خبر   |   گزارش   |   اطلاعیه و بیانیه   |   مقاله   |   مصاحبه   |   اوّل ماه مه   |   زنان   |   "انتخابات١"   |   صوتی   |   سایتهای دیگر   |   تماس

افق روشن
www.ofros.com

پامچال


منوچهر                                                                                                                         یکشنبه ١٧ اردیبهشت ۱٣٩۱

پامچال

خورشید
می ریخت
در غروبی شوربخت
گدازه های زرین رنج را
لخت لخت
از جبین بلند زندگی
درون ابرهایی
سیاه و سرسخت

----

می جستی
خوشه های زندگی را
تو
در تلاشی سخت
از سبزترین
فراخ ترین دشت

---

با انگشت چو شمشیرت
نشانه میرفتی
مترسکهای سنگواره
عبوس و تبهکار گندمزار را
تا شکوفه دهد در نهادت
کار
غنچه دهند
گلهای پامچال
در بهار

---

تو
دلاورانه
در نبرد نا برابر نان و هستی
همچون همزنجیرانت زیستی

--

بنا گه
وز درون شقاوت
چرخ دنده های سرمایه
پر کشیدی
و پروازت
شد خاطره ای سرخ فام
در وزش
حسرتی خون آلوده

---

سلمان
مژده
که در ینکی دنیا امریکا
آسیا و افریقا
حتی در اروپا
پرچم سرخ ضد سرمایه
گشته ست برپا

به مناسبت سومین سالمرگ

سلمان یگانه

کارگر ضد سرمایه

منوچهر - اردیبهشت نود ویک
«هنر و ادبیات افق روشن»
نقل مطالب افق روشن با ذکر منبع آزاد است
بهترین تصویربا: ٧٦٨ × ١٠٢٤