افق روشن
www.ofros.com

اعتصاب کارکنان دولت در

انگلیس و اسکاتلند در اعتراض به سیاست دولت


فریده ثابتی                                                                                                       شنبه ١١ تیرماه ١٣٩٠

امروز پنج شنبه ٣٠ ژوئن ٢٠١١ معلمان مدارس، مدرسان دانشگاه ها و کالج ها، کارکنان دادگاه ها و مراکز کاریابی وزارت کار، ماموران اداره مهاجرت و گمرک فرودگاه ها و سایر کارکنان بخش دولتی در انگلیس و اسکاتلند یک اعتصاب ٢۴ ساعته را در اعتراض به سیاست دولت در زمینه بازنشستگی آغاز کردند. طبق گزارشات، یک سوم مدارس به طور کلی تعطیل و یک سوم دیگر نیمه تعطیل هستند و کلاس ها تشکیل نشده است.
دولت اعلام کرده که این سیاست عادلانه است زیرا حقوق بازنشستگی کارگران بخش دولتی بالاست و آن ها سهم کوچکی از دستمزد خود را برای بیمه بازنشستگی می پردازند. در نتیجه، این سهم باید حدود ۵٠% افزایش یابد و از ۴.٦ درصد به ٨.٩ درصد برسد. هم چنین دولت می خواهد سطح حقوق بازنشستگی آن ها را به زیر سطح استاندارد بازنشستگی در بخش خصوصی تقلیل دهد و می گوید که این کار را برای کاهش کسری بودجه انجام می دهد. در حالی که متوسط حقوق بازنشستگی در این بخش در سال٢٠٠٩ سالانه تنها ٦۵٠٠ پوند بود و بیش از نصف کارگران این بخش سالانه کمتر از ۵٦٠٠ پوند و کم درآمدترین آن ها تنها ٤٢٠٠ پوند درآمد داشتند. علاوه بر این، استاندارد بازنشستگی در بخش خصوصی در انگلیس خود دارای مشکل است و از این نظر بین کشورهای اتحادیه اروپای قبلی جزء فقیرترین کشورهاست و اگر چیزی باید تغییر کند افزایش این استاندارد است.
زمان چندانی نمی گذرد که دولت سرمایه داری انگلیس با افزایش سه تا شش برابری شهریه دانشگاه ها به زندگی جوانان حمله کرد. با وجود اعتراضات گسترده، دولت جدا از مردم کار خود را پیش می برد، چرا که دولت سرمایه داران است و در همه اعمالش از هزینه نجات بانک ها تا افزودن سن بازنشستگی و کاهش حقوق بازنشستگی که در پیش رو دارد، منافع آن ها را رعایت می کند. به خاطر منافع آن ها در جای جای دنیا جنگ راه می اندازد و مخارج آن را روی زندگی مردم کارگر و زحمتکش سرشکن می کند. برای سرکوب آن ها نیروهای امنیتی و وسایل کنترل اعم از سمعی و بصری و غیره را توسعه می دهد تا هر حرکتی را زیر نظر داشته باشد و هزینه اش را به حساب مردم می گذارد. در دو سال گذشته مردم تورم بالایی را شاهد بوده اند بدون این که دستمزدهایشان افزایش یافته باشد و این کاهش جدید درآمد که با تصمیم جدید دولت عملی خواهد شد سطح زندگی کارگران را بدتر خواهد ساخت.

فریده ثابتی - ٣٠ ژوئن ٢٠١١

کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری