خبر   |   گزارش   |   اطلاعیه و بیانیه   |   مقاله   |   مصاحبه   |   اوّل ماه مه   |   زنان   |   "انتخابات١"   |   صوتی   |   سایتهای دیگر   |   تماس

افق روشن
www.ofros.com

ارغوان و بهار


منوچهر                                                                                                                       دوشنبه ۱٩ فروردین ۱٣٩٢

ارغوان

میزند نرگس در سپندار
با سر انگشتان بنفشه
پشت پنجره ی بهار
در جشن سبزینه ها
میرقصد ارغوان در بهار
راستی
نوروزست امروز
روز شادابی است امروز
برپاست خنده تلخ شکوفه ها
برلبان تفتیده ی فقرا
سرمست زتابش زندگی
در رنج چهارفصل هستی
در پستوی ابرها می جوشید
زندگانی در رگان سرخ خورشید
راستی دوستان
بیایید سبزه
بزنیم با هم گره
دهیم به کوچه باغ اقاقی
ز ارغوان به بهار همیشه باقی
به لرزش رایحه ها
در چرخش ثانیه ها
که مزد مان اندک
و کارمان فراوان
باید اعتراض کنیم
باید شعله ی سوزان شویم
تا که جهانمان
ز ستم تهی کنیم

تقدیم به منیژه
به خاطر مهربانیهای بی پایانش
سپندار مز فروردین

منوچهر - ٩٢/۱/۵

***********

بهار

میتوان شکوفه شد
درباد خیزید
میتوان غنچه شد
بر نسیم شورید
میتوان مشت شد
بر شاخه های نبرد رویید
میتوان طوفان شد
بر باد وحشی غرید
میتوان بهار شد
و زخزان رهید
میتوان یکی شد
زنجیر بردگی از هم برید
میتوان باران شد
و به دریا رسید
میتوان شقایق شد
در دشت رویید
می توان از باغچه گذشت
به کند مزار رسید
میتوان سرود رهایی شد
بر لبان ازادی جاری شد
میتوان ستاره شد

و به خورشید رسید
می توان کبوتر ارغوانی شد
به بام صلح جهانی رسید
میتوان گل سرخ شد
در دست کودک کار چرخید
می توان شادی شد
غم و غصه خرید
می توان بابک خرم بین شد
بر خد اوندان سرمایه شورید
می توان از مرگ نهراسید

کارگری انقلابی شد.
می توان متحد شد
به برابری رسید
می توان ...
آری می توان ...

منوچهر
«هنر و ادبیات افق روشن»
نقل مطالب افق روشن با ذکر منبع آزاد است
بهترین تصویربا: ٧٦٨ × ١٠٢٤