افق روشن
www.ofros.com

گزارشی از برگزاری آکسیون های پنج نوامبر


مجموعه                                                                                                    دوشنبه ١٦ آبان ماه ١٣٩٠

تظاهرات ۵ نوامبر

در دفاع از کارگران زندانى و زندانيان سياسى

به فراخوان شورا و احزاب سياسى٬ روز ۵ نوامبر در مرکز شهر استکهلم تظاهراتى در دفاع از کارگران زندانى و زندانيان سياسى برگزار شد. در اين تظاهرات که بيش از ٢۵٠ نفر در آن شرکت داشتند٬ با خوش آمد مجريان تظاهرات مهرنوش شفيعى و حميد فروتن و شعارهاى مرگ بر جمهورى اسلامى٬ کارگر زندانى آزاد بايد گردد٬ زندانى سياسى آزاد بايد گردد٬ زنده باد سوسياليسم و ... شروع شد. همينطور اطلاعيه هائى به زبانهاى سوئدى و فارسى از جانب شورا در توضيح وضعيت فعالين کارگرى زندانى و ضرورت دفاع از آنها توزيع ميشد.
در اين اجتماع سیف خدایاری از حزب حکمتیست٬ سعید سهرابی از جانب شورا٬ فرهاد شعبانی از حزب کمونیست ایران٬ آمينه کاکاباوا از حزب چپ سوئد٬ يوران گوستافسون از فعالين اتحاديه اى و کمپين آنها را آزاد کنيد٬ بهروز خباز از فعالين کارگرى٬ سیاوش دانشور از حزب اتحاد کمونیسم کارگری٬ هوگو از حزب عدالت٬ و عباس از فعالین اتحادیه ای سخنرانى کردند. در خلال برنامه چند سرود توسط خانم رويا خوانده شد.
شورا به شرکت کنندگان و همراهان هميشگى در دفاع از امر آزادى و سوسياليسم درود ميفرستد و بر تداوم تلاش متحدانه در دفاع از مبارزات آزاديخواهانه در ايران و به ويژه جنبش کارگرى تاکيد ميکند. فيلمهاى سخنرانيها را ميتوانيد از طريق سايت شورا ببينيد.

 

 

 

 

 

 

 

 

شوراى حمايت از مبارزات آزاديخواهانه مردم ايران

استکهلم ٦ نوامبر ٢٠١١

***************

فيلم تظاهرات روز شنبه ۵ نوامبر در شهر فرانکفورت

Occupy Together 05.11.2011

 

کميته فعالين کارگرى سوسياليستى فرانکفورت

***************

گزارشی از برگزاری آکسیون اعتراضی دفاع از فعالین کارگری در بند و زندانیان سیاسی در هلند

بنا به فراخوان حزب کمونیست ایران به منظور برگزاری کارزار جهانی و آکسیونهای اعتراضی برای دفاع از فعالین کارگری و زندانیان سیاسی، روز شنبه ۵ نوامبر همزمان با دیگر شهرهای اروپا و آمریکا، آکسیونی مشترک با شرکت ده ها تن از اعضای حزب کمونیست ایران، سازمان چریکهای فدایی خلق (اقلیت)، سازمان رهایی زن، اتحاد کمونیسم کارگری، حزب کمونیست کارگری ایران و شخصیتهای مستقل سیاسی و جمع کثیری از شهروندان هلندی در میدان "بورس پلاین" شهر آمستردام هلند برگزار گردید.
در این آکسیون نمایندگانی از احزاب شرکت کننده به ٣ زبان هلندی، آلمانی و فارسی در زمینه فشار رژیم ایران بر کارگران و فعالین کارگری و لزوم مبارزه ای پیگیر برای آزادی آنان و همبستگی بین المللی طبقه کارگر سخنانی را ایراد کردند. همچنین شرکت کنندگان درحمایت از کارگران زندانی شعارهایی را به زبانهای فارسی و هلندی سردادند.
نکته قابل توجه در این مراسم حضور همزمان صدها تن از فعالین جنبش تسخیر وال استریت در میدان بورس پلاین و پیشوازی و حمایت آنان از آکسیون اعتراضی دفاع از فعالین کارگری بود که با حضور خود هر چه بیشتر این آکسیون را رونق بخشیدند.

 

 

 

 

 

تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست ایران - حوزه هلند