افق روشن
www.ofros.com

اعتصاب پیروزمندانه كارگران شركت قطعات توربین شهریار

كارگر شاغل در صنعت برق                                                                                   دوشنبه ٢۴ اسفند ۱٣٨٨

شركت قطعات توربین شهریار با حدود چهارصد كارگر در جاده ملارد شهر كرج و در كنار نیروگاه منتظر قائم و تعدادی از شركت های بزرگ گروه مپنا همچون توگا، پارس ژنراتور، مكو و پرتو با حدود چها هزار كارگر قرار دارد.
روز یكشنبه نهم اسفند ماه ٨٨، به دنبال اعتصاب غذای چند هفته پیش، كارگران شركت قطعات توربین شهریار در اعتراض به عدم پرداخت حقوق های معوقه و عیدی پایان سال به مدت چهار ساعت دست از كار كشیدند.
كارگران از همان ابتدای ساعت كار از پوشیدن لباس كار و راه اندازی دستگاه ها خودداری كردند و در جمع های چند نفری به گفتگو و بحث پیرامون شرایط كاری خود پرداختند. نیروهای حراست شركت به منظور ایجاد فضای رعب و وحشت و وادار نمودن كارگران به شكستن اعتصاب خود در سالن های تولید حضور یافته و مبادرت به فیلمبرداری از دستگاه های خاموش و تجمع های كارگران نمودند.
ساعت حدود ١٢ ظهر نمایندگان مدیریت به منظور مذاكره با كارگران وارد سالن های تولید شده و با كارگران در زمینه خواست هایشان یعنی دریافت تمامی حقوق و مزایا و عیدی تا پایان سال به توافق رسیدند.
دستاورد اعتصاب مذكور ضمن ایجاد روحیه اتحاد و بالارفتن اعتماد به نفس كارگران كه با نیروی خود توان بازپس گیری حقوق خود را دارند دریافت تمامی حقوق و مزایا عیدی ( دو برابر حقوق ) تا پایان سال بود.
اعتصاب غذای چند هفته پیش شركت توربین شهریار زمینه ساز همبستگی و اتحاد بین كارگران تولید را فراهم كرد. پیروزی در این اعتصاب موجب بالا رفتن اعتماد به نفس كارگران گردید ،آنان به نیروی و توان جمعی خود در مقابل كارفرما پی بردند و در عمل دریافتند كه اگر اتحاد داشته باشند ، كارفرما راهی جز تسلیم ندارد.
گرچه، حضور كارگران در ماه های اخیر كه خشم فروخورده توده ها بر علیه استبداد و فقر در شورش ها و اعتراضات عمومی سرباز كرده است، پررنگ بود، اما این حضور با مطالبات و پرچم خود به مثابه طبقه كارگر نبوده و بیشتر به صورت فردی و غیر سازمانیافته بوده است.
اكنون جنبش كارگری است كه با اعتصاب بخشی از كارگران ذوب آهن اصفهان، مخابرات راه دور شیراز، راه پیمایی چهار شركت در اراك و ده ها اعتراض كارگری دیگر، میدان دار اعتراضات بر علیه استبداد و سرمایه می باشد، اما تا اتحاد و همبستگی كارگری و ایجاد تشكل سراسری كارگران راه درازی در پیش است.
در حالیكه سرمایه و دولت سرمایه از اطلاع رسانی و رسیدن اخبار كارگری به جامعه و دیگر كارگران جلوگیری می كند، ما كارگران بایستی از هر فرصتی و به هر شكل ممكن اخبار كارگری را به دیگر كارگری برسانیم. پرسش اینجاست كه آیا وقت آن نرسیده است كه كارگران دیگر شركت های فعال در امر تولید، تعمیرات و بهره برداری صنعت برق به حمایت از اعتصاب كارگران شركت قطعات توربین شهریار و دیگر كارگران بپردازند.

كارگر شاغل در صنعت برق

٢۴/١٢/١٣٨٨