خبر   |   گزارش   |   اطلاعیه   |   بیانیه   |   مقاله   |   مصاحبه   |   برگزیده   |   "انتخابات"   |   صوتی   |   سایتهای دیگر   |   تماس

افق روشن
www.ofros.com

« گل محمد جان »


علیرضا عسگری                                                                                                                    دوشنبه ٢٣ خرداد ۱٣٩۰

به بهانه ی ١٢ ژوئن روز مبارزه علیه کار کودک:

« گل محمد جان »

به شیما ومحمد صادق ، خواهر و برادر خردسال افغانی و خاطره ی پدرشان .

مجوز اقامت ندارد
گل محمد جان
بیمه ی عمرش
کودکی است
که کفش های مرا واکس می زند
و کودکی که خشت می زند
در کوره پز خانه.
حقوق مستمر اش
تا لحظه های آخر
بیل و کلنگ است و
آجر و سیمان.

بالای داربست
بالای آبروی تهران مدرن
آبروی بشریت
می ریزد از سر و صورتش
عرق ، عرق
چکه ، چکه.
کابُل و مزار
توی مغزش جیغ می کشند
و دنیا دور سرش می چرخد
بالای داربست.

مجوز اقامت را رها کنید
برای گل محمد جان
بیل و کلنگی غیر قانونی
و مجوز کفن و دفن پیدا کنید!

علیرضا عسگری - تهران - اسفند ۸٤
«هنر و ادبیات افق روشن»
نقل مطالب افق روشن با ذکر منبع آزاد است
بهترین تصویربا: ٧٦٨ × ١٠٢٤