سعید روشن

گزارشی از اعتصاب تاکسی رانان در بوکان


بیست چهارم مرداد ماه هشتاد و پنج


سایت آشتی :

صدهها نفر از تاکسیرانان بوکان در حال اعتصابند!

امروز یکشنبه ٢٢ مرداد از ساعت ٧ صبح صدهها نفر از تاکسیرانان شهر بوکان در اعتراض به کمبود بنزین در مقابل پمپ بنزین حبیب زاده دست به اعتصاب زده اند. صدهها دستگاه تاکسی از چهار راه اطلاعات تا سه راه خاوران و خیابان کشتارگاه پارک شده اند. جمعیتی بالغ بر ٨٠٠ نفر در مقابل پمپ بنزین تجمع کرده و صدهها نفر نیروی انتظامی و لباس شخصی و اطلاعاتی در این منطقه و برای کنترل اوضاع می پلکند.

روزانه ٢٥ لیتر بنزین سهم هر تاکسی است که به قیمت دولتی لیتری ٨٠ تومان داه میشود و این کفاف کار یک روز تاکسی را نخواهد کرد. بنزین در بازار آزاد به فراوانی و با قیمت لیتری ٤٥٠ تومان یافت میشود و رانندگان تاکسی مجبورند برای تامین بنزین روزانه از بازار آزاد بنزین بخرند و یا کار نکنند. تاکسیرانان خواهان افزایش فوری سهمیه بنزین تا ٤٠ لیتر در روز میباشند.

در ساعت ١١ و نیم به وقت ایران حسن عباسی فرماندار بوکان به محل تجمع رانندگان تاکسی آمده و از آنها در خواست کرد به سر کارشان برگردند. عباسی قول داد به خواست آنها رسیدگی کند و از روز دوشنبه ٢٣ مرداد سهمیه بنزین راننندگان را افزایش دهد. تاکسیرانان به قول و صحبتهای فرماندار بوکان اعتنایی نکردند و اعلام کردند که تا جواب روشن و افزایش سهمیه بنزین روزانه به ٤٠ لیتر دست از اعتصاب خود بر نمیدارند.

بدنبال فرماندار در ساعت ١٢ و نیم ٢ نفر از شورای اسلامی شهر به اسامی رشید ایلخانی زاده و شوانه به محل آمده و آنها نیز به تکرار قولهای فرماندار پرداختند و اعلام کردند که آنها نماینده مردم هستند. مردم متجمع در محل با شنیدن ادعای نمایندگی مردم از جانب شورای اسلامی آنها را هو کردند و اجازه زبان درازی به شورای اسلامی ندادند.

یکی از رانندگان بعد از شورای اسلامی خطاب به همکاران خود شروع به صحبت کرد و گفت در این مملکت روزی هزاران بشکه بنزین برای حزب الله لبنان ارسال میشود و کسی هم نمیگوید بنزین نیست، اما ما شهروندان این جامعه هستیم و در این مملکت باید از بازار سیاه بنزین بخریم. اگر بنزین برای ما نیست، چرا برای حزب الله لبنان هست؟ مردم با کف زدن همکار خود را تشویق کردند و نمایندگان شورای اسلامی دست از پا درازتر محل را ترک کردند.

اعتراض تاکسیرانان همچنان و تا این ساعت از روز که ٣ بعد از ظهر است ادامه دارد. مردم بوکان از اعتراض آنان خوشحالند. همه جا در قهوه خانه و خیابان بحث اعتصاب آنها است.

واقعیت این است که فقر و بدبختی و بیکاری در این جامعه بیداد میکند. گرسنگی و بی مسکنی و فلاکت دامن میلیونها انسان را گرفته است. مردم بشدت ناراضی هستند و کسی برای نیروی انتظامی و فرماندار و مقامات ریز و درشت آنها تره خرد نمیکند. جمهوری اسلامی با زور سر پاست. اکنون بیش از هر زمان احتیاج به نیروی است که منافع مردم را نمایندگی و علیه این وضع به میدان بیاید. جامعه ایران ابستن تحولات جدی است. بیش از هر زمان پس زدن جمهوری اسلامی احتیاج به اتحادی وسیع دارد. سازماندادن مردم برای رفاه و آسایش و زندگی انسانی بیش از هر زمان بر دوش جریانات اجتماعی و سوسیالیست و برابری طلب است. مردم تشنه رهایی و آزادی هستند، اما اعتراضات پراکنده کار به جایی نمیرساند. جامعه ایران به جریانی دخیل، به حزبی روشنبین و دخالتگر، به جریانی که رفاه و آسایش همه مردم را خارج از محل تولد و زبان و مذهب نمایندگی کند نیاز دارند.

٢٢ مرداد ماه ١٣٨٥

ادامه اعتصاب تاکسیرانان بوکان و گسیل نیروهای ضد شورش!

در گزارش قبلی به اطلاع رساندم که صدهها نفر از تاکسیرانان بوکان امروز در مقابل پمپ بنزین حبیب زاده در اعتراض به کمبود بنزین دست به اعتصاب زده و صدهها دستگاه تاکسی خود را از چهار راه اطلاعات تا سه راه خاوران و خیابان کشتارگاه به نشانه اعتراض پارک کردند. خواست تاکسیرانان همچنان که به اطلاع رساندم افزایش سهمیه روزانه بنزین از ٢٥ به ٤٠ لیتر میباشد. بعد از آمدن فرماندار و شورای اسلامی و بی نتیجه ماندن تلاشهای آنها و بی اهمیتی تاکسیرانان به قولهای نا روشن آنها مبنی بر افزایش سهمیه، در ساعت ٤ و نیم بعد از ظهر اینبار نیروهای ضد شورش را به میدان آوردند. مزدوران اطلاعات و نیروی انتظامی و لباس شخصی و اطلاعاتیها انگار کاری نتوانستند انجام دهند و در این ساعت دادستان بوکان همراه با فرمانده نیروی انتظامی و فرماندار در همراهی با نیروهای ضد شورش به محل آمدند.

با تمام اینها تاکسیرانان بر خواست خود تاکید کردند. سرانجام مقامات رژیم یک بار دیگر قول دادند که تا فردا به خواستهای آنها جواب خواهند داد. تاکسیرانان سرانجام و بعد از جر و بحثهای زیاد اعلام کردند که فعلا شب به خانه های خود خواهند رفت و محل را ترک میکنند و تا فراد اگر جواب مثبت دریافت نکنند، در همین محل یا در مقابل فرمانداری دوباره متحصن خواهند شد.

مردم آزاده شهرستان بوکان!

همگان مدانيد که امروز تاکسيرانان شهرمان اعتصاب کردند و خواست مشروع افزایش سهمیه بنزین را طرح کرده اند. مسئولين شهر از حسن عباسی گرفته تا شورای رزل شهر ميخواهند اين اعتصاب را بخوابانند و برای ترساندن تاکسیرانان انواع رنگارنگ مزدوران مسلح و اطلاعاتی را به محل اعتصاب گسیل کردند. تاکسیرانان بوکان و خواست آنها بسیار مشروع است. مملکتی که یکی از بزرگترین تولید کنندگان نفت است، اقشار زحمتکش و تنگدستش باید در بازار سیاه و با قیمت چند برابر نفت، بنزین و .... را بخرند. هر وقت هم علیه این بی عدالتی اعتراض میکنید سیاست نیروی انتظامی و اطلاعات را آوردن و شورای اسلامی را واسطه کردن و سرانجام باز هم تهدید را در دست میگیرند.

جا دارد و وظیفه همه ماست که از تاکسیرانان دفاع کنیم. همه قشرهای مردم شهر از کارگران ساختمانی کارگران نساجی شهر از کارگران ماهمنير، کارگران بیکار، زنان، جوانان و بازاريان باید تاکسیرانان را مورد حمایت قرار دهیم. آنها را تنها نزاریم، با انها باشیم و آنها را حمایت کنیم. فردا نوبت ماست که در جواب به خواستهایمان نیروی نظامی و اطلاعاتی را برایمان به میدان می آورند.

٢٢ مرداد ماه ١٣٨٥

اعتصاب رانندگان تاکسی شهر بوکان با موفقیت پایان یافت

سایت پیام :

اعتصاب رانندگان تاکسی شهر بوکان که از روز ٢٠ مرداد در اعتراض به کمی سهمیه بنزین شروع شده بود، بعد از ٣ روز با موفقیت پایان یافت.

گزارشات رسیده از شهر بوکان حاکی است که فرماندار این شهر با افزایش سهمیه بنزین تاکسی ها تا سطح ٣۵ لیتر در روز موافقت کرده است و تحصن صدها راننده تاکسی در شهر بوکان که با حمایت گرم مردم این شهر روبرو شد با موفقیت پایان یافت.