افق روشن
www.ofros.com

پایان موفقیت‌آمیز اعتصاب در صنایع خودروسازی ایران


کانون مدافعان                                                                                                                           شنبه ۲۷ دیماه ۱۳۹۳

در دو هفته ی گذشته، اعتصاب در صنایع خودروسازی ایران نقطه‌ی عطفی در مبارزات این بخش از کارگران ایران بوده است. در ابتدا کارگران خاور و پارس خودرو از گرفتن غذا خوداری کردند. خواست این کارگران افزایش دستمزد بود که در پارس خودرو پس از ۵ روز اعتصاب، با حضورآقای آقامحمدی مدیرعامل پارس خودرو و قول افزایش دستمزد در بهمن ماه و همچنین افزایش بن کارت از ۱۹٠ به ٢۵٠ هزار تومان این اعتصاب پایان یافت.
از ١۵ دی ماه پس از خاتمه‌ی موفقیت‌آمیز این اعتصاب، کارگران بخش‌های مختلف ایران خودرو، نیز دست به اعتصاب غذا زده و از رفتن به رستوران و خوردن غذای کارخانه خودداری کردند. به تدریج بیش از سی هزار کارگر ایران خودرو که در بخش‌های مختلف مشغول به کارند، دراعتراض به دستمزدهای پایین وارد این اعتصاب شدند. (لازم به ذکر است که بیش از سی هزار کارگر قراردادی و حدود ٢٠ هزار کارگر پیمانی در ایران خودرو مشغول به کارند. کارگران پیمانی ایران خودرو نیز چندی قبل دست به اعتصاب زده بودند.)
از سوی دیگر مدیریت و نیروهای حراست که این اعتصاب گسترده و یک پارچه را مشاهده کردند، دست به کار شده و بارها از طریق آقای ضیایی ، معاون مدیرعامل به کارگران وعده و وعید می‌دادند که به زودی حقوق‌ها افزایش خواهد یافت. در روز دوم اعتصاب به طور ناگهانی مدیریت اعلام کرد که سهام ترجیحی کارگران که چند سالی بود عقب افتاده بود، به کارگران پرداخت خواهد شد. (هفت هزار سهم) اما این مساله نیز در عزم کارگران در ادامه ی اعتصاب تاثیری نداشت. در روزهای بعد از طریق فرستادن پیام‌های خصوصی به کارگران و یا احضار و تذکر به بیش از ١٧٠ کارگر تلاش کردند تا آنان را از اعتصاب بازداشته و به این طریق در اعتصابکنندگان دودلی بوجود آورند.
بر طبق گزارش‌های رسیده، یک روز پس از آغاز اعتصاب غذای کارگران، نیز تعداد زیادی نیروی پلیس در انباری در نزدیکی ایران خودرو مستقر شده بودند تا در صورتی که اعتصاب به بیرون از محل کار سرایت کرد، بتوانند با آن مقابله کنند.
رفتار مدیران مغرور ایران خودرو که در تمام سال‌ها ی گذشته با تکبر و غرور همراه بود، در روزهای اعتصاب بسیار مهربانانه و در بعضی موارد متملقانه شده بود. از سوی دیگر کیفیت غذای کارخانه در این روزها بسیار بالا رفته و بهترین غذاها تهیه می‌شود تا شاید از این طریق کارگران برای خوردن غذا تشویق شوند، اما کارگران خوردن نان و ماست و حلوا و غذاهای حاضری را که خود همراه آورده بودند ، به آن غذاها ترجیح می‌دادند و تنها پس از گرفتن قول نیمه رسمی از مدیریت مبنی بر افزایش دستمزدها تا نیمه بهمن‌ها به اعتصاب خود پایان دادند. این افزایش دستمزد به میزان ۴٠٠ تا ٧٠٠ هزار تومان برای رده های مختلف کارگران خواهد بود.
این درحالی است که در چند سال گذشته قیمت خودرو سه برابر شده و بعضا خبرهایی مبنی بر پرداخت پاداشهای تا دویست میلیون تومان به برخی مدیران واحدهای تولیدی در این بخش از صنایع منتشر شده است اما به عنوان مثال میزان دریافتی کارگران ایران خودرو بین ٧٠٠ تا یک میلیون و پانصد هزار تومان ، بسته به سابقه ، تخصص و میزان اضافه کاری متفاوت است و با توجه به این که بسیاری از کارگران به دلیل گرفتن وام‌های مختلف، بدهی دارند، این میزان دستمزد کفاف زندگی آنها و خانوادههایشان را نمی‌دهد و بسیاری از آنان مجبورند پس از شیفت‌های سخت کاری به کارهای دیگر بپردازند.
کارگران گفته‌اند که تا ١۵ بهمن ماه اگر مدیریت به قولش عمل نکند بار دیگر دست به اعتصاب خواهند زد. کانون مدافعان حقوق کارگر این پیروزی را به جامعه‌ی کارگری ایران تبریک گفته و خاطرنشان میکند که در صورت حرکت متحدانهی کارگران، این کارفرمایان هستند که مجبور به عقب‌نشینی می‌شوند.

کانون مدافعان حقوق کارگر - ٢٦ دی ماه ١٣٩٣