افق روشن
www.ofros.com

گزارشی از برگزاری آکسیون اعتراضی

علیه اعدام و جنایت‌های رژیم ایران در شهر دنهاخ


مشترک                                                                                                            یکشنبه ١۹ آبان ۱۳۹٢

پیرو فراخوان مشترک به اعتراض علیه اعدام و کشتارهای اخیر رژیم ایران، آکسیون اعتراضی در روز شنبه ۹ نوامبر با شرکت جمع کثیری از اعضا و هواداران احزاب و سازمان‌های سیاسی چپ و کمونیست، فعالین سیاسی و آزادی‌خواه مخالف رژیم در مرکز شهر دنهاخ (لاهه) برگزار گردید.
شرکت کنندگان از ساعت ۱ بعدظهر مقابل پارلمان هلند دست به تجمع زدند که طی آن با حمل پرچم و پلاکارد، تصاویری از اعدام شدگان و فعالین محکوم به اعدام، فعالین کارگری در بند و سردان شعارهایی از قبیل "مرگ بر جمهوری اسلامی ایران، نه به اعدم، زندان- شکنجه – اعدام ملغی باید گردد، زندانی سیاسی آزاد باید گردد" - جنایت‌های رژیم ایران را محکوم نمودند و خواهان آزادی فوری و بی‌قید و شرط کلیه زندانیان سیاسی شدند. همچنین شرکت کنندگان طی سخنرانی و قرائت شعر و بیانیه‌هایی به شرح شرایط کنونی حاکم بر جامعه ایران پرداختند و مردم حاضر در محل را از جنایت‌های رژیم ایران مطلع نمودند.
در این میان، اطلاعیه‌هایی در رابطه با موج اخیر اعدام‌ و کشتار مردم از سوی رژیم ایران به زبان هلندی در میان مردم حاضر در محل پخش گردید. شرکت کنندگان معترض حرکت اعتراضی خود را حوالی ساعت ۳ بعدظهر به پایان بردند.

حزب کمونیست ایران - هلند

حزب کمونیست کارگری ایران - هلند

حزب کمونیست کارگری-حکمتیست - هلند

فعالین سازمان فدائیان (اقلیت) - هلند

- اسامی احزاب به ترتیب حروف الفباست