افق روشن
www.ofros.com

هشتاد و چهار درصد:PEWگزارش

جمعیت جهان با کمتر از ٢٠ دلار در روز زندگی می کنند


ترجمه: کمیته هماهنگی برای کمک                                                                          پنجشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۴ - ۱٨ فوریه ۲۰۱٦

توضیح مترجم : متن زیر ترجمه ای است از تحلیل آندره دامون بر گزارش مرکز تحقیقات pew که در مورد وضعیت درآمد و معیشت جمعیت جهان ارائه شده است. این تحقیق در بازه زمانی ٢٠٠١ تا ٢٠١١ بر روی ١١١ کشور انجام شده که در واقع ٨٨ درصد کل جمعیت جهان را شامل میشود.
در گزارش مرکز تحقیقات pew جمعیت جهان بر اساس میزان درآمد به ۵ دسته تقسیم شده اند. دسته اول: کسانی هستند که درآمد آنها کمتر از ٢ دلار در روز است و در فقر مطلق به سر می برند. دسته دوم : کسانی هستند که درآمد آنها بین ٢ تا ١٠ دلار در روز است و افراد با "درآمد کم" محسوب میشوند. دسته سوم : بین ١٠ تا ٢٠ دلار در روز درآمد دارند و افراد با "درآمد متوسط "نام گرفته اند. دسته چهارم : این دسته درآمد "متوسط به بالا" ، یعنی بین ٢٠ تا ۵٠ دلار در روز، دارند و "طبقه متوسط" نامیده می شوند. دسته پنجم کسانی هستند که درآمد بالا ، یعنی بیشتر از ۵٠ دلار در روز، دارند.

گزارش pew: ٨٤ درصد جمعیت جهان با کمتر از ٢٠ دلار در روز زندگی می کنند.

آندره دامون - جولای ٢٠١۵

بر اساس گزارشی که مرکز تحقیقات pew منتشر کرده است، علی رغم پیشرفت قابل ملاحظه در ارتباطات، کشاورزی و بیوتکنولوژی در ١۵ سال اخیر، اکثریت غالب جمعیت جهان در فقر اقتصادی به سر می برند.
بر اساس این گزارش که تحت عنوان " طبقه متوسط جهانی بیشتر یک وعده است تا واقعیت" منتشر شده است، ٧١ درصد جمعیت جهان با کمتر از ١٠ دلار در روز زندگی می کنند. این گزارش نتیجه می گیرد که٨٤ درصد جمعیت جهان با کمتر از ٢٠ دلار در روز ، یا ٧٣٠٠ دلار در سال ، زندگی می کنند که این سطح درآمد متناسب با فقر شدید در کشورهای توسعه یافته است (٧١ درصد جمعیت جهان با کمتر از ١٠ دلار در روز، و ١٣ درصد با ١٠ تا ٢٠ دلار در روز زندگی می کنند. در مجموع ٨٤ درصد با کمتر از ٢٠ دلار در روز زندگی می کنند). تنها ٧ درصد از جمعیت جهان با سطح درآمد بالا، بیشتر از ۵٠ دلار در روز، یا ١٨٠٠٠ دلار در سال، زندگی می کنند که اکثریت غالب آنها در آمریکا و اروپا زندگی می کنند. در سال های آغازین شروع هزاره سوم و به ویژه قبل از سقوط مالی سال ٢٠٠٨، دولت های سرمایه داری از ظهور طبقه متوسط جهانی به ویژه در کشورهای در حال توسعه، به عنوان تاییدی بر قابلیت سیستم سرمایه داری برای به ارمغان آوردن شکوفایی اقتصادی برای ساکنان آسیا، آمریکای لاتین و آفریقا، خبر می دادند. اما گزارش pew این ادعاها را بی اعتبار کرد.
RakeshKochhar پژوهشگر اصلی این تحقیق در گفتگو با فاینا نشیال تایمز گفته است: "طبقه متوسط جهانی ، بسیار کوچکتر از آن چیزی است که فکر می کنیم و از آن چیزی که فکر می کنیم، رفاه کمتری دارد و نسبت به آن چیزی که فکر می کنیم ، پراکندگی جغرافیایی کمتری دارد".
یافته های این تحقیق نشان می دهد که حتی درکشورهایی که تا حدود زیادی توانسته اند بدترین اشکال فقر را کاهش دهند، درصد بسیار کمی از جمعیت "درآمد متوسط" دارند. در حالی که یافته ها حاکی از این است که در آمار مربوط به افراد با درآمد کمتر از ٢ دلار در روز کاهشی وجود دارد، اما این افراد تنها توانسته اند از پایین ترین بخش به رده افراد کم درآمد ( ٢ تا ١٠ دلار در روز ) صعود کنند که این سطح از زندگی بر اساس استانداردهای ایالات متحده برابر با فقر شدید است.
در فاصله سال های ٢٠٠١ تا ٢٠١١ ، سهم جمعیت جهان از رده "درآمد متوسط به بالا"، یعنی ٢٠ تا ۵٠ دلار در روز، از ٧ درصد به ٩ درصد افزایش پیدا کرده است . و در همین بازه زمانی ، سهم جهان از رده "١٠ تا ٢٠ دلار درآمد در روز" از ٧ درصد به ١٣ درصد افزایش یافته است.
بیشترین افزایش در رده درآمد متوسط( ١٠ تا ٢٠ دلار در روز) در چین و دیگر کشورهای با رشد بالا در منطقه پاسیفیک اتفاق افتاده است که اقتصاد آن ها در این دوره زمانی به سرعت گسترش پیدا کرده است . داستان برای دیگر کشورهای در حال توسعه متفاوت است و تقریبا هیچ افزایشی در جمعیت با درآمد متوسط در آفریقا ، هند ، آمریکای مرکزی و آسیای جنوب شرقی وجود نداشت . به عنوان مثال در هند ، اگرچه نرخ فقر از ٣۵ درصد در سال ٢٠٠١ به ٢٠ درصد در سال ٢٠١١ کاهش یافته است ، اما جمعیت با درآمد متوسط (١٠ تا ٢٠ دلار در روز) تنها از یک درصد به ٣ درصد افرایش پیدا کرده است. به جای شکوفایی طبقه متوسط، تنها صفوف افراد کم درآمد هندیان( ٢ تا ١٠ دلار در روز) گسترش پیدا کرده است . در آفریقا وضعیت کمی بهتر است . بر اساس گزارش pew در قاره آفریقا ، بسیاری از جابه جایی ها از وضعیت "فقر "به وضعیت "درآمد پایین" بوده است.
با وجود تغییرات اجتماعی و اقتصادی قابل توجهی که از سال ٢٠٠١ به بعد در جهان رخ داده است، اکثریت غالب افراد با درآمد بالا در کشورهای پیشرفته شمال آمریکا و اروپا قرار دارند. در سال ٢٠١١ ، ٨٧ درصد از افراد با درآمد بالا که حداقل ۵٠ دلار در روز درآمد داشته اند، در کشورهای شمال آمریکا و اروپا ساکن بوده اند . با وجود بهبود نسبی استانداردهای زندگی در بخش هایی از جهان ، درآمدها درایالات متحده کاهش پیدا کرده است. بر اساس این گزارش ، اقتصاد آمریکا در طول سال های ٢٠٠١ تا ٢٠١١ ، به طور متوسط سالانه کمتر از یک درصد رشد داشته است . در میان کاهش درآمد در ایالات متحده و همچنین ادامه فقر و فلاکت در باقی نقاط جهان، ثروت الیگارشی مالی جهان همچنان رو به افزایش است. در سال گذشته، ثروت میلیاردرهای جهان از مرز ٧ تریلیون دلار رد شد که این ثروت در بازه زمانی٢٠٠١ تا ٢٠١١ ، بیشتر از ٢ برابر شده است. ثروت نجومی این لایه اجتماعی از فقر و بینوایی کارگران جهان جدایی پذیر نیست . آمارهایی که در گزارش pew ارائه شده اند ، بر این نکته بنیادی صحه می گذارند که سیستم سرمایه داری از فراهم کردن یک زندگی مطلوب برای اکثریت عظیم مردم جهان ناتوان است .

منبع : https://www.wsws.org

ترجمه: کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

بهمن ١٣٩۴