افق روشن
www.ofros.com

توقف یکساله انتخابات شورا در سامانه یک به دلیل تخلفات اثبات شده


داود رضوی                                                                                                    پنجشنبه ١٧ بهمن ۱۳۹٢

با تلاش و پیگیری اعضای سندیكای كارگران شركت واحدو اثبات تخلف و تقلب در انتخابات شوراهای ضد كارگری سامانه یك، برگزاری این انتخابات به دستور وزارت كار متوقف شد:
رانندگان و كارگران شركت واحد سالها است نسبت به انتخابات فرمایشی و ضد كارگری شوراهای اسلامی كار شركت واحد كه همیشه با تهدید و ارعاب خودشان را به كارگران تحمیل كرده اند معترض بوده و هستند ،حدود ده سال است كه اعضای سندیكای كارگران شركت واحد با پیگیری مستمر و اطلاع رسانی در بین همكاران در تلاش بوده تا با اگاهی رسانی ، ماهییت از پیش اشكار شوراهای ضد كارگری شركت واحد را نمایان تر كند ، در این راستا موفقیت های چشمگیری هم داشته اند و از طرفی هم با مراجعه حضوری و دسته جمعی رانندگان سندیكائی در مقابل وزارت كار در نوبت های مختلف توانستند مسئولین وزارت كار و اداره كار استان تهران را كه همیشه پشتوانه این شوراها بودند متقاعد كنند كه در واقع كارگران و رانندگان شركت واحد هیچ تمایلی به ادامه كار شوراهای شركت واحد ندارند و حامی این نمایندگان پوشالی در واقع كارفرما هامی باشند نه كارگران، و در بین كارگران هیچ جایگاهی ندارند، هر چند كه از بدو احیا سندیكای كارگران شركت واحد این مسئله برای تمام مسئولین محرز و مشخص بود اما با امنیتی كردن فضا و ایجاد رعب و وحشت موفق شدند تا صدای بر حق رانندگان سندیكائی به گوش مسئولین تصمیم گیرنده نرسد و یا با مسموم كردن فضا قدرت تصمیم گیری را به بهانه های امنیتی از مسئولین ذیربط بگیرند، اما این تلاش ها و سركوب ها باعث نشد تا نمایندگان سندیكائی دست از تلاش بردارند و با پیگیری های مستمر و تجمع های مختلفی كه اعضای سندیكا درچند سال گذشته در مقابل محل وزارت كار انجام دادند و با جمع اوری مدارك و اسنادی كه از تقلب و تخلف در انتخابات شوراهای اسلامی كار شركت واحد بدست اوردند و در دبیر خانه وزارت كار به ثبت رسانند موفق شدند كه مسئولین مربوطه را قانع كنند كه دیگر راهی برای حمایت از متقلبین و متخلفین این نمایندگان ضد كارگری نمانده، به همین منظور طی نامه نگاری هائی كه بین وزارت كار و اداره كار استان انجام گردیده مشخص و محرز بودن تقلب و تخلف تائید شده ،هر چند كه رئیس اداره كار استان تهران این مدارك را كه مورد تائید وزارت كار بوده قبول نمی كرد و در برابر تخلفات و تقلبات نمایندگان شورائی شركت واحد مقاومت می كردوقبول نداشت و حتی از مقام بالا دستی هم تابعیت نمی كرد اما با مراجعه و پیگیری نمایندگان سندیكائی و پافشاری و اسرار این نمایندگان، وزارت كار دستور توقف و به حد نصاب نرسیدن انتخابات شورای سامانه یك را صادركرد . طبق قانون برای یك سال این انتخابات متوقف می شود كه فضا می تواند برای فعالیت نمایندگان سندیكائی بهتر شود و احتمال برگزاری دومین مجمع عمومی سندیكای كارگران شركت واحد را فراهم می سازد ، هر چند كه نمی توان صدرصد مطمئن بود كه واكنش عوامل امنیتی نسبت به فاقد اعتبار بودن شورای اسلامی كار سامانه یك چه خواهد بود. با توجه به اینكه به گفته خود مسئولین شورائی ساختار این نمایندگان ضد كارگری دست پرورده عوامل امنیتی ده هفتاد بوده، حال باید ببینیم كه با توجه به تاكید روحانی برای اجرای فصل سوم قانون اساسی ایا می شود خوشبین بود یا اینكه باز هم قدرت و تاثیر عوامل امنیتی می تواند از اجرای قانون جلوگیری كند ، با توجه به به اینكه سامانه یك اتوبوسرانی در حال حاضر از دور انتخابات شورائی برای یك سال خارج شد امیدورایم كه در سامانه های دیگر اتوبوسرانی هم با تلاش همكاران سندیكائی شاهد چنین موفقیت های باشیم ،به امید روزی كه نمایندگان كارگری دیگر بخاطر احقاق حقوق همكارانشان در زندان نباشند.

داوود رضوی فعال سندیكائی - بهمن ٩٢