افق روشن
www.ofros.com

٦٧ کارگر کارخانه فارسیت دورود بر اثر ابتلا به سرطان آزبستود جان باخته اند


آذر سالارروند                                                                                             پنجشنبه ٢٦ فروردین ١٣٨٩

تاکنون بیش از ۶۷ نفر از کارگران کارخانه فارسیت دورود در اثر ابتلا به سرطان آزبستود جان باخته اند. اعتراضات پى در پى شهروندان دورودى از وضعیت آلودگى کارخانه هاى سیمان و فارسیت این شهر و وجود معضلات و سهل انگاریهاى متعدد در کارخانه فارسیت و آلودگیهاى زیست محیطى وآسیبهاى جانى کارگران این کارخانه، گزارشى است که در ادامه از زبان مردم، کارگران، مسئولین و ... مى آید.
منبع: هفته نامه تبلور اندیشه
با تشکر از خانم آذر سالارروند مدیر مسئول این نشریه که گزارش زیر را براى لرنا ارسال نمودند
به گفته تعدادى از کارگران کارخانه فارسیت دورود، با استناد به مدارک پزشکى قانونى تاکنون بیش از ۶۷ نفر از کارگران این کارخانه در اثر ابتلا به سرطان آزبستود جان باخته اند. اعتراضات پى در پى شهروندان دورودى از وضعیت آلودگى کارخانه هاى سیمان و فارسیت این شهر و وجود معضلات و سهل انگاریهاى متعدد در کارخانه فارسیت و آلودگیهاى زیست محیطى وآسیبهاى جانى کارگران این کارخانه، گزارشى است که در ادامه از زبان مردم، کارگران، مسئولین و ... مى آید. فرزند یک قربانى کارخانه فارسیت:
تاکنون ۶۷ نفر از بازنشتگان فارسیت به سرطان آزبستودمبتلا وفوت کرده اند
سالاروند که فرزند شفیع سالاروند، کارگر بازنشسته کارخانه فارسیت دورود وازجمله قربانیان این کارخانه است در گفتگو با خبرنگارتبلوراندیشه با اشاره به حوادث رخ داده براى پدرش گفت: پدرم از سال ۵۳فعالیت خود را در کارخانه فارسیت آغاز کرد وسال۷۱نیز بازنشسته شدند. درتیرماه۷۶ بدلیل تنگى نفس به بیمارستان مراجعه کردند. حدود یکسال از تنگى نفس رنج میبردند.چهره وپوست صورتشان کبود شده بود وحال خوبى نداشتند.
وى افزود: دکتر گیلکى در دورود علت بیمارى را آب آوردن ریه تشخیص داده بودند .پدرم را به تهران منتقل و در بیمارستان امام خمینى (ره) بسترى کردیم . پس از نمونه بردارى از آب ریه نتیجه سرطان ریه را نشان داد. سه بار در آزمایشگاه پاتوبیولوژى مورد تست قرار گرفت وهرسه بار سرطان آزبستود مورد تایید قرار گرفت. پرونده بیمارى پدرم را به ۱۴فوق تخصص در داخل وخارج از کشور نشان دادم حتى براى پزشک ایرانى مقیم آمریکا که توانسته بود ریه گوساله را به ریه انسان پیوند بزند فرستادم.اما همه قطع امید کرده بودند.
سالاروندادامه داد: پزشکان تصمیم به جراحى گرفتند،هر چنداز بهبودى قطع امید کرده بودند وبه ما اعلام کرده بودند در صورت جراحى نیز تنها یکسال زنده خواهند بود. جراحى روى پدرم انجام شد ولى بدلیل اینکه ریه کاملا سرطانى شده وغدد لنفاوى نیز درگیر شده بودند نتیجه اى بدنبال نداشت وپس از مدتى کوتاه ریه سمت راست نیز دچار مشکل شد وپس از ۹جلسه شیمى درمانى پدرم در گذشتند.
وى با اعلام اینکه کلیه مدارک ومستندات لازم ازبیمارستان، پزشکان معالج، پزشکى قانونى و...در خصوص بیمارى پدرم موجود است گفت: مقالاتى از کشورهاى مختلف به دست من رسیده که نشان مى دهد آزبست تا۳۵ سال مى تواند در بدن نهفته بماندوتا شعاع ۵کیلومترى کارخانه را تحت تاثیر قرار دهد. پس احتمال اینکه افراد بیشترى حتى از شهروندان دورودى به این بیمارى مبتلا باشند وجود دارد.
وى در پاسخ به صحت مدعایش به چند مورد اتفاق افتاده از کارگران بازنشسته، افراد ساکن حوالى کارخانه وهمسران برخى از کارگران اشاره میکند که در اثر ابتلا به سرطان ریه در گذشته اند.
سالاروند تاکیدکرد: بدلیل مشکلى که براى خانواده خودم پیش آمد این موضوع را سالهاست که پیگیرى میکنم وتاکنون اسامى ۶۷ نفر را که به سرطان ریه از نوع آزبستود مبتلا شده اند یادداشت کرده ام.
برادر یک قربانى:
تا چند سال گذشته به هیچ وجه مسائل ایمنى رعایت نمیشد
همچنین در این رابطه غلامرضا لک نیز که برادرش را در این راه از دست داده است گفت: برادرم حسن ۳۰سال در کارخانه فعالیت کرد که بدلیل آلوده شدن به مواد سرطانى آزبست در سن ۵۲ سالگى درگذشتند. وى افزود: تاییدیه هاى پزشکى وى موجود است ودادگاه بر اساس آنها ۲۶میلیون تومان در سال ۸۶ به خانواده اش پرداخت کرد.
لک که خود نیز ۲۰سال در کارخانه فعالیت داشته است مى گوید: تا چند سال گذشته به هیچ وجه مسائل ایمنى رعایت نمیشد .الان نمى دانم در چه وضعیتى است. وى تصریح کرد: اغلب افرادى که در کارخانه یا در اطراف آن بودند دچار بیماریهاى ریوى وتنفسى بودند.
لک در خصوص وضعیت جسمى خود گفت: تا بحال مشکلى نداشته ام شاید بخاطر اینست که روزانه ورزش میکنم.
وى افزود: انسانها در مقابله با بیماریها شبیه هم نیستند چرا برخى افراد ۶ماهه دوام نیاوردند وفوت کردند برخیها نیز سالهابا مشکا دست وپنجه نرم میکنند. یک کارگراخراج شده کارخانه فارسیت دورود:
بدلیل روابط خاص، هر اقدامى در جهت احقاق حق کارگران از ابتدا محکوم به شکست است
على- گ با انتقاد شدید از وضعیت کارخانه فارسیت اظهار داشت: متاسفانه وجود دو کارخانه سیمان و فارسیت در شهر دورود باعث ایجاد مشکلات و آلودگیهاى زیاد شده و بى توجهى و سهل انگارى مدیران این کارخانجات طى سالهاى گذشته نیز به این مشکلات افزوده است.
وى گفت : در کارخانه فارسیت به هیچ وجه به مسائل بهداشتى و ایمنى کارگران، مسائل زیست محیطى و حق و حقوق کارگران توجهى نمى شود و همواره آلودگى هاى حاصل از آن تاثیرات منفى را در چهره شهر ایجاد کرده است.
وى استفاده از مواد سمى آزبست، حمل این مواد توسط کارگران، رها سازى فاضلاب حاوى این مواد به رودخانه ماربره، ندادن ماسک و سایر امکانات ایمنى و بهداشتى به کارگران، وجود شرکتهاى پیمانکارى در کارخانه و نادیده شمردن حقوق و مزایاى کارگران توسط این شرکتها، تهدید کارگران به عدم اعتراض در خصوص وضعیت خود و کارخانه و.... را از مهم ترین مشکلات موجود در کارخانه فارسیت دورود در سال ۸۶ بیان کرد.
این کارگرکارخانه فارسیت در ادامه با اشاره به مشکلات زیست محیطى این کارخانه افزود: على رغم پیشرفت علوم در بخشهاى مختلف متاسفانه این کارخانه اززمان تاسیس آن در سال ۴۷ تا کنون از مواد سمى آزبست در چرخه تولید استفاده مى کند ومدیران شرکت هیچگونه توجهى به آلودگى و اثرات منفى این مواد نداشته اند.
وى یادآور شد: بر اساس آمار موجود تا کنون تعداد۵۲ نفر از کارگران و بازنشستگان این کارخانه در اثر ابتلا به سرطان آزبست فوت کرده اند و قریب ۳۰ نفر نیز دچار مشکلات تنفسى و ریوى هستند.
وى اذعان داشت: متاسفانه مدیریتهاى قبلى این کارخانه و شرکتهاى پیمانکارى آن اقدام به گرفتن امضاء و تعهد از کارگر ان داشته اند و پس از بوجودآمدن اینگونه مسائل و تبعات آن کارخانه از هر گونه مسئولیتى در قبال کارگران سر باز مى زده است.
على- گ متذکر شد: کمى یا یینتر از محل رها سازى فاضلاب آزبست در رودخانه مکان تفر یح و شنا کردند تعداد زیادى از کودکان و جوانان دورودى است و بر سر راه این رودخانه نیز روستاهاى زیادى وجود دارد که در معرض آلودگى این مواد قرار دارند.
این کارگر کارخانه فارسیت دورود در ادامه تصریح کرد: کارگران این کارخانه در سالهاى گذشته بدلیل اینکه تماس مستقیم با مواد آزبست داشته اند وعدم استفاده از امکاناتى از قبیل حمام، ماسک، لباسهاى مخصوص و. با بدن و لباسهاى آلوده به آزبست وارد شهر و منزل خود مى شده و دیگران را نیز در خطر آلودگى به این مواد قرار داده اند.
وى خاطر نشان کرد: در قراردادى که پیمانکار با کارگر امضاء مى کند کلیه حق و حقوق کارگران ذکر شده است ولى در حین انجام کار از عمل به مفاد این قرارداد خوددارى مى شود. وى یادآور شد: ضرورت دارد دادستان شهرستان دورود بعنوان نماینده مدعى العموم با اعزام نمایندگان خود به کارخانه مسائل و مشکلات را بررسى کند و هنگام عقد قرارداد کارگران با پیمانکاران نماینده ایى از دادستان در کمیسیون معاملات حضور داشته باشد.
وى با انتقاد شدید از عملکرد دستگاهها در شهر دورود متذکر شد: هر اقدامى در جهت احقاق حق یا پیگیرى مشکلات کارخانه از ابتدا محکوم به شکست است زیرا همواره ارتباطى بین مدیران کارخانه با مسئولین برخى دستگاهها وجود دارد.
وى گفت : نظر مردم شهر دورود اینست که کارخانه فارسیت شهر را آلوده کرده است و هیچگونه کار عام المنفعه ایى نیز انجام نداده است و اکثر مدیران و کارگران آن نیز غیر بومى هستند.
این شهروند دورودى عنوان داشت: سود این کارخانه به دفتر مرکزى آن در تهران مى رود و تنها مشکلاتش نصیب دورود شده است.
وى گفت: شعارى را که این کارخانه باعث اشتغال در شهر دورود شده است، کذب محض است چرا که اکثر کارگران ناراضیند و همه به نوعى با بیماریهاى ناشى از آزبست دست و پنجه نرم مى کنند و از حداقل حقوق و مزایا برخوردارند.
ع- س، کارگر کارخانه فارسیت دورود:
کارگران کارخانه فارسیت در واقع بهاى خونشان را هر ماهه دریافت مى کنند
ع- س، کارگر کارخانه فارسیت دورود نیز با تائید موارد ذکر شده وبا اعلام مطلب فوق افزود: محیط کارخانه فارسیت آلوده است و همواره طى سالهاى گذشته و تا کنون شاهد مرگ تعداد زیادى از بازنشستگان این کارخانه در اثر سرطان آزبست بوده ایم.
على سعیدى اضافه کرد: تعداد زیادى از کارگران این کارخانه بیمار هستند و دارو مصرف مى کنند و هر ماهه شاهد بسترى شدن چند نفر از آنها در بیمارستانهاى استانهاى همجوار یا تهران هستیم.
وى افزود: کارگران این کارخانه حقوق نمى گیرند بلکه بهاى خون و جانشان را هر ماهه دریافت مى کنند.
وى یادآور شد: بدلیل بالا بودن آمار بیکارى و نبود کار در شهر مجبور به کار در این کارخانه و تن دادن به شرایط نامناسب کارى و حقوقى هستیم.
این کارگر جوان کارخانه فارسیت اظهار داشت : کارگران هیچ وقت به حق و حقوق خود نرسیده اند و همواره حقوق آنها توسط شرکتهاى پیمانکارى نادیده گرفته مى شود و پیمانکاران یک نوع بهره کشى را از کارگران انجام مى دهند.
وى خطاب به مسئولین خصوصاً وزیر کار و امور اجتماعى افزود: مسئولین تنها چند لحظه به وضعیت کارگران کارخانه فارسیت فکر کنند که آیا با این میزان حقوق کم و آلودگى زیاد چطور مى توان از پس هزینه هاى سرسام آور زندگى برآمد.
وى یادآور شد: علیرغم اینکه چند واحد صنعتى در دورود وجود دارد ولى تنها، آلودگى این واحدها نصیب این شهر شده است و بدلیل غیر بومى بودن نیر وهاى کارى این واحدها، اکثر جوانان دورود بیکار هستند.
ع- س از مسئولین کشورى و استانى خواستار رسیدگى به وضعیت کارخانه فارسیت و وضعیت اشتغال کارگران آن شد.
یک کارگر بازنشسته کارخانه فارسیت دورود:
اکثر کارگران هم دوره اى ام مبتلا به بیماریهاى ناشى ازآزبست هستند
غلامعباس آسترکى با انتقاد شدید از بى توجهى مسئولین به وضعیت کارخانه سیمان اظهار داشت : استفاده از مواد آزبست بدلیل خطرناک بودن آن از طرف اکثر کشور ها و قانون بین المللى نفى شده است ولى متاسفانه شاهد نه تنها شاهد وجود این مواد در کارخانه بلکه شاهد حمل آن توسط کارگران بوسیله دست هستیم. وى که از سال ۴۸ تا ۷۲ در قسمتهاى مختلف کارخانه فارسیت مشغول به کار بوده یادآور شد : اکثر کارگران هم دوره اى ام مبتلا به بیماریهاى ناشى از آزبست هستند و همواره شاهد بسترى شدن آنها در بیمارستان بقیه الله تهران هستم.
این کارگر بازنشسته کارخانه فارسیت در ادامه تاکید کرد: تا کنون بیش از ۴۵ نفر از کارگران این کارخانه در اثر ابتلا به سرطان آزبست فوت کرده اند که کارخانه بدلیل جلوگیرى از انتقادات آنان اقدام به اشتغال فرزندان آنها در کارخانه کرده است.
وى افزود: معتقدم کلیه افرادى که در کارخانه فارسیت مشغول بکار هستند بیمارند .
غلامعباس آسترکى اظهار داشت: هر چند فعالیت برخى کارگران این کارخانه جزو مشاغل سخت وز یان آور است ولى متاسفانه حقوق و مزایاى آنها چه در حین کار و چه پس از بازنشستگى بر اساس آن برآورد نمى شود.
وى عدم پرداخت سنوات خدمت، حق مسکن، حق اولاد، پرداخت حداقل حق بیمه، ندادن سهمیه شیر و بن کارگرى به کارگران، یک ماهه بودن مدت قرارداد کارگران، پرداخت حداقل دستمزد کار و... را از مهم ترین مشکلات کارگران این کارخانه بیان کرد.
همچنین احمد یاراحمدى، یک کارگر بازنشسته کارخانه فارسیت در این رابطه گفت : مواد آزبست توسط کامیون با بسته بندى هاى مطابق با استانداردهاى بین المللى وارد شهر مى شوند ولى متاسفانه این مواد در محل محوطه کارخانه فارسیت ریخته مى شوند و توسط کارگران به قسمتهاى تولیدى کارخانه انتقال مى یابند.
وى گفت: فاضلاب این مواد از طریق دو آب رو از مقابل کارخانه دفع مى شوند که تنها یکى از آنها به استخرها ریخته مى شود و دیگرى مستقیم در رودخانه رها مى شود. وى افزود: در زمان اشتغال بکار، عضو شوراى کارگران کارخانه فارسیت بوده ام و بارها مکاتباتى را با دستگاههاى مختلف جهت رسیدگى به این مشکلات داشته ایم ولى متاسفانه هیچگاه این معضلات پیگیرى نشد.
همچنین یک شهروند دورودى نیز با اشاره به آلودگیهاى زیست محیطى در شهر دورود یادآور شد : متاسفانه پس از گذشت سالها از وجود کارخانه سیمان و فارسیت در شهر دورود نه تنها شهر پیشرفتى نداشته است بلکه هر ساله چهره شهر نیز آلوده تر مى شود.
وى متذکر شد: اگر از چند کیلومترى اطراف شهر به دورود نگاه شود متاسفانه جز هاله ایى از دود و آلودگى چیز دیگرى دیده نمى شود. وى گفت: رودخانه در هر شهرى مکانى جهت تفریح و زیبایى شهر است در صورتى که در شهر دورود بدلیل ریخته شدن فاضلاب واحدهاى صنعتى به مکانى بدبو، بدرنگ و کثیف تبدیل شده است.
این شهروند دورودى عنوان داشت : علیرغم ادعاهایى که مسئولین کارخانه مبنى بر خرید و نصب فیلتر در این واحدها مى کنند، ولى نه تنها شاهد کاهش آلودگى نیستیم بلکه در ساعات شب و اوایل صبح شاهد اوج آلودگى در شهر توسط این دو کارخانه هستیم.
وى تاکید کرد: امید مى رود این انتقادات به گوش مسئولین برسد و آنها نیز در مقابل این مسئله بى تفاوت نباشند.
همچنین در این رابطه فرماندار دورود با اشاره به آلودگى دو کارخانه سیمان و فارسیت گفت: این دو کارخانه بیش از ۵۰سال قدمت دارندوتاکنون خسارتهاى زیادى را در آلودگى محیط، سلامت کارکنان وشهروندان و...از خود بجاى گذاشته اند.
رشنو افزود: با دغدغه هایى که مسئولین شهر تاکنون داشته اند وضعیت آلودگى این دوکارخانه تا حدودى بهتر شده ولى همچنان نیاز است که مدیران این واحدها توجه جدى ترى را داشته باشند.
وى یاد آور شد: شهر دورود بدلیل کوهستانى بودن ومحصور بودن در بین چند کوه در صورت وجود آلودگى وضعیت بدترى را پیدا میکند واگر طبق مصوبه سفر دوم هیات دولت این دو واحد به خارج از شهر منتقل شوند قطعا در آینده گردشگرى شهر تاثیر گذار خواهد بود.
رشنو افزود: کارخانه فارسیت دورود در حال حاضر با مشکل بازاریابى بدلیل وارد شدن لوله هاى جى آر پى با قیمت ارزانتر در بازار مواجه است وبه حالت نیمه تعطیل درآمده است و جهت برون رفت از این مشکل در ساختمان جدید این طرح در کیلومتر ۱۴ محور دورود -خرم آباد قصد تغییر وضعیت تولید خود را داردکه این طرح با پیشرفت خوبى در حال انجام است. مسئول بهداشت محیط دورود:
تا آمار۵۰ مبتلا به سرطان را شنیده ام
مسئول بهداشت محیط دورود نیز با اشاره آلودگى شهر دورود گفت: دورود بدون شک از آلوده ترین شهرهاى کشور است که وجود واحدهاى صنعتى در مرکز آن وبى توجهى مدیران این واحدها به رفع آلودگى باعث بوجود آمدن چهره اى نامطلوب در شهر شده است.
شیرویه اظهار داشت: بیان خسارتهایى که در اثر آلودگى به شهر دورود وارد شده است مستلزم شاهنامه اى است که در این مجال نمى گنجد و دستگاههاى مسئول باید به وظائف خود در قبال شهر بیشتر توجه کنند.
وى در ادامه در پاسخ به این سوال که چرا مسئولین در قبال ۵۲ کارگر کارخانه فارسیت که در اثر ابتلا به سرطان آزبست درگذشته اند بى تفاوت هستند گفت: تا آمار۵۰ نفر را شنیده ام ولى ۵۲ نفر را از زبان شما میشنوم .ولى در هر صورت مقابله با اینگونه موارد نیازمند همکارى جمعى وبین دستگاهى است.
شیرویه تصریح کرد: با دغدغه هایى که شخص خودم طى سالهاى گذشته تاکنون داشته ام مشکل آلودگى کارخانه فارسیت کاهش یافته است.
وى اضافه کرد: با این اقدامات اگر بطور مثال تاکنون ظرف ۵۰ سال گذشته ۵۰نفر فوت کرده انددر ۳۰سال آینده ممکن است تنها ۱۰نفر به این بلا دچار شوند.
مسئول بهداشت محیط دورود در ادامه حصارکشى حوضچه هاى ترسیب، نصب فیلترهاى کیسه اى، کاهش استفاده از مواد سمى آزبست، ساماندهى ضایعات فارسیت، سرپوش گذارى کانالهاى انتقال فاضلاب و... را از اقدامات انجام شده در جهت کاهش آلودگى کارخانه فارسیت برشمردوگفت: این اقدامات کافى نیست وباید همت بیشترى از طرف کلیه دستگاهها وجود داشته باشد.
وى در ادامه متذکر شد: مکانى که فاضلابهاى فارسیت طى سالهاى گذشته در آن ریخته مى شده شاید سالها زمان ببرد تا مشکلات زیست محیطى آن رفع گردد. رئیس اداره محیط زیست دورود:
احتمال وارد شدن آزبست به رودخانه وجود دارد
همچنین در این رابطه قائدرحمتى، رئیس اداره محیط زیست دورود نیز اظهار داشت: چند سالى است که استفاده از آزبست از چرخه تولید اغلب کشورهاى جهان کنار گذاشته شده است. در صورتى که در کارخانه فارسیت دورود همچنان از این مواد سمى استفاده مى شود.
وى عنوان داشت: مسئولین کشورى باید جلوى واردات این مواد را بگیرند تا شاهد اینگونه اتفاقاتى نباشیم.
قائدرحمتى تصریح کرد: از موادى که از طریق کارخانه فارسیت به رودخانه ریخته مى شوند چندین بار نمونه بردارى شده که آزمایشات مشکل خاصى را نشان نداده اند. وى تاکید کرد: احتمال ریخته شدن آزبست در رودخانه همواره وجود دارد وتست این موضوع بدلیل موجود نبودن تجهیزات آزمایشگاهى در استان براى ما امکانپذیر نیست. وى گفت: در حال حاضر از آزبست کم خطر در کارخانه استفاده میشود.
وى ادامه داد: در سالهاى گذشته این کارخانه فاقد انبار، هواکش، حوضچه ترسیب، اسیدزنى، سیستم تهویه، حصارکشى و... بوده است ولى با پیگیریهاى صورت گرفته این اقدامات انجام شده است.
وى عنوان داشت: پرونده کارخانه فارسیت در دادگسترى همچنان مفتوح است.
شهردار دورود: متاسفیم که توجیه جان انسانها، اشتغال شده است
شهردار دورود نیز در این رابطه گفت: در دنیاى امروز جاى بسى تاسف است که بخاطر مسائل زیست محیطى جان انسانها در خطر مى افتد وتوجیه این موضوع اشتغال شده است. منوچهر حاجیوند اضافه کرد: بعنوان شهردار دورود نسبت به این موضوع انتقاد دارم وخواستار توجه جدى تر مسئولین ذیربط هستم.
وى عنوان داشت: در حال حاضر بحث استفاده از آزبست در هیچ جاى دنیا مطرح نیست وهر چه سریعتر باید این کارخانه به خارج از شهر منتقل شود. موافقت نکردن با ورود خبرنگار تبلور اندیشه به درون کارخانه
لازم به ذکر است علیرغم پیگریهاى متعدد از شبکه بهداشت دورود وکارخانه فارسیت موفق به کسب اطلاعات بیشتر دراین خصوص وورود به کارخانه نشدیم .پس از پیگیرى جهت مصاحبه با مدیرعامل کارخانه، مسئول دفتر وى گفت: مدیر عامل در ماه تنها یک روز در استان حضور مى یابند.
پس از سماجت ما مبنى برپاسخگویى مسئولین کارخانه در قبال مسائل موجود، قرار بر این شد با مدیر داخلى صحبتهایى را داشته باشیم که على رغم حضور در محل کارخانه با این مسئله که وى در غیاب مدیرعامل هیچ صحبتى نخواهد داشت روبرو شدیم که حتى اجازه ورود نیز به ما ندادند.
عدم پاسخگویى مدیر شبکه بهداشت دورود
با وجود دغدغه این هفته نامه در بررسى این مشکل حاد در شهر دورود متاسفانه با برخورد نامناسب سعدى سالاروند، مدیر شبکه بهداشت این شهر در پاسخگویى به مشکلات موجود مواجه شدیم که على رغم حضور در این اداره وانجام نامه نگارى واز این اتاق به آن اتاق رفتن وگاهى نیز ساعتها پشت درهاى بسته معطل شدن، در نهایت موفق به گرفتن حتى یک خط صحبت یا انتقاد بر علیه مسائل پیش آمده توسط این مدیر وسایر کارکنان آن نشدیم که ما را از وجود اینطور مدیران بى تفاوت در استانمان مایوس کرد. امید میرود مسئولین بر مسندى که به حرمت خدمت رسانى به مردم خصوصا مردم ولایت مدار لرستان وشهرستان دورود بر آن تکیه زده اند بیشتر به فکر فرو رفته ووظیفه خود را جدى تر بگیرند.

منبع: هفته نامه تبلور اندیشه

با تشکر از خانم آذر سالارروند مدیر مسئول این نشریه که گزارش زیر را براى لرنا ارسال نمودند

سایت اشتراک