افق روشن
www.ofros.com

تعرض به فعالان کارگری برای حفظ نظام ترک خورده


زینت میرهاشمی                                                                                                 دوشنبه ١٢ تیر ١٣٩١

‏ حبس، آزار و اذیت فعالان کارگری در ماههای اخیر در ابعاد گسترده ای صورت گرفته است. تنها ویژگی سیاهچالهای رژیم وجود فعالان دانشجویی، زنان و مدافعان آزادی و دموکراسی نیست، وجود فعالان کارگری که جرمشان مبارزه مسالمت آمیز برای دفاع از حقوق صنفی خود است امری روزمره شده است. این چنین تعرض به فعالان کارگری در هیچ دورانی از حیات دیکتاتوریهای شاه و ولایت فقیه سابقه نداشته است.
جمهوری طرح مطالبات کارگری و سازماندهی برای رسیدن به آن را خطری جدی برای نظام می بیند. یکی از دلایل آن منافع ارگانیک و به هم پیوسته صاحبان سرمایه و حکومتداران است. نظامی شدن اقتصاد زیر سیطره سپاه پاسداران، تبدیل اقتصاد دولتی به اقتصادی شبه دولتی با مدیریت باندهای رانت خوار، آقازداه ها و وابستگان حکومت، شرایطی ایجاد کرده که دولت به عنوان ارگانی که در ظاهر نقشی در تنظیم روابط بین صاحبان سرمایه و کار ندارد به نیروی تعیین کننده تبدیل و در جبهه صاحبان سرمایه قرار می گیرد و تا جایی که به نیروی کار بر می گردد دولت حتا به قوانینی که خود تصویب کرده متعهد نیست و آن را زیر پا می گذارد و افرادی که برای حقوق نیروهای کار تلاش می کنند را سرک.ب می کند.
جرم دستگیر شدگان در کرج، هماهنگی برای ایجاد تشکلهای کارگری است. جمهوری اسلامی عضو سازمان جهانی کار است و باید به مقاوله نامه این سازمان پایبند باشد. یکی از مقاوله نامه سازمان جهانی کار حق ایجاد تشکلهای مستقل کارگری است. این حق بنیادین به معنای سازمانیابی طبقه کارگر جهت مبارزه برای مطالبات صنفی خود است. بسیاری از کارگران و فعالان کارگری که در زندان هستند به دلیل فعالیت برای پیاده کردن همین ماده منشور سازمان جهانی کار است. مقاوله نامه ها و پیمانهای دیکر مانند ممنوعیت کار کودکان، رفع تبعیض جنسیتی، امنیت شغل و... توسط نظام حکام بر ایران اجرا نمی شود. به طور دقیق می توان گفت که جمهوری اسلامی همه مواردی که در منشور سازمان جهانی کار آمده است را رعایت نمی کند. متاسفانه مسئولان سازمان جهانی کار بر زیرپاگذاشتن حقوق اولیه کارگران توسط رژیم ایران چشم پوشی می کنند. در حالی که بسیاری از سندیکاهای کارگری در اروپا حمایت خود را از فعالان کارگری اعلام کرده اند.
در صد و یکمین اجلاس سازمان جهانی کار که از ١٠ خرداد تا ٢٦ خرداد امسال در ژنو برگزار، همانند سالهای قبل نمایندگان واقعی کارگران در آن شرکت نداشتند. کسانی که به عنوان نماینده کارگران شرکت کردند برگزیدگان حکومت بودند و از اعضای شوراهای اسلامی و خانه کارگر بودند. این تشکلها وابسته به حکومت است که حفظ نظام برایشان ارجحیت دارد تا منافع طبقه کارگر. پذیرش هیات رژیم به عنوان نمایندگان کارگران ایران در اجلاس سازمان جهانی کار به وسیله نیروهای طرفدار حقوق کارگران محکوم شد و تشکلهای کارگری اروپایی باحمایت گسترده از خواست کارگران ایران، خواستار شرکت نمایندگان واقعی طبقه کارگر در اجلاس سازمان جهانی کار شدند.
ماموران جمهوری اسلامی روز آدینه ٢٦ خرداد، با یورش به گردهمایی «کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری» در شهر کرج حدود ۶٠ نفر از فعالان جنبش کارگری را دستگیر کردند. دستگیری افراد شرکت کننده در اجلاس مجمع عمومی سالیانه این کمیته همراه با ضرب و شتم، آزار و توهین همراه بود. بر اساس گزارشها ٩ نفر از دستگیرشدگان در شرایط نامعلوم در زندان به سر می برند. دستگیری فعالان کارگری در کرج محکوم است. فعالیت جهت ایجاد تشکل مستقل کارگری از حقوق اولیه کارگران و مزدبگیران است که کشورهای عضو سازمان جهانی کار باید آن را به رسمیت بشناسند. به همین دلیل باید تلاش کرد تا اسم جمهوری اسلامی به عنوان ناقض حقوق کارگران در لیست سیاه سازمان جهانی کار قرار گیرد. بر همین اساس برای شرکت در اجلاس سالانه این سازمان باید نمایندگان واقعی کارگران و مزدبگیران شرکت کنند تا بتوانند از حقوق کارگران ایران را دفاع کنند.

تعطیلی واحدهای تولیدی و رشد بیکاری
بیش از دو هزار کارگر شاغل در ٢۵ واحد صنعتی اجرای طرح هدفمندی یارانه ها را «قطع یارانه ها» دانسته و به آن اعتراض نمودند. کارگران خواستار افزایش حداقل دستمزدشان متناسب با تورم موجود به جای پرداخت یارانه ها شدند. افزایش قیمت مواد خوراکی و سوختی هیچ خوانایی با مبلغ ناچیز یارانه ها برای خانواده های کارگری ندارد.
با قطع یارانه ها و افزایش بهای مواد کالاهای حامل انرژی، بسیاری از واحدهای تولیدی تعطیل شده و چرخهای تولید بیشتر واحد های تولیدی در آستانه ایستادن است. آمار بانک مرکزی در باره افزایش نرخ بیکاری تاکیدی بر سیاستهای مخرب رژیم در زمینه اقتصادی است. به گزارش رسانه های حکومتی، رئیس مرکز پژوهشهای مجلس در مورد موقعیت کسب و کار در ایران نسبت به کشورهای دیگر گفت:«ما در شاخص توسعه فضای کسب و کار در بین ١٨٣ کشور در سال ٩١، رتبه ١۴۴ هستیم که سال قبل ١۴٠ و سال قبل تر در رتبه ١٣٢ بودیم».
در خبرهای مربوط به افزایش قیمت مواد خوراکی، گندم، آرد، انواع ماکارونی دیده می شود. خبرگزاری حکومتی فارس روز سه شنبه ٢٣ خرداد از افرایش ٣٠ درصدی قیمت گندم و آرد و همچنین از افزایش ٣٠ درصدی نرخ انواع ماکارونی گزارش داده است.
در کشاکش جنگ و جدال باندهای حکومتی، افشای گوشه ای از رقمهای میلیاردی اختلاس و دزدیهایی که به وسیله سران حکومت صورت می گیرد، سودمندی قطع بارانه ها برای ستمگران را می توان دید. احمدی نژاد در برابر اتهام رقبایش قطع یارانه ها را «عدالت» و «ارزشهای آن» دانسته است. یکی از مجلس نشینان در برابر حرف او «پیاده شدن از قطار عدالت احمدی نژاد» را «توفیق بزرگ» اعلام کرد. در جنگ و جدال باندهای حکومتی تنها موردی که هیچ جایی ندارد عدالت و زندگی مردم است. دعوای اصلی بر سر شراکت بیشتر در قدرت و چاپیدن مردم است.

بیکاری و اخراجها زندگی زحمتکشان را تباه کرده
خبرگزاری حکومتی مهر به تاریخ ١٣ اردیبهشت گزارش کرد که:«با وجود ادعای دولت در ایجاد ۴.١ میلیون فرصت جدید شغلی در سالهای ١٣٨٩ و ١٣٩٠، در این مدت از جمعیت فعال و شاغل کشور ۵٠٠ هزار نفر کاسته شد که با نسخه دولت در اشتغال‌زایی میلیونی تناقض دارد».
به گزارش روز سه شنبه ١٦ خرداد خبرگزاری حکومتی مهر، بررسی وضعیت نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله و ۱۵ تا ۲۹ ساله کشور در فاصله سالهای ١٣٨٤ تا ١٣٩٠ نشان می دهد که این نرخ از ۲۳٫۸ درصد برای گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ ساله در بهار سال ١٣٨٤ به ۲۵٫۷ درصد در بهار سال ١٣٩٠ افزایش یافته است. همچنین نرخ بیکاری برای جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله بین ۱۸ تا ۲۳ درصد باقی مانده است.
خبرگزاری دولتی ایلنا در روز سه شنبه ١٦ خرداد از قول رییس اتحادیه تعاونیهای آبزیان خوزستان از گسترش روند بیکاری کارگران در این بخش خبر داد و تاکید کرد که «در صورتی که دولت سیاستهای حمایتی خود را اجرا نکند طی سال جاری کارگران بيشتري در این بخش بیکار می‌شوند».

زینت میرهاشمی