:خبر

۵٦۵هزار كارگر شاغل در ١٣٨ هزاركارگاه كوچك از بیمه محروم هستند


هفتم مرداد هشتاد و پنج


تهران- خبرگزاری كار ایران:

یك كارشناس تامین‌‏اجتماعی آمار بازرسی‌‏های صورت گرفته از كارگاههای تهران بزرگ در سال ٨٤ را ٤٠٠ هزار مورد اعلام كرد . به گزارش ایلنا‌‏، وی تصریح كرد : بیش از ٢ میلیون و ٢٠٠ هزار نفر بیمه شده اصلی در٣٧٤ هزار كارگاه مستقر در تهران بزرگ و تحت نظارت شعب ٣١ گانه تامین‌‏اجتماعی مشغول به فعالیت هستند .

وی با اشاره به افت شدید بازرسان تامین‌‏اجتماعی افزود : در سال ٨۵ بازرسی از ٤٢٠ هزار كارگاه برنامه ریزی شده است .

این كارشناس عدم اطلاع كارفرمایان از قوانین و مقررات و عدم تمایل آنها به همكاری با سازمان برای بیمه كردن كارگران را عمده ‌ترین مشكل بازرسان با كارفرمایان دانست . وی برآورد كرد‌‏ كه حداقل ۵٦۵ هزار نفر شاغل در ١٣٨ هزار كارگاه زیر زمینی تهران بزرگ مشغول به كار هستند و بیمه نشده اند.

وی افزود : حذف بازرسیسازمان از كارگاه ها می‌‏تواند به افزایش كارگران محروم از بیمه منجر شود .

این كارشناس هزینه خدمات تامین‌‏اجتماعی را به مراقب بیش از هزینه بازرسیدانست و افزود : برای استمرار خدمات تامین اجتماعی، ادامه بازرسیها ضروری است .

وی یادآور شد : در صورت درخواست كارگران، بازرسی از كارگاه ها حتی در شیفت شب نیز انجام می‌‏شود . وی نظارت بازرسان سازمان تامین‌‏اجتماعی بر روند بیمه كارگران پیمانكاری را دشوار خواند و گفت :‏در صورت وضع قوانینی كه هم واگذارنده و پیمانكار را مسئول بیمه كردن كارگر پیمانی كند ودر مواردی خاص اجازه بازرسی از دفاتر پیمانكار را به بازرس بدهد و كارفرمای مادر را ملزم به تایید لیست بیمه پیمانكار كند، می‌‏توان نظارت مطلوبی بر وضعیت بیمه كارگران بخش پیمانكاری داشت .

این كارشناس در خصوص تایید ماده ٩٢ نظام صنفی بر وضعیت كارگران گفت‌‏: با توجه به شرایط سخت اشتغال در كشور و ركود اقتصادی، كارگران واحدهای كوچك از ترس اخراج حاضرند از بیمه صرف نظر كرده و در نهایت از حمایتهای اجتماعی محروم شوند .

گفت وگو :عباس خبازها