افق روشن
www.ofros.com

شرایط كار برای كارگرانی كه در

شركت های خارجی كار می كنند بسیار دشوار است


كانون مدافعان                                                                                                  جمعه ٣ شهریور ١٣٩١

شركت دیلیم یكی از این شركت هائی است كه تابعیت كره ای دارد و در پرو‍ژه های نفت وكاز به خصوص در پارس جنوبی فعال است این شركت در قراردادهای جدیدش دو ونیم روز مرخصی ماهانه كارگران را از لیست پرداخت ها حذف كرد واعلام نمود كه این تعطیلی درمبلغ قرارداد منظور شده است و درحقیقت بخشی از حقوق نیروی كار را از جیب كارگران به جیب كره ای ها می ریزد.
سوال این جاست كه چرا یك شركت خارجی كه در حال كسب سود میلیارد دلاری از منابع ماست به قانون كارپشت می كند. شركت دیلیم به عنوان یك شركت بین المللی در مورد زیر پا گذاشتن قوانین موجود باید پاسخگو باشد.
با توجه به این كه قوانین كار در ایران رسما لغو نشده است و تعدیل ساختاری و خصوصی سازی با وجود قانون كار اعمال می شود و با توجه به این كه شركت های خارجی در ایران نمی توانند بر خلاف قوانین كشوری (قانون كار) عمل نمایند و هیچ اطلاعیه ای هم صادر نشده كه شركت های خارجی بتوانند با مقررات و قوانین كشور خود در اینجا كار كنند از این رو شركت دیلیم (كره ای) با زیر پا گذاشتن قوانین قراردادهایی را با نیروی كار ایرانی وضع می كند كه عملا سنوات، دو روز نیم مرخصی ماهانه و عیدی و پاداش سالانه حذف می گردد و اعتراض كارگران را با اخراج آنان پاسخ می گوید. حذف این سه مورد دقیقا سه ماه حقوق یك نیروی كار است كه ٢۴ساعته در خدمت پروژه آن هم در پارس جنوبی است.
كارگری كه ماهی ۵ روز می تواند درخانه باشد و بقیه را در كارگاه شركت دیلیم در خدمت كار است (با توجه به دو روز برای رفت و آمد جمعا ٧ روز مرخصی) شرایط نامساعد آب و هوایی شرایط نامساعد آلودگی های گازی و شرایط سختی كار برای روز ١٢ ساعت كاررا پشت سر می گذارد. در این شرایط وضعیتی است كه باید حقوق فوق العاده دریافت كند وتحمل این وضعیت به فرسودگی جسمی وروانی او می انجامد ولی این شركت بیگانه به دلیل حمایت غیرمستقیم بعضی نهادها و بی توجهی اداره كار از شرایط سوءاستفاده كرده و در سال سه ماه حقوق نیروی كار كارگران را به جیب می زند تا سودهای خود را افزایش دهد. نهادهای مسئول هم با بی خیالی نظاره گر این اجحاف به نیروی كار كارگران هستند.

كانون مدافعان حقوق كارگر