گزارشی از وضع کارخانه های آذربایجان غربی وبیکاری هر چه بیشتر کارگران


بیست ششم خرداد ماه هشتاد و پنج


اروميه- خبرگزاری كار ايران

بیست واحد صنعتی آذربايجان غربی از مشكلات متعددی رنج می برند؛ بيشتر اين واحدها تعطيل شده اند يا در آستانه تعطيلی هستند و با بحران های مختلف دست و پنجه نرم می‌‏كنند .

به گزارش خبرنگار گروه كارگری ايلنا، از مركز آذربايجان غربی شركت" شهد سلماس" توليد كننده آبميوه و كنستانتره به دليل زيان انباشته در سال 82 منحل گرديده و 70 كارگر آن بيكار شده‌‏اند؛ اين واحد متعلق به بنياد مستصعفان بوده است.

شركت" سيوان راهساز" اروميه نيز با داشتن 36 كارگر و با مصوبه كميسيون امنيت كارگری استان تعطيل شد . بنابراين گزارش" شهد سردشت" وابسته به بنياد مستضعفان نيز به دليل عدم توجيه اقتصادی و سوء مديريت در سال 83 تعطيل شد و 50 كارگر شاغل در اين واحد به جرگه بيكاران پيوستند .

صنايع" شيشه سازی دو جداره خوی" با 30 كارگر و" طوطيای خوی" توليد كننده بيسكويت و ويفر با 110 كارگر از ديگر واحدهای مشكل‌‏دار آذربايجان غربي بودند كه به ترتيب در سال 83 و 81 تعطيل شدند‌‏، هم‌‏چنان كه گونی بافی اروميه با 65 كارگر و 750 ميليون تومان بدهی به تامين اجتماعی و بانك ها آبان ماه سال 83 تعطيل شد تا مشكلات صنعت اين استان بيش از پيش افزايش يابد.

" آبتن " خوی نيز با 22 كارگر و به علت كمبود نقدينگی و ضعف مديريت از جمله واحدهای صنعتي آذربايجان غربی است كه در سال 83 تعطيل شد و" فيلتر سازان" ماكو به دليل ركود بازار فروش در سال جاری تعطيل شد تا 30 كارگرش بيكار شوند .

خبرنگار ايلنا در ادامه گزارش خود , از نيمه تعطيلی دو كارخانه فرش ماشينی به دليل ركود بازار و بلاتكليفي 70 كارگر خبر داده و تصريح می كند كه شركت" ايده آل لنت "ماكو نيز با 25 كارگر به دليل تغيير ساختار در حالت تعطيلی به سر می برد .

"آجر ماشينی اروميه" با بيش از 200 كارگر و 20 ميليارد ريال بدهی به سيستم بانكی با مشكلات جدی مواجه شده و" اروم دشت" اروميه با 65 كارگر و 70 ميليارد ريال بدهی به بانك‌‏های عامل و 750 ميليون ريال بدهی به تامين‌‏اجتماعی در وضعيت نگران كننده‌‏ای بر سر می‌‏برد .

بر پايه اين گزارش" خوی ريس" هم به دليل كمبود نقدينگی و با 20 كارگر در تعطيلی به سر می برد و خوراك دام طيور پيرانشهر به دليل مشكل مالكيتی و بدهی به بانك های عامل و عليرغم آن كه 15 كارگر داشت، از سال 79 تعطيل شد.

شير و پاستوريزه مياندوآب با 23 كارگر در حالت نيمه تعطيلی می باشد و فرد آذربايجان توليد كننده نوشابه‌‏های گازدار به دليل 10 ميليارد ريال بدهی و با داشتن170 كارگر وضعيت نامطلوبی دارد؛ همچنان كه كليد و پريز مهاباد با 42 كارگر و به دليل انباشت بدهی ها و مشكل مالكيتی در آستانه تعطيلی است و شركت‌‏های پنج‌‏گانه مهاباد به علت كمبود نقدينگی و ضعف مديريت با مشكلات متعددی دست و پنجه نرم می كنند .

از ديگر واحدهای بحران زده استان می توان به سد" چپرآباد" اشنويه با 200 كارگر و سد" سيلوه" پيرانشهر با 200 كارگر و سد" ساروق" تكاب با 137 كارگر اشاره كرد كه با مشكل پرداخت حقوق از سوی پيمانكاران مواجه هستند و در پايان اين گزارش می خوانيم كه هنگ روده آذربايجان با 17 كارگر به دليل ركود بازار در سال 1380 تعطيل شد و شركت نساجی خاتم‌‏الانبياء بوكان كه 35 كارگر دارد و به علت تصميم مديريت براي انتقال دستگاههای توليدی به كرج با مشكلاتی مواجه است و كارگران در بلاتكيلفی هستند .