افق روشن
www.ofros.com

کارگران ایران خودرو رو در روی مدیریت

خودروکار                                                                                            دوشنبه ١٣مهر ۱٣٨٨

اگر همه راهها برای رسیدن به حداقل خواستهای انسانها بسته باشد اگر ایجاد هر گونه تشکل غیرقانونی تلقی شود.اگر دولت حتی از سایه شورا و سندیکا .یا هر نوع تشکل بر خود بلرزد.اگر هر گونه اعتراضی با اخراج وزندانی همراه باشد.در زمانی که داشتن یک کار رویای هر انسانی در کشور است وپیدا کردن کار در شرکت بزرگی به بزرگی ایرانخودرو.حتی اگر موقت و تحت پیمانکاری یک آرزو برای هر جوان ایرانی است باشد.آیا هر کسی حاضر است به این راحتی شغلی را که پیدا کرده است از دست بدهد انهم به جرم اعتراض به شرایط غیر انسانی وغیر عادلانه .
اما انسانها تحت هر شرایطی به نامناسب بودن شرایط غیر عادلانه معترض هستند.آنها اگر لازم باشد برای رسیدن به خواستهای خود و بهبود شرایط زندگی حاضر می شونداین شرایط ناعادلانه را تغییر بدهند .
شییوه مبارزه را خود انسانها تحت شرایط ویژه انتخاب می کنند.بعضی شیوه مبارزات به انسانها تحمیل می شود .اما انسانها می آموزند که چگونه مبارزه کنند و چگونه به خواستهای خود نزدیک بشوند .
کارگران ایرانخودرو ..از این قاعده مستثنا نیستند.آنها در طی سالها مبارزه آموخته اند که در شرایط کنونی چگونه بتوانند به خواستهای خود برسند.اگر دولت از ایجاد هر گونه تشکل حتی شورای اسلامی که خود مجلس و قانون انرا تصویب کرده است.جلوگیری می کند.وهر گونه اعتراض را بااخراج زندان جواب می دهد.اگر دولت نیروهای حراستی و اطلاعاتی قویتر و تحت مستقیم وزارت اطلاعات در این شرکت به کار می گیرد تا کوچکترین حرکت را در نطفه خفه کند. اگر دولت با همه این فضای امنیتی راضی نشده وبرای سرکوب مبارزات کارگران از هر امکانی استفاده می کند ودست به کثیفترین شیوه های سرمایه دارانه برای نابودی طبفه متحد کارگر دست می زند با ایجاد شرکتهای پیمانکاری عملا ستون اصلی کارگران را به هم می ریزد وبقیه کارگران رابه حالت موقت به کار می گیرداز استخدام دایمی کارگران جلوگیری می کند تا هر گونه چانرنی را از کارگران بگیرد تابتواند فقط وفقط مدتی برای متحدشدند کارگران مانعی ایجاد کرده تا در رشد طیف جوان طبقه کارگر وقفه ای ایجاد کند
اما هیچکدام از این راهها مانع این نشدند تا کارگران.ایرانخودرو....سکوت کنند وشرایط زندگی در شرکت را بپذیرند.کارگران ایرانخودرو تحت همین شرایط اعتصاب شکوهمند ٢٢ تیر ٨٢ را بوجود آورند وبا وجود اخراج ١٦ نفر از دوستان خود با مبارزه متحدانه خود آنها را به سر کار برگرداند. کارگران ایرانخودرو با یادگیری شیوه های مبارزاتی سالها است دیوار سکوت را شکسته و متحدانه برای رسیدن به خواستهای خود مبارزه می کنند آنها بزرگترین اعتصاب را درسال ٨۵ برای رسیدنه به رکورد تولید در ١٧ اسفند رهبری کردند وتوانستند تمام دارودسته منطقی رابه زباله دان تاریخ بفرستند . ودر ١٠ تیر ٨٧ با یک اعتصاب شکوهمند تمام لرزه بر اندام دولت سرمایه داران انداختند وتوانستند علاوه رسیدن به بسیاری از خواستهای خود اکثر شرکتهای پیمانکاری نابود وهمراه با خود منطقی به بایگانی تاریخ بسپارند
بعد از رفتن منطقی و آمدن نجم الدین کارگران همچنان خواهان رسیدن به خواستهای خود بودند نجم الدین سعی می کرد با بهانه های مختلف از زیر این خواستها فرار کند اما کارگرا ن همانطوریکه سالها همه بی ملایمتیهارا دیدند و آموختند چگونه مبارزه کنند واز چه شیوه های در این مبارزه ها استفاده کنند روز عید فطر را فرصت مناسب برای این کار یافتند وبعد از پایان نماز عید رودرروی نجم الدین ایستادند وخواستهای خودرا مطرح کرده و خواهان انجام آن از سوی وی شدند. در حالیکه نیروهای حراستی همراه با آخوند پیش نماز دور نجم الدین را محاصره کرده بودند کارگران با وجود فیلم برداری از این چهرها حلقه محاصره را شکستند و هر چه به نظر خودشان می رسیدند با مدیر عامل مطرح کردند.

مجمع اعلام نشده کارگران ایرانخودرو
کارگران ایرانخودرو گویا در یک مجمع از قبل اعلام شده شرکت کرده بودند.که رسما اعلام نشده بود .یک طرف مجمع مدیر عامل شرکت ایرانخودرو همراه با هیت مدیره و نیروهای حراستی و یک طرف آن نمایندگان کارگران شرکت ایرانخودرو که برای در خواست خواستهای خود رودروی مدیریت ایستاده بودند که همه انها نماینده هر کارگری بودند که نه حرف خود بلکه حرف دوستان کارگر سالن خودرا مطرح می کردند وچهرها همه مصمم برای رسیدن به خواستهای خود که ١٠ تیر برای آن اعتصاب کرده بودندکه بعضی از انها بر اورد شدبود ولی بعضی خواستهای انها هنوز روزی میز مدیرعامل جدید مانده است کارگران باید حرف می زند ند که زدند ما با خیلی از حرف دوستان کارگر موافق نیستیم چون این نوع حرکتها را کارگری و جمع گرایانه نمی بینیم ولی نمی شود جلو حرف زندن هر کسی را گرفت وقتی که خواستها از سوی یک تشکل مطرح نمی گردد کارگران انچه به نظر خودشان می رسید می گفتند شاید خیلی از حرفها حرف دل مدیریت هم بود ما هم موافق فاصله اختلاف دریافتی بین کارگران مستقیم سالن تولید با غیر تولیدی نیستیم اما اعتقاد داریم اگر حرف از افزایش دسمزدها است این خواست عمومی است نه فقط خواست کارگران مستقیم تولید؟؟؟

هر کس به بنوبه خود خواستهای خودرا مطرح کردند.
جمع بندی عمده ترین خواست کارگران ایران خودرو که رودر رو با مدیرعامل شرکت مطرح شد بدین شزح بود
١- نداشتن تشکل کارگران همچنان اعتقاد داشتند راه ارتباطی که می تواند خواستهای کارگران را با مدیریت وجامعه مطرح کند تشکل است.بدون تشکل کارگران نمی توانند خواستهای خودرا به طور سیستماتیک مطرح و پیگیری کنند.کارگران از مدیر عامل پرسش کردند چرا اجازه ایچاد تشکل داده نمی شود. مدیرعامل فقط قول داد که در آینده حتما در این مورد قدمهای برداشته خواهد شد
٢- غیرعادلانه بودن حق کارگاه خواسته دیگر کارگران این بود که مبلغ پرداختی برای حق کارگاه غیر عادلانه و غیر کارشناسی است کارگران اعتقاد دارند فرق چندانی بین کسی که در کف سالنها وتحت شدیدترین فشار کاری و محیط کاری کار می کنند وکسی که در محیطهای اداری و یا حتی شیفتی هم نیستند وجود ندارد.کارگران خواهان بازنگری در ان قانون شدند
٣- غیرعادلانه بودن حق آکورد خواست دیگر کارگران باز بر همین منطق که فاصله آکورد پرداختی کارگران مستقیم تولید با نیروهای ستادی کم است و این مسله باعث اختلاف بین کارکنان است. ۴-نامشخص بودند پاداش رکورد تولید یکی از خواستهای کارگران این بود که مدتی است که مدیریت مسله پرداخت حق رکورد تولید را گنگ گذاشته است در حالی که از ما می خواهد تولید را افزایش بدهیم ولی خود مدیریت به تهد خود عمل نمی کند و این مسله بعضا باعث تنش می شود کارگران اعتقاد داشتند مدیریت در پایان سال از موقعیت خود سواستفاده کرده و سر کارگران کلاه می گذارد.
۵-نامناسب بودن فاصله حواله خودرو کارگران اعتراض داشتند مدیریت منطقی در حق کارگران اجحاف کرده و فاصله حواله خودرو را زیاد کرده است واین به نظر اکثریت کارگران غیر قانونی است
٦- حل نشدن مشکل کارآیی کارگران می گفتند که قرار بود که مشکل سهمیه کارایی حل شود ولی گویا هنوز این مشکل همچنان باقی است کارگرا ن داشتن سهمیه و امتیاز کارایی معترض بودند
٧-نداشتن محیط ایمنی کارگران بر ناامن بودن محیط های کاری و شیفتهای شبانه معترض هستند و کارگران می گفتند که هنوز فاصله زیادی بین یک محیط کار با ایمن وجود دارد وخواستار توجه جدی به این مقوله شدند
٨-نامناسب بودن سرویسهای شرکت کارگران به نوع وسیله ایاب و ذهاب و سرویس دهی نامناسب در شرکت معترض هستند کارگران می گویند در حالیکه خود شرکت ایرانخودرو یکی از بزرگترین تولید کنندگان اتوبوس است چرا باید از بدترین ونا امن ترین اتوبوسهای رده خارج برای ایاب و ذهاب کارکنان خوداستفاده کند
٩-نامناسب بودن کیفیت غذا کارگران به نوع غذا و کیفیت آن معترض هستند کارگران می گفتند چرا باید سلامتی کارگران در مقابل غذا نادیده گرفته شود.جرا باید غذا نامناسب وبی کیفیت در اختیار کارگران گذاشته می شود مگر غذای که برای کارگران داده می شود نذری است مگر بابت ان پول داده نمی شود
١٠-اعتراض به سفرهای زیارتی کارگران به سفرهای زیارتی متعرض بودند کارگران اظهار می داشتند که چرا همه سفرها مشهد شده است .مختص کردن سفر به مشهد یک نوع تحمیل اجباری از طرف شرکت است .کارگری که یکبار مشهد رفته دیگر چه اجباری دارد که دوباره به مشهد برود کارگران دوست دارند برای استراحت از مکانهای خوب و تفریحی استفاده کنند واین هیچ منافاتی با سفر ندارد.
١١- عدم سرویس دهی نامناسب بیمه تکمیلی
کارگران می گفتند که بیمه تکمیلی سرویس خوب در اختیار کارگران و خانواده آنها قرار نمی دهد.کارگران می گفتندکه مشکل داندان الان مشکل اکثر خانواده ها است ولی بیمه هیچگونه خدماتی در این مورد نمی دهد .کارگران اعتراض داشتند که خدمات بیمه تکمیلی باید بهبود ودر خدمت رفاه کارگران و خانواده آنها قرار بگیرد. بعداز پایان این گفتگو مدیریت اعلام کرد بزودی در این مورد تصمیم خواهد گرفت.

خودروکار

http://khodrokar.blogfa.com