افق روشن
www.ofros.com

گزارشی کوتاه از تظاهرات ایستاده ٢٩ ژوئن پاریس


مشترک                                                                                                        دوشنبه ١٠ تیر ۱۳۹٢

گزارش رادیو ندا از تظاهرات ایستاده در اعتراض به مرگ افشین اسانلو

گزارش رادیو ندا از تظاهرات ایستاده در پاریس برای اعتراض به مرگ افشین اسانلو و اعتراض به ادامه سركوب و شكنجه در ایران، در گفتگو با بهروز فراهانی از همبستگی سوسیالیستی با كارگران ایران - فرانسه و علیرضا نوائی از اتحاد بین المللی در حمایت از كارگران در ایران - پاریس

گوش کنید

****************

تلویزیون برابری:تظاهرات در اعتراض به مرگ افشین اسانلو در پاریس شنبه ٢٩ ژوئن

ببینید

****************

گزارشی کوتاه از تظاهرات ایستاده ٢٩ ژوئن پاریس

برای اعتراض به ادامه سرکوب و شکنجه در ایران (همراه با تصاویر)

روزشنبه ٢٩ ژوئن ازساعت ١٨ تا ٢٠ بدعوت انجمن دفاع اززندانیان سیاسی وعقیدتی ایران - پاریس، انجمن کردهای مقیم فرانسه، اتحاد بین المللی درحمایت از کارگران درایران - پاریس و همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران ـ فرانسه، فعالین سیاسی، اجتماعی وکارگری در Place des Innocents, Les Halles, 75001 Paris
جمع شدند واعتراضشان را به رژیم ایران در رابطه با قتل های خاموش در زندان های ایران از جمله مرگ افشین اسانلو کارگر زندانی، به زندانی کردن فعالین سیاسی، اجتماعی و کارگری و اذیت و آزار خانواده هایشان، همچنین به اعمال شکنجه در زندانهای ایران را بنمایش گذاشتند.
تظاهر کنندگان با برافراشتن پلاکاردها، نصب تصاویر زندانیان سیاسی و کارگران زندانی و سردادن شعارها ضمن ابراز انزجار نسبت به وضعیت اسفناک زندان های ایران و اعمال شکنجه در زندان ها، هشدار در رابطه با به قتل رساندن بی سر و صدای زندانیان سیاسی در زندان ها، خواهان پایان بخشیدن به حبس و زندانی کردن فعالین کارگری و تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی شدند. رسانه های تصویری، صوتی و نوشتاری باحضور در این اجتماع اعتراضی و یا از راه دور گزارشاتی تهیه کردند.

مشترک - ٣٠ ژوئن ٢٠١٣