افق روشن
www.ofros.com

وضعیت موجود سندیكای كارگران شركت واحد

و اعضایش و شرایط تشكل های دولتی كارگری در ایران


سندیکای کارگران واحد                                                                                  دوشنبه ٢٣ اردیبهشت ۱۳۹٢

در سالی كه گذشت سندیكای كارگران شركت واحد به اتكای اعضای خود چندین مرحله اعتراضاتی را جهت حقوق و مزایای كارگران شركت واحد سازماندهی كردند از جمله اعتراضات حضوری در مقابل شهرداری و وزرات كار و اداره كار شمال غرب كه این اعتراضات با تشكیل جلسات متعدد سندیكا با حضور و تصمیم جمعی كارگران و رانندگان سندیكا و اعضای هیئت مدیره پایه گذاری گردیده، كه بازتاب آن اضافه شدن ١٨درصد حقوق كارگران و اضافه شدن حق مسكن تا صدردصد برای كارگران بوده در این دستاوردها سه تن از اعضای فعال سندیكایی بنام های اقایان حسن سعیدی و ناصر محرم زاده و وحید فریدونی با پرونده سازی اعضای شورای اسلامی كار و مدیریت شركت واحد و حراست و همكاری عوامل وزرات كار كه در هیات حل اختلاف نفوذ زیادی دارند و در كل از زیر مجموعه های وزرات كار می باشد از كارشان بطور غیر قانونی اخراج گردیده و فقط مبنای اخراج را عضویت در سندیكای شركت واحد ارزیابی كرده اند و در حال حاضر منتظر رای دیوان عدالت اداری هستند و با توجه به اینكه چندین نماینده كارگران در حل اختلاف رای اخراج نام بردگان را تایید نكرده اند اما باز هم رای به اخراج از كار اعضای سندیكایی در هیات حل اختلاف تایید گردیده.دو مورد از اعتراضات سندیكای كارگران شركت واحد مربوط به كل كارگران كشور می باشد كه سندیكای شركت واحد در سال گذشته پی گیری كرده ١- طوماری جهت اعتراض به لایه ضد كارگری كه قرار بود در مجلس شورای اشلامی تصویب شود كه بیش از ٢٠٠٠ امضاء جهت لغو این لایحه ضد كارگری از رانندگان و كارگران شركت واحد جمع اوری گردید و به ثبت وزرات كار گردید و سپس با همكاری جمعی از رانندگان و اعضای سندیكا در مجلس شورای اسلامی به ثبت رسید و طبق نامه رسمی كه از طرف مجلس به ادرس یكی از اعضای سندیكای شركت واحد فرستاده شد قول و قرار رسیدگی داده شد كه در مجمع لایحه ضد كارگری از مجلس برگردانده شده ،لازم به توضیح است كه دیگر تشكل كارگری هم به این تغییر قانون كار اعتراضاتی داشته اند و طومارهایی جهت مخالفت به این لایحه ضد كارگری انجام داده اند.٢- اعتراضاتی جهت تعیین دستمزد عادلانه در سال ٩٢ سندیكای شركت واحد داشته كه هم طومارهایی جهت امضاء و ثبت در وزرات تعاون ،كارو رفاه اجتماعی بوده و هم اعتراضی تجمعی در محل این وزارت خانه كه با مسئولینش در حضور تجمع كنندگان شركت واحد كه اكثرا از رانندگان سندیكایی شركت واحد بوده صورت گرفته كه این اعتراضات همچنان ادامه دارد

وضیعیت موجود سندیكای كارگران شركت واحد .
همانطور كه مطلع هستید سندیكای كارگران شركت واحد در یك فضای امنیتی و سركوب فعالیت می كند و عوامل كارفرما و حراست و شوراهای اسلامی كار كه به اصطلاح نماینده قانونی كارگران شركت واحد محسوب می شوند . از پشتیبانی و همكاری عوامل پلیس و نیروهای امنیتی نیز برخوردار هستندو با این امكانات كه هر زمان بخواهند می تواند از كار اعضای فعال سندیكایی در شركت واحد جلوگیری كند ویا آنها را حتی دستگیر كنند از امكانات فرا قانونی برخوردار هستند و مرتب اعضای سندیكای كارگران شاغل در شركت واحد را با احضار به حراست (نیروهای امنیتی شركت واحد) تحت فشار قرار می دهند متاسفانه وزرات تعاون ،كارو رفاه اجتماعی هم كه همه ساله در جلسات سالانه (سازمان جهانی كار) شركت می كند بطور گسترده و یكطرفه از اخراج و فشارهایی كه به رانندگان و كارگران شركت واحد وارد می شود حمایت می كند و با توجه به ملاقات های مختلف و نامه نگاری های اعضای سندیكا با مسئولین وزرات كار نه تنها هیچ اقدامی جهت مساعدت و بازگشت بكار این رانندگان سندیكایی انجام نداده اند حتی از آنها حمایت هم كرده اند با توجه به تقلبات گسترده در انتخابات نمایندگی شورای های اسلامی كاردر شركت واحد و با توجه به استنادهای تهیه شده از طرف نمایندگان سندیكایی به وزرات تعاون ،كارو رفاه اجتماعی و ادراره استان كار متاسفانه اراده ای قدرتمند در این مسائل در جریان است كه نمی خواهد سندیكای كارگران شركت ادامه حیات بدهد . در حال حاضر سندیكای شركت واحد علیرغم تمام فشارها به فعالیت های خود ادامه داده وهر چند عوامل امنیتی اجازه داشتن دفتر و یا محلی ثابت را برای برگزاری جلسات سندیكا نمی دهند، اما بطور مرتب جلسات سندیكایی در محل خانه های شخصی كارگران برگزار می شودو تمام تصیمات و حركت های اعتراضی كارگران شركت واحد بصورت جمعی و در همین منازل شخصی كارگران گرفته می شود. سندیكای كارگران شركت واحد تصمیم دارد كه مجمع دوم خود را برگزار كند اما متاسفانه چند سالی است كه هر زمان تصمیم به برگزاری این مجمع گرفته شده از سوی عوامل امنیتی برخورد شده بطور نمونه دستگیری آقای ابراهیم مددی نایب رئیس سندیكا كه منجر به بازداشت و زندانی شدن وی گردید ،حال سندیكا در حال بررسی است تا راهی با هزینه های حداقلی برای برگزاری مجمع باز كند. رضا شهابی یكی از اعضای هیئت مدیره سندیكای كارگران شركت واحد كه توسط دادگاه انقلاب به تحمل شش سال زندان محكورم گردیده و ۵ سال محروم از فعالیت های سندیكای و پرداخت ٧ میلیون جریمه نقدی كه مدت سه سال از محكومیت خود را سپری كرده و بتازگی از زندان به مرخصی پزشكی امده بود تا به مدوای خود كه در اثر ضرب و شتم بازداشت و نگهداری وی ١٩ ماه بطور انفرادی در بند ٢٠٩ بوجود امده بود بپردازد بعد از گذشت چند ماه بدون اینكه درمان وی قطعی شده باشد به زندان اوین بازگردانده شد كه با حمایت و بدرقه جمعی از رانندگان و كارگران سندیكایی شركت واحد تا زندان اوین از وی استقبال شد كه آزادی و درمان و بازگشت بكار رضا شهابی از خواسته های مهم سندیكای كارگران شركت واحد از سازمان جهانی كار می باشد.

وضیعیت اعضای سندیكای كارگران شركت واحد:
١- رضا شهابی از اعضای هیئت مدیره سندیكا كه در حال حاضر در زندان اوین در حال سپری كردن محكومیت شش ساله خود است ٢-اقایان حسن سعیدی و ناصر محرم زاده و وحید فریدونی سه تن از اعضای این سندیكا از كارشان به علت فعالیت های سندیكایی اخراج گردیده اند و در حال حاضر در شرایط سخت اقتصادی بسر می برندكه پرونده نامبردگان در دیوان عدالت اداری در جریان است. ٣- آقایان اكبر پیر هادی و حسن كریمی كه از اعضای هیئت مدیره سندیكاو حسین كریمی سبزوارعضو فعال سندیكا كه بیش از شش سال به علت فعالیت های سندیكایی از كار اخراج گردیده بودند بعد از سالها پی گیری توانستند از دیوان عدالت اداری رای بازگشت بكار بگیرند و بكار خود بازگرداند اما در اقدامی بی سابقه از سوی ادارات كار كه از زیر مجموعه های وزرات تعاون ،كار و رفاه اجتماعی می باشد از تمام حق و حقوق معوقه و سابقه بیمه خود محروم گردیده كه با تلاشهای انجام شده هنوز نتیجه ای نگرفته اند. تعدادی از اعضای سندیكای شاغل هم بطور مرتب به حراست شركت واحد (عوامل امنیتی شركت واحد) و مدیریت شركت واحد و كمیته های انظباتی احضار می شوند و مورد تهدید واقع می شوند

فعالیت های سندیكا در سال ٩٢
سندیكای كارگران شركت واحد در ماه گذشته بطور مرتب هر هفته جلسات سندیكایی را برگزار كرد و در مورد اول ماه مه روز جهانی كارگر تصمیم گرفت كه كارهای انجام شده در این روز بدین شرح است
١- تنظیم و صدور قعطنامه ای به مناسبت روز جهانی كارگر
٢-تهیه كردن خودكاری كه بروی آن تبریك اول ماه مه و عبارت سندیكای كارگران شركت واحد حك شده و هدیه آن به رانندگان و كارگران شركت واحد همراه با تهیه شرینی و پخش ان در پایانه ای اتوبوسرانی
٣-تهیه پلاكادری با ارم سندیكا و راهپیمایی و تجمع با پلاكادر در محل پایانه ازادی به مناسبت برگزاری اول ماه مه، اعضای سندیكا به اتفاق بخشی از كارگران به استقبال رانندگان و كارگران در محل پایانه ها رفتنند و این روز را به رانندگان و كارگران تبریك گفتنند
۴-ملاقات اعضای سندیكای كارگران شركت واحد با كودكان كار كه بخشی از كارگران كوچك جامعه كارگری محسوب می شوند و با سرود خوانی و پخش شرینی این روز را در محل جمعیت كودكان كار جشن گرفتند.

وضعیت تشكل های كارگری در ایران
آنچه كه ما تاكنون در مورد شرایط تشكل های دولتی در ایران برداشت كرده ایم و مشا هده شده در واقع تشكل هایی مثل شوراهای اسلامی كار و خانه كارگر بیشتر كارشان حزبی است و اساسا نمی توان گفت تشكل كارگری و در اصل به هیچ عنوان مستقل و استقلال تشكیلاتی ندارند بطوری كه حتی در قوانین جدید اساسنامه این تشكل ها در وزرات كار تنظیم می شود و اعضای آن در مورد اساسنامه تهیه شده هیچ اختیاری ندارد و اساسا این تشكل ها از بالا تعیین می شوند و به همین منظور بیشتر در خدمت كارفرما و دولت هستند و گوش به فرمان هستنند و با توجه به شرایط موجود و رعایت مصلحت حق وحقوق كارگران را زیر پا می گذارند و بیشتر مصلحت بالا دستی ها را مد نظر قرار میدهند تا حقوق اساسی كارگران. و حتی از شكل گرفتن تشكل های كارگری مستقل جلوگیری می كنند و در اصل با امكانات دولتی از جمله در اختیار داشتن عوامل امنیتی و نفوذ در دادگاه ها و ادارات كار و وزرات كار به سركوب تشكل هایی چون سندیكا ها می پردازند و از نیروی كارگری كه در اختیار دارند جهت استفاده در منافع دولتی و كارفرمایی استفاده می كنند بطور مثال حمله به سندیكای كارگران شركت واحد در مورخ ٨۴/٢/١٩ كه با امكاناتی از جمله حضور و حمایت پلیس و عوامل بلند پایه خانه كارگر و شوراهای اسلامی كار كه تداركات این سركوب را با هماهنگی كارفرمای و حراست شركت واحد انجام شده بود. اساسا شرایط موجود جامعه كارگری بیانگر وضعیت موجود این تشكل های دولتی است.

سندیکای کارگران شرکت واحد

اتوبوسرانی تهران و حومه - اردیبهشت ٩٢