افق روشن
www.ofros.com

گزارشی از شرکت جهاد نصر کردستان


یکی از کارگران شرکت                                                                                       دوشنبه ٢٧ دیماه ١٣٨٩

گزارش توسط یکی از کارگران شرکت جهاد نصر برای کمیته هماهنگی ارسال شده است که عین آن را در ذیل مشاهده می نمایید.

(سایت کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری)

گزارشی از شرکت جهاد نصر کردستان

شرکت جهاد نصر همان (جهاد سازندگی) سابق می باشد که به بخش خصوصی واگذار شده است . در حال حاضر این شرکت روی پروژه های راه سازی و ساختمان سازی کار می کند . شرکت مذکور ، ماشین آلات جهاد سازندگی قدیم و دیگر وسایلی را که جدیدا خریداری شده در اختیار دارد و هم اکنون روی پروژه های آماده سازی مسکن مهر سنندج، جاده سنندج- مریوان، جاده سنندج- کامیاران و جاده جاده سنندج- قروه مشغول به کار است.
هیئت مدیره این شرکت کارهای واگذار شده را به پیمان کاران می دهد و با تبانی و همراهی این پیمان کاران و دیگر زیر مجموعه ، سودهای کلانی را به جیب زده و روز به روز ثروتمندتر می شوند. این در حالی است که کارگران و رانندگان این شرکت هر چندماه یکبار با اعتراض و گاهاً اعتصاب می توانند حقوق معوقه خود را دریافت کنند.
شرکت در حال حاضر ۴ ماه است که حقوق پرسنل خود را پرداخت ننموده و در مقابل اعتراض کارگران آنان را تهدید به اخراج کرده است و چون دولت هیچ اقدامی در راه ایجاد شغل انجام نداده و کارگران زیادی بیکارند(نیروی ذخیره بی کار) ترس از بی کاری سبب تحمل وضعیت موجود شده است. درحدود ١٠٠ نفر از کارگران قراردادی اخراج شده و از نظر مالی در شرایط سختی می باشند. اما اداره کار سنندج که می بایست قانوناً بیمه بی کاری به کارگران پرداخت نماید به بهانه های مختلف از پرداخت این حق مسلم کارگران طفره می روند. شرکت تا قبل از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها ( حذف یارانه ها) حدود ٣٠٠ نفر پرسنل داشت که ٩٠ نفر آنان را نیروهای رسمی جهاد کشاورزی و بقیه پرسنل قراردادی ٨۵ روزه می باشند و تا کنون بیش از یک سوم از پرسنل قراردادی اخراج شده اند. در میان کارگران تعداد زیادی هستند که بیش از ١٠ سال است که بصورت قرارداد ٨۵ روزه کار میکنند.در حالی که دوره آزمایشی در استخدام آ ن هم با احتساب آن ایام به عنوان کارکرد بیمه ٨۵ روز است اما دولت و اداره کار در این زمینه هم از کارگران دفاع نمی کند. بارها اتفاق افتاده که هنگام شکایت ما کارگران ، اداره کار از کارفرما دفاع نموده است که طبیعی می باشد!
ساعت کار رانندگان از ٦:٣٠ صبح تا غروب می باشد و همچنین اضافه کاری و حق ماموریت را هم دریافت نمی کنند. شرکت جدیداً نهار آنان را قطع کرده و دیگر مزایای پرسنل از جمله: لباس کار، بن کارگری و خواروبار که قانوناً به کارگران تعلق می گیرد را نیز به آنها نمی دهد و این در حالی است که حقوق ماهیانه اعضای هیئت مدیره برابر با حقوق ١ سال رانندگان است.
هیئت مدیره حتی به این همه استثمار و ستم بر کارگران قناعت نکرده و اقدام به فروش ماشین آلات به اصطلاح فرسوده و زمین های شرکت می نمایند و هیچ ارگان دولتی کاری به آنها ندارد و این در حالی است که اگر کارگران برای گرفتن حق خود کوچک ترین اعتراضی انجام دهند نیروهای سرکوبگر دولتی شدیدترین عکس العمل ها را نشان می دهند.
جدیداً شرکت جهاد نصر با پروژه مسکن مهر اختلاف ٢ میلیارد تومانی در صورت حساب هایشان دارند که بر سر خاک برداری با بولدزر می باشد. با این وجود ، شرکت جهاد نصر با این بهانه ها مزد کارگران را پرداخت نمی کند. همچنین شرکت از اداره راه هم مبلغی حدود ٨ میلیارد تومان طلب دارد.

نوشته شده توسط یکی از کارگران شرکت

دی ماه ١٣٨٩