خبر   |   گزارش   |   اطلاعیه   |   بیانیه   |   مقاله   |   مصاحبه   |   برگزیده   |   "انتخابات"   |   صوتی   |   سایتهای دیگر   |   تماس

افق روشن
www.ofros.com

شیرینم گریه نكن


مینا روشن                                                                                                                           دوشنبه ٢٣ خرداد ۱٣٩۰

تقدیم به شیرین شهابی

شیرینم گریه نكن

شیرینم گریه نكن
شهاب ها ماندنی اند
همچون ستاره ای
بر آسمان تیره این شهر شیرینم گریه نكن
و به كودكان همسایه بگو
كه پدر
با دستهای بسته
بوسه فرستاد
سرفراز
وباابریشم نگاهش
باد بادكهای رنگارنگ
برایشان
از پشت دیوار های بلند
پرواز داد
تا آسمان آبی فردا

شیرین من گریه نكن
وبه بچه های شهر بگو
اینان نه فقط نان
كه لبخند كودكان را به تاراج می برند
در راهرو های سیاه انجماد
و به عروسكهایت
بگو كه چگونه
ستاره ها
از قطره های اشك تو
زنگوله های رنگی رقصان
آویخته به خود
چشمك زنان
شیرین ترین ترانه فردا را
در گوش تو
میخوانند

شیرین من بخند
فردا ازآن توست

مینا روشن - ۰٦/۰۳/۹۰
«هنر و ادبیات افق روشن»
نقل مطالب افق روشن با ذکر منبع آزاد است
بهترین تصویربا: ٧٦٨ × ١٠٢٤