیت بررسی و تائید ایمنی محیط کار را دارند.
۵- مسببین قتلعام کارگران در معدن یورت باید محاکمه و مجازات شوند. خانوادههای قربانیان باید از بیمههای کامل و معیشت برخوردار شده وغرامت دریافت کنند.

یاد کارگران جان‌باخته یورت آزادشهر گلستان گرامی باد!

کمیته برگزاری شب همبستگی با معدنچیان آزادشهر

مه ۱۳۹۶