افق روشن
www.ofros.com

بخشی از کارگران ایران خودرو جلسه ١۴ فروردین را تحریم کردند


رامین کوهیاری                                                                                           پنجشنبه ۲۵ فروردین ١٣٩٠

طبق سنت هر ساله، مدیر عامل ایران خودرو در روز چهاردهم فروردین در جمع كارگران حاضر شد.امسال از روزهای اول سال جدید زمزمه‌هایی به گوش می رسید که بخشی از كارگران قصد دارند در گردهمایی١٤ فروردین ماه شركت نكنند.عوامل بسیاری باعث شده بود كه كارگران نخواهند در این گردهمایی مرسوم شركت كنند. از جمله بی توجهی مدیریت به ٢٧ خواست كارگران كه در تجمع اعتراضی کارگران پس از حادثه خونبار بهمن ماه سال گذشته وعده تحقق آنها را داده بود. در آن تجمع نجم الدین، مدیر عامل ایران خودرو، با اعلام موافقت با مطالبات ٢٧ گانه کارگران قول داده بود در ١۵ اسفند در مورد چگونگی رسیدگی به این مطالبات با کارگران صحبت کند. اما چنانچه دور از انتظار هم نبود با رفتن کارگران به سر کارهای خود او هم به وعده خود عمل نکرد. در روزهای پایانی سال نیز که نجم الدین به یكی از سالن های ایران خودرو رفته بود، در مورد مطالبات كارگران به ویژه خواست قراردادی شدن كلیه كارگران كه گفته بود به زودی شركت‌های پیمانی منحل می‌شوند ،هیچگونه صحبتی نکرده بود. نجم الدین در مورد شورای كارگری نیزكه قرار بود در باره تدارک مقدمات تشكیل آن صحبت كند ، حرفی به میان نیاورد. همان طور كه در اخباری كه بعد از حادثه خونین آمده است گفته ایم، نجم الدین هدفش از پذیرش ٢٧مطالبه كارگری صرفا جلوگیری از ادامه اعتصاب كارگری بود و تنها تحت فشار كارگران حاضر به پذیرش مطالبات كارگران شد. از سوی دیگر شورای تامین استان نیز به او فشار می آورد كه به هر نحو ممكن از ادامه اعتصابات جلوگیری كند. به این ترتیب بود كه به كارگران قول داد که تا ١۵ اسفند به خواسته های آنان رسیدگی کند اما در واقع زمان خرید تا بتواند به اعتصاب كارگران پایان دهد. كارگران به این برخورد اعتراض داشتند. از سوی دیگر در آخرین پنج‌شنبه ٨٩ كارت حدود٢٠ نفر از كارگران بخش مونتا‍ژ را عمدا غیرفعال كرده بودند، كه با مراجعه با كارگزینی به آن ها گفته می‌شود وضعیت شما بررسی می‌شود.
همه عوامل فوق و مسایلی از این دست می‌تواند زمینه ساز بحث‌هایی باشد كه بین كارگران مخالف و موافق شرکت در جلسه ١٤ فروردین در گرفت. اما جلسه ١٤ فروردین سال٩٠ آن طور كه گفته می‌شود با استقبال کارگران روبرو نشد. در حالی که ١٢ هزار کارگر در شیفت صبح کار می کنند، شركت كنندگان در مراسم حدود ٣ تا ۴ هزار نفر بودند. به نظر می رسد اکثریت كارگران از سر بی‌تفاوتی یا برای نشان دادن اعتراض خود در این جلسه حاضر نشدند.
نجم الدین دراین گردهمایی به کارگران قول داد که علاوه بر مصوبه شورای عالی كار ۵% اضافه دستمزد برای كارگران بخش تولید ٤% برای كارگران پشتیبانی و٣% برای مزد بگیران بخش ستادی در نظر گرفته شده است که از سال جدید پرداخت خواهد شد. اما در مورد انحلال شركت‌های پیمانی گفت که شركت‌های پیمانی را در هم ادغام می‌كنیم. مثلا 3 شركت پیمانی در قسمت رنگ هست که آن ها را در یك شركت ادغام می كنیم. در واقع به این ترتیب از انحلال شركت‌های پیمانی كه قول آن را داده بود خود داری كرد. نجم الدین وعده داد کارگرانی که ٩ سال سابقه کار داشته باشند رسمی می شوند.
نجم‌الدین که در روزهای اعتصاب در حین صحبت با جمع نسبتا کوچکی از کارگران معترض ایران خودرو از ترس ادامه و گسترش اعتصاب و اعتراضات و به صحنه آمدن ٣۵ هزار کارگر این کارخانه بر خود می‌لرزید ، به ناچار به تمام خواست ها و مطالبات کارگران گردن نهاد. اما با ادامه نیافتن اعتراضات و عدم پی گیری کارگران تنها به افزایش ۵ الی ٣ درصدی دستمزد ها و رسمی كردن كارگران قراردادی با ٩ سال سابقه كار تن داد. در واقع می توان گفت قدرت ما كارگران در این شرایط تنها در همین حد بود. در صورتی كه همان طور كه اشاره شد در زمان اعتصاب با وجودی كه تنها بخشی از كارگران شیفت بعدازظهر در شركت بودند، نجم‌الدین را وادار به تمكین كردیم. بررسی و تجزیه و تحلیل آن بماند برای وقت دیگر.

رامین کوهیاری

٢۴ فروردین ١٣٩٠

کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری