افق روشن
www.ofros.com

پیگیری اعتراض رانندگان شركت واحد به لایحه ضد كارگری اصلاح تغییر قانون كار


داوود رضوی                                                                                                    چهارشنبه ٢٧ دی ۱۳۹۱

پیگیری مجد د اعتراض ٢٠٠٠ تن از رانندگان شركت واحد

به لایحه ضد كارگری اصلاح تغییر قانون كار در مجلس شورای اسلامی

تعدادی از رانندگان شركت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به همراهی نمایندگان سندیكایی خود امروز مورخ ٩١/١٠/٢٧ با مراجعه به مجلس شورای اسلامی خواستار رسیدگی به ٢٠٠٠ امضاء جمع اوری شده نسبت به اعتراض به تغییر لایحه قانون كار شدند . در این حضور نامه ای مجدد به رئیس مجلس شورای اسلامی نوشتند كه این بار بر خلاف پیگیری قبلی نامه به ثبت .رسید و در دستور كار كمیسیون اجتماعی قرار گرفت كارگران و رانندگان شركت امیدوراند كه این لایحه هر چه زودتر از مجلس برگردانده شود . متن نامه فوق بدین شرح است

داوود رضوی فعال سندیكایی

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
با درود و سلام

احتراما بعرض میرسانیم در رابطه با لایحه اصلاحیه قانون كار كه در مورخ ٩١/٩/١۴ به مجلس شورای اسلامی رسیده پیرامون تغییرات قانون كار، اینجانبان رانندگان شركت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه اقدام به جمع اوری ٢٠٠٠ امضاء در سطح شركت واحد جهت اعتراض به این لایحه كه هیچگونه منافعی از ما كارگران را در نظر نگرفته و حتی در پیش نویس این لایحه نظر نمایندگان مستقل كارگری كشور را در نظر نگرفته و امنیت شغلی تمامی كارگران را به خطر می اندازد و دست كارفرمایان را جهت اخراج كارگر و قراداد های سفید امضاء باز تر میكند. لذا سالها است كه نمایندگان مستقل كارگری منتظر تغییر قانون كار هستنند، گویا بجای تغییر فصل ششم قانون كار كه قرار بود كارگران تشكل های مستقل كارگری خودشان را داشته باشند ، ولی متاسفانه ما شاهد از بین رفتن تمامی دستاوردهای كارگران در تغییرات فعلی اصلاح قانون كار هستیم. این اصلاحیه ضد كارگران است و ما خواهان برگرداندن این لایحه ضد كارگری هستیم ، متاسفیم از اینكه این دومین بار است كه رونوشت این اعتراضات را به مجلس ارسال میكنیم ،گویا كسی صدای كارگران دردمند را كه با خانواده هایشان بخش بزرگی از جامعه را تشكیل میدهند نمی شنود، باز هم تكرار میكنیم، تصویب این لایحه ها علیه كارگران از طرف مجلس اقدامی علیه منافع جامعه كارگری محسوب میشود و ما كارگران دیگر تحمل این همه بی عدالتی و زندگی در فقر و فلاكت را نداریم.

جمعی از كارگران و رانندگان

شركت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

٩١/١٠/٢٧