خبر   |   گزارش   |   اطلاعیه   |   بیانیه   |   مقاله   |   مصاحبه   |   برگزیده   |   "انتخابات"   |   صوتی   |   سایتهای دیگر   |   تماس

افق روشن
www.ofros.com

دایره و سهم من

منوچهر دوستی                                                                                                                               ٣ اسفند ۱٣٨٨

دایره

به روز شدم دوباره
به ساعت پنج صبح
مثل همیشه
با برپا خیز ساعت
به ساعت پنج صبح

به روز شدم
با تپش تند و ناملایم هر روزۀ قلب
با ترس همیشگی در پیش رو
و تمامی بدهی های باب روز

به روز شدم
با کلیکی بر زخم کهنۀ کم آوردن
و دویدن و دویدن تا پنج دیگر.

و نگاه کن پائیز را
که چگونه نیش زردش را نشان می دهد. و نگاه کن مرا که چگونه به روز می شوم دوباره
مثل سقوط برگ.

زمانه حرفش را زده
و چاقوی از خود بیگانگی
خطش را کشیده
و من اینگونه
در دایرۀ هنوز
به روز میشوم

--------------------

سهم من

خانه را فروختم
زنگ را فروختم و
رد خود را، تا کسی کوچ اجباری مرا نداند.

زمستان سه فصل دیگر را بلعیده است
و اینگونه هیچ درختی به میوه نخواهد رسید
و این دست ها
این اندازه که هستند
کوچکتر از آنند
تا با آتش بازی کنند.

من تمامی روزها
و تمامی شب ها
سهم خود را
روی زمستان راه می روم.

یا من یا برف
باید یکی آب شود!

منوچهر دوستی
«هنر و ادبیات افق روشن»
نقل مطالب افق روشن با ذکر منبع آزاد است
بهترین تصویربا: ٧٦٨ × ١٠٢٤