افق روشن
www.ofros.com

اعتصاب کارگران مراکز کنترل هوایی در اسپانیا


فریده ثابتی                                                                                                         یکشنبه ٢١ آذر ١٣٨٩

اعتصاب روز سوم دسامبر ٢٠١٠ به صورت از قبل اعلام نشده آغاز شد و ٢۴ ساعت کامل کل فرودگاه های اسپانیا خوابید. ۴٠٠٠ هواپیما از حرکت باز ماند و ۶٠٠ هزار مسافر در راه ماندند. همه ی خبرگزاری های اروپا خبر را مخابره کردند و پیش از آن که بگویند چرا این افراد اعتصاب کرده اند همه توجه ها را روی مسافرین خسته، زنان و کودکان و سرگردانی آن ها متمرکز کردند تا افکار عمومی را علیه اعتصاب کنندگان برانگیزند. گزارش های غرا در مورد وضعیت مالی و شرایط فوق العاده خوب آن ها نوشتند وتوضیح دادند که اینان بالاترین سطح درآمد را در میان کارکنان بخش کنترل هوایی در اروپا دارند که سالانه ٣٠٠ هزار یورو است. گویی که همیشه باید کارگران حقوق بخور و نمیر داشته باشند و هشت شان گرو نه شان باشد و اگر بخشی از طبقه کارگر به هر دلیلی توان این را پیدا کرده باشد که بتواند سهم بیشتری از ارزش اضافی ای را که خودش و طبقه اش تولید کرده است، از کاسه سرمایه بیرون بکشد با تنفر کارگزاران سرمایه مواجه می شود. در اکثر این گونه گزارش ها اصلاً ذکر نشده است که اینان در اعتراض به کاهش ۴٠ درصدی دستمزدشان اعتصاب کرده اند.
گفته نشده که گردشگری هوایی ١٠ درصد درآمد ناخالص ملی اسپانیا را تشکیل می دهد که طبق داده های جدید درآمد ناخالص ملی برای سال٢٠١٠ برابر با ١.٠۵٢.٢۴٣ میلیون یورو است* و اسپانیا بین ٢٧ کشور اتحادیه اروپا در پنجمین مکان بعد از آلمان، فرانسه، انگلیس و ایتالیا قرار داد.
با این مقدمه چینی ها و ایجاد نگاه منفی نسبت به آنان در جامعه، نخست وزیر سوسیال رفرمیست اسپانیا خوزه لوئیس زاپاترو وضعیت اضطراری اعلام می کند و فضای هوایی اسپانیا را تحت کنترل نیروهای نظامی قرار می دهد. چیزی که بعد از کنار رفتن دیکتاتور فرانکو در سال ١٩٧٧ تا کنون سابقه نداشته است. امری که واقعیت دموکراسی بورژوایی را نشان می دهد. حتی حرفی از میانجیگری بین کار و سرمایه که معمولا در این مواقع انجام می گیرد در میان نیست. با شدت گیری فشار بر اعتصابیون، آنان روز ششم دسامبر به سر کار برمی گردند اما خط و نشان کشیدن سرمایه ادامه پیدا می کند و اعلام می شود که اولا کنترل هوایی تا ١۵ روز بعد از اعتصاب بازهم در دست نیروهای نظامی خواهد بود تا در فاصله تعطیلات کریسمس که پرترافیک ترین فصل است اعتصابی صورت نگیرد و در غیر این صورت اعتصابیون به عواقب بسیار بدی تهدید می شوند. اداره فرودگاه اعلام می کند که می خواهد ۴۵٠ روش انظباطی را بکار گیرد و هم چنین علیه اعتصابیون به دادستان عمومی اسپانیا شکایت خواهند کرد که سوای شکایت هزارها مسافر برای پرداخت غرامت است.

فریده ثابتی - دسامبر ٢٠١٠

* http://www.economic-growth.eu/Seiten/AktuelleDaten/Daten2010.html