: گزارش

اعتصاب کارگران در پارس کیهان

و پیمانکاران تابعه در پتروشیمی کرمانشاه


سی یکم تیر ماه هشتاد و پنج


سایت شورا :

روز چهار شنبه ٢٨/٤ کارگران این شرکت هنگام نهار با هم قرار گذاشتند در اعتراض به پرداختن نشدن حقوق سه ماه گذشته خود از سوی کارفرما صبح روز بعد از رفتن به سر کار خودداری کنند و تا حقوقشان پرداخت نشود به اعتصاب ادامه دهند . صبح روز چهار شنبه بیش از ٣٠٠ نفر از کارگران بعد ثبت حضورشان در کارگاه دور هم جمع شدند و شروع به اعتصاب کردند . بسیاری از کارگران حتی از پوشیدن لباس کار خودداری کردند ، با شروع اعتصاب کارفرمایان ، حراست شرکت پارس کیهان و حراست پتروشیمی سراسیمه به محل تجمع کارگران آمدند و ابتدا کارفرمایان با کمک حراستیها اقدام به تهدید و ترساندن کارگران کردن اما کارگران اهمیت به تهدیدات آنها ندادند و چند نفر به نمایندگی از کارگران اعلام کردند ما اهمیت به تهدیدات شما نمی دهیم و تا حقوقمان را پرداخت نکنید سر کار نمی رویم ، کارفرما در خواست مهلت می کند اما کارگران می گویند حتی یک روز هم مهلت نمی دهیم ، کارفرما می گوید آخر این که انصاف نیست شما بدون هیچ خبری از قبل یک دفعه اعتصاب می کنید و ما را تحت فشار می گذارید ، کارگران می گویند شماها گوش ندادید ، زمزمه اعتصاب از یک ماه پیش شروع شده بود .

اعتصاب همچنان تا بعد از ظهر به صورت دسته جمعی و در یک محل ادامه داشت اما بعد از آن حراست پتروشیمی به کارگران می گوید شما که سر کار نمی روید لااقل دور هم جمع نشوید ، متفرق شوید و زیر سایه ها جدا از هم بنشینید ، کارگران متفرق می شوند ولی به هم قول می دهند هیچ کس سر کار نرود . آخر آن روز کارگران باز هم به همدیگر قول می دهند اعتصاب خود را روز بعد ادامه دهند .

صبح روز پنجشنبه ٢٩/٤/١٣٨۵ کارگران طبق وعده روز قبل بعد از کارت زنی دورهم جمع شدند و اعتصاب را از سر گرفتند ، بعد از تجمع اطلاعیه انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه در حمایت از اعتصاب و مطالبات کارگران شرکت پارس کیهان در میان کارگران اعتصابی پخش شد که باعث خوشحالی کارگران شد ، عوامل کارفرما از کارگران خواستن تا مقابل رئیس کارگاه پارس کیهان که نزدیک محل تجمع بود جمع شوند و به حرفهایش گوش دهند ، هیچ کدام از کارگران به درخواست آنان جواب مثبت ندادند و گفتند آقای رئیس چرا دیروز نیامد ؟ ما نه می خواهیم حرف او را بشنویم و نه می خواهیم حرف جدیدی بزنیم ، حرف ما پرداخت فوری حقوقمان است .

نزدیک ظهر کارفرما و مسئول حراست به کارگران می گویند هر کسی کار نمی کند برود تسویه کند ، کارگران دسته جمعی به طرف دفتر به راه می افتند و برای تسویه اعلام آمادگی می کنند ، با دیدن این وضعیت کارفرما و مسئول حراست دستپاچه می شوند و سعی می کنند کارگران را آرام کنند ، بعد از آنکه کارفرما و مسئول حراست کارگران را ترک می کنند یکی از مسئولین پتروشیمی به همراه مسئول حراست به نزد کارگران می آیند و می گویند شما همین بعد از ظهر می توانید بروید حقوق اردیبهشت را که به حسابهایتان واریز شده دریافت کنید و قول می دهیم تا روز پنجم مرداد نیز حقوق خرداد را پرداخت شود و از کارگران می خواهند سر کار بروند ، کارگران با ابراز خوشحالی از به نتیجه رسیدن اعتصابشان بعد از ظهر سر کار می روند .

صبح روز جمعه ٣٠ /٤/١٣٨۵ کارگران متوجه شدند که کارفرما روز گذشته آنان را فریب داده و هیچ پولی به حساب کارگران واریز نشده ، کارگران خشمگین از این عمل ضد انسانی کارفرما و وعده های دروغین حراست برای فریب دادن کارگران دوباره دست به اعتصاب می زنند ، کارگران قصد دارند دسته جمعی به استانداری کرمانشاه بروند و در آنجا به اعتراضشان ادامه دهند ، اعتصاب هنوز ادامه دارد .