خبر   |   گزارش   |   اطلاعیه و بیانیه   |   مقاله   |   مصاحبه   |   اوّل ماه مه   |   زنان   |   "انتخابات١"   |   صوتی   |   سایتهای دیگر   |   تماس

افق روشن
www.ofros.com

مجید ارژنگ                                                                                                                          دوشنبه ٣٠ خرداد ۱٣٩۰Chartist meeting, Kennington Common

 

 

   

   

   

 

   

   

     

 

   

   

     

 

 

 

 

   

       

       

       

       

       

     

 

گردآورنده تصاویر: مجیـــد ارژنـــگ

ادیت تصاویر: هنر و ادبیات افق روشن

٢٠-٠٦-٢٠١١

____________________________________________________

افق روشن: برای مطالعۀ چارتیسم (نخستین جنبش طبقۀ کارگر) اینجا کلیک نمائید.
«هنر و ادبیات افق روشن»
نقل مطالب افق روشن با ذکر منبع آزاد است
بهترین تصویربا: ٧٦٨ × ١٠٢٤