افق روشن
www.ofros.com

گزارش تظاهرات ١٨ دسامبر ٢٠١٠ در استکهلم


شورای حمایت ـ استکهلم                                                                                             شنبه ۴ دیماه ١٣٨٩


بنا بر فراخوان شورای حمایت از مبارزات آزادی خواهانه مردم در ایران و برای دفاع از کارگران زندانی و زندانیان سیاسی در ایران، تظاهرات با شکوهی در مقابل مجلس سوئد برگزارشد. علیرغم سردی هوا تعداد زیادی از نیروهای چپ و آزادی خواهان و طرفداران جنبش کارگری، در این تظاهرات شرکت کردند. تظاهرات را نخست مجریان آن مهرنوش و حمید آغاز کردند و با خوش آمدگویی از سوی حمید فروتن و سخن رانی بهرام رحمانی از سوی شورا ادامه یافت. سپس اسماعیل قهرمانی، از سوی کمیته خارج حزب کمونیست ایران و اندیشه علیشاهی از سوی حزب کمونیست کارگری ایران، پیام حزب خود را خواندند. آنگاه بهروز خباز از فعالین جنبش کارگری سخن گفت و پس از آن، سیاوش دانشور از حزب اتحاد کمونیسم کارگری پیام خواند؛ لیلی قرایی از سوی هسته اقلیت سخن گفت؛ اطلاعیه شورا به زبان سوئدی از سوی نینا قرائت گردید؛ رسول بناوند از سوی حزب حکمتیست سخن گفت و یکی از فعالین کارگری به نام فرامرز قربانی مطالبی ایراد نمود؛ محمود قهرمانی از سوی حزب کمونیست ایران، سخنرانی کرد و از سوی کانون نویسندگان در تبعید، عباس سماکار آخرین سخنران تظاهرات بود. در پایان قطعنامه شورا قرائت گردید و تظاهرات با سرود انترناسیونال پایان یافت
زیر سرمای سنگین طنین شعارها گرمابخش بود. شعاری که تازه از بهروز خباز گرفته بودیم واز شعارهای کارگران ایران در اول ماه مه ها بوده است مدام تکرار می شد: یاران دربند ما، درد شما درد ما. اتحاد اتحاد علیه سرمایه دار. تشکل مستقل عامل همبستگی.
شعارهای همیشگی شورا، چون سرنگون باد جمهوری اسلامی ایران؛ زنده باد آزادی؛ زنده باد جنبش کارگری؛ زنده باد سوسیالیسم؛ کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد؛ ترور شکنجه، اعدام ملغی باید گردد و هم چنین زندان های سیاسی برچیده باید گردد از جمله شعارهایی بودند که حضار با فریاد تکرار می کردند. در گیر و دار سال نو، سوئدی ها و رهگذرهای دیگر، لحظه ای می ایستادند و با ما همدردی و همبستگی می کردند. اطلاعیه هایی که پخش می کردیم اگر دست شان با کیسه های پر خرید پر نبود، با اشتیاق می گرفتند.
حضور احزابی مانند حزب کمونیست کارگری وکارگری حکمتیست که مدتی در تظاهراتهای شورا کمتر شده بود بار دیگر نوید میدهد که جنبش کارگری ومنفعت جنبش کارگری همه طرفداران این جنبش را بدورهم گرد خواهد آورد.
شرکت چشمگیر رفقای حرب کمونیست ایران در تظاهرات اینروز از جمله مسائل با اهمیت بود .این رفقا همیشه در شورا ودر تظاهرات شورا بوده اند اما هیچوقت اعضای حزب با این وسعت در تظاهرات حضورنداشته اند.
شورا یک بار دیگر از تمام سازمان ها و احزاب و نهادهای دمکراتیک و همه کسانی که در این حرکت فعالیت و شرکت داشتند، صمیمانه سپاسگزاری و قدردانی می کند. ما از همه فعالین سیاسی چپ و آزادی خواه و برابری طلب و هم چنین نهادهای دمکراتیک که با سیاست ها و موازین عمومی شورا موافق و هم جهت هستند دعوت به همکاری می کنیم.
شورا تشکل مستقلی است که در مجامع عمومی خود، با حضور همه اعضایش تصمیمات لازم را می گیرد و به طور جمعی هم پیش می برد. احزاب و سازمان هایی که درون شورا فعالیت دارند با دیگر اعضای شورا، از حقوق یک سان و برابری برخوردار هستند. سبک کارشورا در حل اختلافات ومسائل پیش آمده درجریان عمل چنانست که مسائل پیش آمده را مورد تبادل نظرهای مشترک و مستقیم در فضایی رفیقانه و صمیمانه مورد بحث و بررسی و نقد قرارمی دهد تا در آینده از تکرارآن ها جلوگیری شود.
هدف اصلی شورا، نه برجسته کردن این حزب و آن سازمان و یا فرد، بلکه برجسته کردن روحیه کار جمعی و تقویت آن اهدافی است که گرایش سوسیالیستی طبقه کارگر را که منافع کل طبقه را در مقابل سرمایه داری و حکومت حامی آن، نمایندگی می کند بیش از پیش تقویت نماید. به شورا بپیوندید

***

قطعنامه تظاهرات ١٨ دسامبر در استکهلم برای آزادی کارگران زندانی و زندانیان سیاسی

نظر به این که: دفاع از حقوق کارگران یک وظیفه کارگری و آزادی خواهانه است و در هیچ عرف و قانونی جز قوانین سرمایه داران جرم محسوب نمی شود.
نظر به این که: رضا شهابی دو ماه است نامه آزادیش صادر شده است اما از آزادی او خودداری می شود.
نظر به این که: اعتصاب غذا در زندان جان رضا شهابی را به خطر انداخته است.
نظر به این که: میلیون ها کارگر در ایران سرنوشتی جدا از سرنوشت کارگران زندانی ندارند.
ما تظاهرکنندگان در مقابل مجلس سوئد، خواهان آزادی رضا شهابی ودیگر کارگران زندانی و همه زندانیان سیاسی هستیم. از همه وجدان های بیدار می خواهیم وضعیت کارگران را در ایران دنبال و به بی حقوقی مطلق کارگران در ایران اعتراض کنند. مسئولیت جان زندانیان سیاسی در ایران، به عهده حکومت سرمایه داران است. و جمهوری اسلامی، برای شقاوت و سرکوبی که متوجه جنبش کارگری و آزادی خواهان در ایران کرده است باید توسط کارگران و در دادگاه های بین المللی محاکمه شود.
ما اعلام می کنیم که کارگران از هرگونه تشکل مستقل خود محرومند. حداقل حقوق پایه کارگران همواره زیر خط فقر و حتی فلاکت قرار داشته است. قراردادهای سفیدامضاء و موقت، زندگی بخش عظیمی از کارگران را به حالت لرزان و بی ثبات سوق داده است. حق اعتراض و اعتصاب و تجمع کاملا از کارگران سلب شده است. فقر، خانواده های کارگری را در معرض نابودی و تباهی قرار داده است. بحران های پیاپی اقتصادی هرچه بیش تر به زندگی کارگری سرازیر شده اند و شدت استثمار را بالا برده اند.
جامعه در چنان وضعیتی است که بدون سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی امید هیچ تحولی در ایران نمی رود.
کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد! زندان های سیاسی برچیده باید گردد! سرنگون باد جمهوری اسلامی ایران! زنده باد آزادی زنده باد سوسیالیسم!

شورای حمایت از مبارزات آزادی خواهانه مردم ایران ـ استکهلم

٢٢ دسامبر ٢٠١٠

www.shora.se
شماره موبیل: ٠٧٠١۵٠٢٢٠١١
shoraye1@gmail.com