خبر   |   گزارش   |   اطلاعیه و بیانیه   |   مقاله   |   مصاحبه   |   اوّل ماه مه   |   زنان   |   "انتخابات١"   |   صوتی   |   سایتهای دیگر   |   تماس

افق روشن
www.ofros.com

هیولا


منوچهر دوستی                                                                                                             دوشنبه ٨ اسفند ماه ۱٣٩٠

این شعر برای آنهایی ‌ست، که دست ما را به خاطر افق‌های سرمایه داری رها کرده اند.

هیولا

حال ت گرفته می‌‌شود،
وقتی‌ رفیق ت شکار رقیب می‌‌شود
و صدای دیگری از او در میاید..
می‌‌بینی‌ چیزی از جنس خودت، تلخ ت کرده است.
دست‌هایی‌ گرم- از آن دیروز-،
پنجه‌هایی‌ سرد را گرد تو می‌‌چرخانند.
عجب سیستمی‌ ‌ست هیولا،
عجب بازار گرمی‌ شده، رفیق ت
و حال ت گرفته می‌‌شود،
وقتی‌ شکار تنهایی و یاوه روزگار می‌‌شوی.
و صدای سکوت در تو تجمع می‌کند..

منوچهر دوستی
«هنر و ادبیات افق روشن»
نقل مطالب افق روشن با ذکر منبع آزاد است
بهترین تصویربا: ٧٦٨ × ١٠٢٤