افق روشن
www.ofros.com

کارگران عسلویه در دمای بالای ۵٠ درجه عسلویه


پانا نیوز                                                                                                          شنبه ٢۵ تیرماه ١٣٩٠

 

 

 

 

     

گزارش تصویری/عکس: محمدرضا طائب