افق روشن
www.ofros.com

وضعیت حساس کار و تولید در شرکت های خودروسازی ایران


کارگران خودروسازی                                                                                       دوشنبه ٣ بهمن ماه ١٣٩٠

در هفته آخردی ماه و اوایل هفته اول بهمن ماه ١٣٩٠ وضعیت کار و تولید در شرکتهای خودروسازی به صورت زیر بود:
١ - کارخانجات گروه بهمن از صنایع خودروسازی وابسته به سپاه که اتومبیل های مزدا ٣ را مونتاژ می کند، کارگران خود را تا پایان اسفند ماه بیکار و اعلام کرده است که خط تولید خوابیده و در این مدت کارگران حداقل حقوق را دریافت خواهند کرد.
٢ - در سالن ال ٩٠ شرکت ایران خودرو، که اتومبیل های شرکت رنو فرانسه مونتاژ می شود، به علت نرسیدن موتور از شرکت مگاموتور، که موتور ال ٩٠ را مونتاژ می کند، به جای ال ٩٠ وانت پیکان تولید شده است. همچنین خط تولید پژو ٢٠٦ در شرکت ایران خودرو با کمبود برخی قطعات کامپیوتری این خودرو روبه روست اما ظاهرا برای جلوگیری از تعطیل خط تولید آن فعلا این قطعات را از خودروهای تولید شده را بازمی کنند و روی خودروهای در حال تولید می بندند. ٣ - شرکت مگاموتور بخشی از نیروهای خود را تعطیل کرده و به منزل فرستاده و پیشنهاد بازخریدی داده است. به کارگران گفته شده تا پایان اسفند ماه تنها حقوق پایه پرداخت خواهد شد.
۴ - شرکت سایپا آذین، تولیدکننده صندلی های پراید و ال ٩٠ (خودروهای تولیدی گروه سایپا)، به کارگران طرح بازخرید را برای کارگران قدیمی ۴۵ روز و کارگران جدید دو ماه حق سنوات ارائه داده است .این شرک به حالت نیمه تعطیل در آمده است.
۵ - شرکت سایپا طی هفته آخر دی ماه با یک سوم ظرفیت تولیدی خود و با تعطیل کامل شیفت های ٢ و٣ و تنها حضور شیفت ١ فعالیت داشته است.
٦ - در شرکت پارس خودرو (زیرمجموعه سایپا) سالن١۴١، که بدنه پراید را تولید می کند، تعطیل بود . درسالن مونتاژپراید تنها شیفت١ در محل کار خود حاضر شده وشیفت های ٢ و ٣ تعطیل بودند. سالن ال ٩٠ که خودروهای فرانسوی را مونتاژ می کند تعطیل است و تنها یک شیفت از نیروهای مونتاژ پارس خودرو در محل کار خود حاضر می شوند که آن هم با نبود قطعات مورد نیاز
جهت مونتاژ، در حالت نیمه تعطیل هستند. سالن های ماکسیما و سواری بر روی هم طی هفته گذشته تنها بیست دستگاه تولید داشتند. سالن ال ٩٠ هم تنها ١٧ دستگاه مگان تولید کرده است.
شرکت های سایپا و پارس خودرو دو شرکت عمده تولید کننده خودرو با بیش از ٢٠٠٠٠ نیرو احتمال دارد که طی هفته اول بهمن ماه تعطیل باشند. به طور کلی فضایی از اضطراب و وحشت از بیکاری توام با انزجار فضای این شرکت های خودروساز را فراگرفته است. در شرکت ها ی خودروساز همچون ایران خودرو و سایپا بیش از ٣٠٠٠٠٠ کارگر در بخش ساخت قطعات ومونتاژ فعال هستند و تنها در پنج شرکت عمده مونتاژ (ایران خودرو،سایپا،سایپا دیزل،ایران خودرودیزل و پارس خودرو) حدود ٦٠٠٠٠ کارگر مونتاژکار مشغول فعالیت اند.

کارگران شرکت های خودروسازی - ٢ بهمن ١٣٩٠

کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری